EUREGIO

 

TERUG NAAR OVERZICHT

Euregiospel seizoen 2021.

voor 2021 wordt een nieuwe start gemaakt inzake het Euregiospel op de ZLU vluchten.
 Er is een overleg geweest  met diverse organisaties
waaruit blijkt dat er toch behoefte is aan deze dubbeling. Inmiddels is de Euregio-sheet naar alle betrokkenen verzonden 
 met het verzoek deze sheet als promotie voor de Euregio-vluchten te gebruiken.
 Direct na het seizoen zal Roger Bos  
 ( Limburgse Fondclub ) het initiatief nemen om met Data Deerlijk de uniformiteit inzake het aanleveren
van de diverse udp-bestanden eensluidend te krijgen.

Voor nadere info kunt U eveneens de ZLU website bezoeken !
Tevens heeft logo - sponsoring- website e.d. de volle aandacht !

Alvast veel succes op de Euregio vluchten 2021,

groetjes.

Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten. 

EUREGIOSPEL

 Deelname is voor de liefhebbers uit Belgisch en Nederlands Limburg en de liefhebbers uit Duitsland welke hebben ingekorfd in de inkorfcentra Erkelenz, Euskirchen en Oberhausen

Het interprovinciale concours is bedoeld als dubbeling op de internationale wedvluchten Pau, Barcelona, Agen oude, Agen jarige, Marseille, Narbonne en Perpignan.

Deelname staat open voor liefhebbers met een minimale afstand van:

Pau 900 km, Barcelona 1000 km, Agen 800 km,  Marseille 775 km, Narbonne 800 km en Perpignan 875 km.

De verplichte inleg bedraagt 0,50 per duif, welke recht geeft op plaatsing in de uitslag.

Er wordt gespeeld op de poulebrief van de Limburgse Fondclub.   Inhouding op de poulegelden is 7%.

Oude en Jarige vliegen in een concours, m.u.v. Agen. Agen zijn aparte concoursen voor oude en jarige.   Op Pau en Barcelona zijn geen jaarlingen toegestaan.

Kampioenschappen:

Internationaal Euregio-kampioen (10 prijzen)

Voor dit kampioenschap tellen de eerste en tweede getekende over de  wedvluchten.

Berekening is als volgt:

-          Allereerst het aantal prijzen.

-          Daarna aantal kilometers waarover de prijzen behaald zijn. Voor iedere vlucht wordt voor iedereen uitgegaan van dezelfde gemiddelde afstand.

-          Daarna tellen de behaalde punten.

 

Internationale Euregio Award (5 prijzen)

De liefhebber welke over de  wedvluchten de meeste punten behaalt met zijn eerst getekende duif. Bij hetzelfde aantal punten is de som
 van de afstanden van het centraal punt internationaal maatgevend voor de volgorde van klassering.

Euregio serieprijzen:

Op iedere wedvlucht is een extra prijs voor de eerste serie van de eerste en tweede getekenden van de poulebrief
 waarbij de plaats van de tweede aankomende duif bepalend is.

Euregio vluchtwinnaar:

Op elke wedvlucht is er een extra prijs voor de winnaar.

 


TERUG NAAR OVERZICHT