NL 30€  Be 40 €
  

LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

FCI OLR Pa Mok – Chiang Mai  

Verenigingscompetitie Nederland  

Doelstelling:  

 1. Promoten van de One Loft Racing (OLR) en dan met name de OLR Pa Mok – Chiang Mai in Thailand.  
 2. Een vriendschappelijke competitie tussen verschillende verenigingen.  
 3. De competitie is kosteloos voor de verenigingen maar met mogelijkheid tot (financiële) winstkans voor vereniging 
   

Reglement:  

 1. De verenigingscompetitie staat open voor alle duivenverenigingen erkend door de NPO  
 2. De competitie is niet gericht op de individuele eigenaars van de duiven maar op de vereniging die ze vertegenwoordigen.  
 3. Een vereniging neemt deel aan de competitie met een team van minimum 4 duiven en maximaal 10 duiven.  
 4. Een vereniging kan meerdere teams insturen (Team A – Team B – etc) met de voorwaarde dat een nieuw team pas ingeschreven kan worden nadat een voorgaand team met maximaal 10 duiven deelneemt.  

 

Voorwaarden samenstelling team:  

 1. Er kan slechts 1 duif per liefhebber/lid deelnemen per team De deelnemende liefhebbers dienen spelend lid te zijn van de vereniging. 
 2. Een liefhebber kan niet met meerdere verenigingen deelnemen.  
 3. De verenigingen nemen gratis deel aan de competitie (geen activatie en transportkosten  
 4. De duiven van de verenigingscompetitie zijn niet geactiveerd en kunnen ook in de loop van de OLR ook niet geactiveerd worden. m.a.w. de duiven van de verenigingscompetitie worden opgenomen in de algemene uitslag van de OLR, maar kunnen geen prijzengeld winnen.  
   

 

Voordelen bij deelname vereniging  

De eerste 200 duiven vanuit de finale voor OLR Pa Mok – Chiang Mai worden door de organisatie verkocht.  

Wanneer een duif van de vereniging zich hierbij kan klasseren, ontvangt de vereniging 40% van deze verkoopprijs. 

Rekenvoorbeeld  

Een duif uit de verenigingscompetitie zit bij de eerste 200 in de finale en wordt dus verkocht door de organisatie. Stel dat de verkoopprijs is 200 euro, dan ontvangt de vereniging hier 40% van, dus 80 euro.  

Verwachtingen vanuit de vereniging  

 1. De leden aanspreken/motiveren tot deelname.  
 2. Instaan voor het verzamelen van de duiven en bijhorende formaliteiten (paramixoattest, eigendomsbewijs en stamboom)  
 3. De deelnemende duiven afleveren bij de inzameling (zondag 24 april of zondag 23 mei)  
 4. Tijdens seizoen en kampioenviering aandacht geven aan deze competitie door de deelnemers op de hoogte te houden van de resultaten.  

 

De organisatie staat in voor:  

 1. het kosteloos transport van de duiven naar Thailand (40 euro per duif)  
 2. de verenigingen te infomeren over de race en het finale resultaat.  
 3. een trofee voor de eerste duif van de verenigingscompetitie  

 

De leeftijd van de duiven mogen niet te jong zijn ivm het transport (beste leeftijd is ongeveer 6 tot 7 weken) 

 

Meer inlichtingen over de verenigingscompetitie en over OLR Pa Mok neem gerust contact op met mij. Ook bestaat er de mogelijkheid om individueel mee te doen, zie hiervoor de andere advertentie 

 

Bas van Beveren  

06 44176202  

bas.van.beveren@live.nl