LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

Jongen van Rypster Kweekhok Jacob F. Draaisma

Hierbij bied ik te koop aan jonge duiven 2021 van mijn Rypster Kweekhok.

Het Rypster Kweekhok is ontstaan na verhuizing in 2018, waarbij op de nieuwe lokatie alleen nog een kweekstation is.
De basis word gevormd door duiven welke van 2009 - 2017 aan de top hebben gevlogen in de club Franeker 97,
 in de Kuststrook en in Afdeling Friesland 96.
2 NPO Teletekst vluchten werden gewonnen en verder vele eerste prijzen en kampioenschappen.
De basis zijn de ex-prestatieduiven Alwin Petrie, Brummen / Draaisma duiven, allemaal eerste prijswinnaars,
daarnaast aangevuld met duiven van de top van Nederland.
Er zitten nu 14 rechtstreeks van de dagfondtopper Peter Crans uit Den Helder op het Rypster Kweekhok en 4 van Hans Hak uit Maurik.

Het zijn allround duiven welke eerste prijzen kunnen winnen van 100 - 760 km.

U kunt putten uit de kwaliteit van dit kweekhok. U kunt zien hoe de duiven nu gekoppeld zijn hieronder.
De kweekkoppels worden op een natuurlijke manier gehouden, een hok met altijd een open ren.
Er word nagenoeg geen medicatie verstrekt behalve de verplichte entingen, 1 keer per jaar een luisdrup en een wormpil.
 De basisgezondheid is hoog er is geen ruimte voor een zwakke schakel.

Ik verkoop de jongen het liefst in koppels van 11 of 22 jongen.
Waarbij er van alle koppels 1 jong bij zit. Dus van elk nest de eerst geringde in een koppel en de tweede geringde in een koppel.
De kans van slagen is dan het grootst!
Natuurlijk kunt u ook jongen uit specifieke koppels bestellen, ook kan een koppeling voor u gemaakt worden.
Veel liefhebbers gingen u voor, zie onderstaande referenties.

Voor wie interesse heeft mail of bel:

Rypster Kweekhok
Jacob F. Draaisma
Dronrijp
0646 432 493
jacobdraaisma63@gmail.com

Liefhebbers die geslaagd zijn met duiven van het Rypster Kweekhok:
Dirk Buwalda, Franeker
Simon Kanger, Ameland
Henk Schreuder, Dronrijp
Dirk Bakker, Appingedam
Yde Ypma, Joure
Henk Heinneman, Ruurlo
Vincent Everling, Gouderak
Jos Luhen, Oldenzaal
Wim van Zon, Nijverdal
Comb. Verlee - de Haan, Werkendam
Willem Buwalda, Oosterbierum
Comb. Kooistra - Kaspersma, Garijp
Reimer Strikwerda, Arum
Lykle Bokma, Dronrijp
Fokke van der West, Oudega
Ype van Kammen, Zwaagwesteinde
Bert Luisman, Bergentheim
Marten Hoekstra, Marsum
Kees Rekker, Harkema
Frits Jonker, Zuid Scharwoude
Frans Bosma, IJmuiden
Comb. Schouwenaars - Giltay, Wouw
Jos Buysman, Lutjebroek
enz.