Terug naar startpagina


 

 


Tjeu Wetemans Kelpen-Oler   All round Marathon kampioen

      

Met de naam van Tjeu Wetemans , hebben we gelijk de pijlen gericht op zijn meer dan opvallende uitslagen op de Marathonvluchten. Zowel ZLU als ook de middag lossing en de ochtendlossing van de afdeling. Kopprijzen aan de lopende band dit jaar

Dit is zo bijzonder omdat hij al jaren kop speelt en nu in zijn voorlaatste jaar als liefhebber nog eens alles uit de kast heeft gehaald

 Altijd al bij de voorsten in de uitslagen. En nu diverse podiumplaatsen in de vele Concoursen. Zowel bij de Afdeling, de Wefo, de Fondvrienden Brabant Limburg.  En nog enkelen.

Op zijn tuinhok in zijn schitterende plattelands omgeving heeft Tjeu een oase van rust geschapen, geheel naar zijn eigen karakter. Nee, Tjeu maak je niet gek. Ook niet nu het storm loopt met de felicitaties en bijzondere aandacht voor hem en zijn duiven

 Zijn methode is simpel en doeltreffend. De jonge duiven worden niet gespeeld, wel hebben ze vanaf de vluchten geëindigd zijn de hele dag open hok, ook in de winter, volgens Tjeu hebben ze zich dan meer dan voldoende zelf afgericht hebben de vele aanvallen van de roofvogels , die hier ook regelmatig een duifje mee pikken, getrotseerd. En dus als jaarling klaar zijn om de eerste vlieguren met het grote concours te maken. In hun eerste jaar worden ze alleen op de tussenvluchten ingespeeld.

Hij houdt het simpel en zonder poespas.

Tot en met Bourges worden de fondvliegers ,bijna wekelijks op het eigen programma ingespeeld terwijl de jarige paters op de vijf tussenvluchten worden gespeeld en dan de morgenlossingen Bergerac en Cahors vliegen en daarop worden ze beoordeeld of ze mogen blijven. Prijs is niet doorslaggevend, wel conditie en herstel. Het selectiecriterium is fristhuiskomen en die dat doen mogen zich als tweejarige bewijzen. De basis van de huidige fond stam werd in 1995 gelegd met 15 jonge duiven uit de kwekers van Jac Wolters uit het Haler-Hunsel en die kern ligt aan de andere kant van de snelwegA2. Bij Jac Wolters ging Thieu geregeld letten van fondvluchten en eind jaren ’90was Jac Wolters een pure uitblinker voordat hij ernstig ziek werd en in 2000 kwam te overlijden. Later kwamen daar nog duiven bij van  de Vin uit Weert. ; altijd een topper op de grote fond. En met deze duiven is Tjeu nog steeds bijzonder in zijn nopjes, want die hebben zijn prestatie curve omhoog gestuwd.

De Hokken; Het tuinhok telt zes afdelingen en op vier stuks kunnen 32 over-

jarige (fond)weduwnaars geplaatst worden met open tussendeur zitten die op twee afdelingen. Op één afdeling zitten de jarige weduwnaars (paters) en op een andere afdeling de jonge duiven. In een oude kippenschuur zitten de (4) kweekkoppels en de weduw duivinnen. Half maart zijn de kwekers en weduwnaars gekoppeld terwijl de jarige doffers on gekoppeld gespeeld worden. Dit noemt hij zijn Paters. Echter vanwege enkele lege bakken op het weduwnaarshok  heeft hij een aantal jaarlingen als weduwnaar op deze afdeling geplaatst. Een deel van de weduwnaars is twee keer op eieren gekomen terwijl de andere helft jongen heeft groot gebracht van de kwekers en beste vliegers. Op de vloer ligt het hele jaar stro dat voor het koppelen ververst wordt en dan wordt het hele hok ook grondig gereinigd. In het seizoen worden slechts de bakken dagelijks gepoetst. De weduwnaars worden tweemaal daags na de training in potjes gevoerd en krijgen eerst wat snoep- en lijnzaad.  Het voer bestaat het gehele jaar uit de zelfde mengeling nl Mariman Standaard. Overigens Tjeu heeft maar vier kweekkoppels en wel deze die in het verleden vele mooie koprijzen behaald hebben

 Ook constateert hij nog steeds handmatig en maakt hij zich zorgen over de nieuwe ontwikkelingen binnen de NPO.  Als ik elektronisch moet, dan stop ik, is zijn mening. En zoals het er nu uitzit stopt hij over twee jaar helemaal. Hij heeft dit jaar ook geen jonge duiven gekweekt. Zelfs geen ringen besteld, maar door een vriend heeft hij zich toch laten verleiden om na het seizoen 10 jongen te kweken met later aangeschafte ringen

Op de eerste eieren is er een geelkuur van 5 tot 6 dagen en eind mei wordt er een tweede keer twee dagen tegen het geel gekuurd. Om de vier weken wordt er daarna  een geel pil opgestoken . en hiermee eindigt het medische plaatje bij Tjeu.

 Hij zoekt naar de sterke duiven die weinig of geen medicamenten nodig hebben, zeg maar de Boerenduiven. In november worden de duiven met Parastop tegen paratyfus gekuurd.

Ruiling

In de loop van de jaren heeft Thieu Wetemans zijn fond stam grotendeels versterkten ‘ververst’ met duiven die door ruiling zijn verkregen. De ‘117’ van 2008 is daar een goed voorbeeld van. Zijn vaderkomt van Cor v.d. Vin uit Weert die Thieu regelmatig ontmoette bij de korving voor ZLU-vluchten in Neer. Zijn moeder is een duivin van Wim Theunissen uit Afferden ende mannen ontmoette elkaar voor de eerste keer bij Jac Wolters en zijn sindsdien bevriend. De ‘117’ vloog in 2011 de 133enat. St. Vincent, 1201e Barcelona (7.046d.) en de 160e Perpignan (5.607 d.)

Het marathon kampioenschap bij de fondvrienden wordt vervlogen over de volgende vluchten

St Vincent-Barcelona-Dax-Marseille Perpignan-Bergerac

2019;

 St Vincent 1390d prov. 41-57-201-238

 Bordeaux prov 2849d; 63-233-476-643

 Agen prov 2866d; 107-217-222-224-279-494-582

Dax Prov. 1621d; 166-340

 Caussade prov. 954d 11-25-93-96-164-185-203

 Caussade Wefo, 573d; 6-19-67-70-117-132-142

Bergerac Prov  2286d . 36-100-136-366-486

Barcelona Nat. 4129d; 29-44-70 5/3

Marseille Nat. 2735d; 77-176-243/ 5/3

Marseille fondclub Brabant-Limburg241d; -16-24-39

Perpignan Nat. 4287d-62-263-605

 Fondclub Brabant-Limb Perpignan 262d-2-8-29

Enkele toppers;

15-1048658

2017- Limoges Prov. 2109d-193

          Bergerac Prov 2800d-341

        Cahors Prov. 1739d-322

        Bergerac Prov  1986d-193

2018; Bordeaux Nat 9852d-683

Agen Nat. 6379d 723

 2019; Bergerac Sector 1 24043d-106

           Bergerac Nat. 9010 61

           Bordeaux 8815d-1674

           Dax 4596d-  737

2016-1723337.

2019; Barcelona  ZLU 4129d  29

          Perpignan ZLU   4287d- 62

        Ook hier mee 1e duifkampioen Ochtenlossing in de Fondvrienden Brabant Limburg

2015-1048653;

 2017; Bergerac prov. 2587d-99

            Bordeaux prov. 2168d -127

  2018;  La Souteraine  1094d-101

            Barcelona 3912 -451

2019. Limoges prov. 2934d-645

Barcelona  ZLU 4229d- 70

Perpignan ZLU 4287d  263

 2e Duifkampioen fondvrienden  2019

16-1723337  Blauw 29e Nat Barcelona

15-1048634  Geschelpt 176 Nat Marseille

15-1048658  Blauw; Bergerac 2286d 36e Bordeaux2849d-476e

Dax 1621d-340e Bergerac Nat 106.

15-1048653  Blauw 70 Nat Barcelona 2019 Barcelona 2018; 451e

2017-1468860;Agen 2866d-222; Cahors 994d-11

15-1271873 Agen 2866d 107  Cahors994d-203

 Opgemerkt;  dat bij de Fondvrienden alleen de eerste 5 getekende voor de punten in aanmerking komen. Dus grote aantallen zijn hier niet van toepassing. Eerlijk en voor iedereen een mooie competitie, waar elk jaar veel geld gratis wordt verspeeld. Boven dien worden de Kampioenen allemaal getrakteerd op een mooie foto van hun topduif. En een feestmiddag die al jaren ruim 200 deelnemers kent. Een zeer uitgebreid buffet. En dit alles voor slechts 25€ per jaar.

Het is voor Tjeu  een prachtig seizoen geweest, en natuurlijk zet hem dat aan het denken over de toekomst, de tijd zal het leren, maar zoals het er nu voor staat is Tjeu na zijn 80e verjaardag geen duivenmelker meer, maar een liefhebber zal hij altijd blijven

  © Hans Schuttelaar