NL 30  Be 40
  

LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

TE KOOP : ZOMERJONGEN 2021


zomerjongen 2021 voor snelheid en halve fond
uit de bloedlijnen van Leo Heremans , Erik Honore , Dirk van den Bulck , Ammeel-Vanlake
BDS Team , G & S Verkerk , Roland Kyndt , Daniel Verstraete en eigen ras

IN 2020 :
1ste kampioen snelheid oude in clubverband
1ste kampioen snelheid jaarlingen in clubverband
2de kampioen snelheid jongen in clubverband
1ste algemene kampioen snelheid oude , jaarlingen en jongen tesamen in clubverband
6de ASDUIF snelheid oude + jaarlingen KBDB provincie West-Vlaanderen
16de ASDUIF snelheid jongen KBDB provincie West-Vlaanderen
23ste (eervolle vermelding) ASDUIF snelheid jongen KBDB provincie West-Vlaanderen
1ste ASDUIF snelheid jaarlingen De Vliegersclub
2de ASDUIF snelheid jongen De Vliegersclub

PRIJS : 25 euro het stuk
de jonge duiven zullen spendbaar zijn rond eind juli 2021
met eigen ringen te ringen
alle duiven zullen voorzien zijn van pedigree

aanbieder :
Lingier Frank
Jabbeke (West-Vlaanderen ) Belgie
bij interesse mail : franklingier@telenet.be  of tel 0032(0)475987491