LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 
We schrijven half juli en daarmee wil ik zeggen dat dat de wedvluchten voor de oude duiven met de week schaarser worden en dit seizoens-onderdeel zijn einde nadert. “Zo vlug al”, verzucht de een, terwijl het voor anderen veel te lang duurt. Voor de meeste liefhebbers is dit een afsluiting wat begon in de wintermaanden met serieuze verzorging en het daarbij behorende werk. Alles richtte men in die tijd op het nieuwe vliegseizoen. Natuurlijk, los van het seizoen met de wedvluchten heeft ook het winterseizoen zijn charme. Het kweken van jonge duiven wordt gedaan met de bedoeling om goede vliegers te kweken. Maar als de duivenport alleen maar bestond uit kweken dan zou het aantal melkers smelten als sneeuw voor de zon. Nog meer als dit nu al het geval is. Zonder wedvluchten zou de duivensport een dooie boel zijn. Van April tot en met eind september is er geen weekend meer zonder wedvluchten. Te veel zelfs. Zowel zaterdags en zondags turen de melkers het luchtruim af. Afhankelijk van de losplaats en het weer kan dit kort tot lang zijn. Zoals een visser aan de waterkant uren naar zijn dobber staart, zo blikt de duivenmelker de horizon af om elke overvliegende duif te volgen; “ Het zou eens zijn “kleine blauwe “ of het “sproetje” zijn. En op het einde van het seizoen wacht dan de harde werkelijkheid. De waarheid komt aan het licht. Van de tien liefhebbers heeft maar een enkeling meer dan 50% gespeeld, hooguit drie die deze norm benaderen. En als dan de balans wordt opgemaakt is voor veel liefhebbers de ontgoocheling een feit. Als het wedvluchtseizoen begint dan rekent iedere liefhebber er op dat hij bij de witte raven behoort en hij een goed seizoen zal draaien. Maar als dat niet zo is? Vaak genoeg wordt dan gezocht naar verontschuldigingen voor hun falen, maar waar excuses eenvoudig niet te vinden zijn. De verliezers hebben zich zelf overschat en dat is in alle gevallen verkeerd. Aan duivensport doen met de bedoeling om er alleen maar geld mee te verdienen is de grootste vergissing die een melker maken kan. Indien het lukt, des te beter, maar nogmaals dat is maar voor een enkeling weggelegd. De bedoeling van het duivenspel blijft in de eerste plaats om er een prettige vrije tijdsbesteding in te vinden. En zo als het altijd is geweest zullen nu ook de kersverse kampioen het weer te danken hebben aan hun goede duiven, het goede hok en een goede verzorging. Daarbij dringt zich de specialisatie op en wil men de absolute top bereiken dan wordt de sport meer dan veeleisend. Dan is het geen hobby meer maar dwang.

Pie.