LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 


Duivenhok Gratis Af Te Halen (wegens niet nakomen afspraak)
 Hok is voorzien van inventaris en 2 rennetjes. Niets gaat apart weg.
Betreft een Buitenhuis Hok. Voorzien van Gangpad. Op het hok is goed gevlogen.

Nadere informatie te bevragen bij Wilco Bultman 06-20303900