EUREGIO

 

TERUG NAAR OVERZICHT

De toekomst van de Euregio – vluchten !!

Storm Ciara raasde over het Euregio-land !!

We zijn inmiddels 4 weken verder, de 1e winterstorm is uitgeraasd, maar nog weinig stoelen zijn getroffen door de wind.
 Zoals ik in mijn vorig bericht aangaf zijn nu de  “ doeners “ aan zet.                 
Vanuit elke organisatie zullen een aantal mensen de werkzaamheden die op ons afkomen moeten inventariseren en mogelijk oplossen.
 Bestuur ZLU heeft een werkploeg samengesteld die op het ingeslagen pad verder wil gaan.  
 Jo Bijsmans, Sandra Deckers en Hub Wetzelaer zullen de werkgroep vormen,
tevens heeft Hans Bodelier uit Echt ook toegezegd om voor de Euregiovluchten  ook iets te willen betekenen. 
  Op de  eerst volgende agenda staat o.m.:

A)      Ontwerp uniek logo dat herkenbaar is voor de Euregio-vluchten, diverse ontwerpen zijn aangedragen.

B)      Flyer ten behoeve van de inzetlokalen, ook reeds toegepast in het seizoen 2007. Hierop vermeld de vluchten,
huldigingen Rodahal, website`s die de uitslagen plaatsen en last but not lease sponsoren.

C)      Hoe krijgen we alle duiven uit de Euregio  met weinig moeite of investering op 1 lijst, waar een wil is moet ook een weg zijn.

D)     Uitslag wordt uitsluitend per email verzonden, scheelt  100 %  in de portokosten. Deze kunnen beter en anders  besteed worden.

E)      Mogelijkheid bezien of er een eigen wegsite, of aansluiting op een bestaande website mogelijk is.                                                                                       In België mogen geen poule-gelden op de site staan ( Hoe was dit dan bij WPROL ?? )  Eventueel een link naar de website ZLU ??

F)      Omschrijving afhandelen reportage van de winnaar Euregio-vlucht.       Wie maakt reportage en waar wordt deze geplaatst.
 Mogelijkheden te over indien er maar tekst en foto`s worden aangeleverd. !

G)     Aanpassing kampioenschappen, nu kosten de ereprijzen ca. € 2.000 per seizoen, verdeelsleutel is 1/3 der kosten te betalen door de 3 organisaties.

Op de 1e vergadering werd mededeling gedaan dat de poulebrieven “op “ zijn  , misschien een mooie gelegenheid om deze aan te passen aan de “tijd “ incl. logo.

Sportvrienden, dit was maar een kleine opsomming van wat ons nog te wachten of te doen valt.
In de volgende uitgave hoop ik een complete lijst van “doeners “
op te kunnen geven. Suggesties in welke vorm dan ook zijn graag Welkom.                                                                       
Voorlopig komt deze info op de sites van de diverse organisaties, duivensportkrant
De Duif, Het Spoor der Kampioenen en tevens op  ZLU site, Pipa en PITTS. Wordt vervolgd !! 

Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.

hubwetzelaer@home.nl

Terug naar overzicht

 

 


TERUG NAAR OVERZICHT