LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 


 

Zwervertje.

 

Het was alsof een kanon in mijn kamer afgeschoten werd zo hard rinkelde de telefoon. Over enige dagen terug werd ik er door opgeschrikt. Ik was in mijn luie stoel bezig aan mijn dagelijks middagdutje toen die lulbuis zo hard tekeer ging. Hé-hé wie mag dat nu zijn mopperde ik nog half slaperig. Moeizaam kwam ik uit mijn zetel overeind om te horen met wie ik te maken zou krijgen. Na mijn hallo, kreeg ik de stem van een duivenliefhebber uit Gelderland te horen. Hij begon met zich te verontschuldigen als hij mij soms had gestoord om vervolgens verder te gaan met me te vertellen dat hij een probleem had. Een beetje smekend vroeg hij me of ik hem ter wille wilde zijn om dat probleem op te lossen. Zo vertelde hij me dat hij was gebeld geworden door mensen uit de gemeente Stein die hem zeiden dat een jonge duiven van hem al enkele dagen rond hun huis en in hun tuin rondzwierf en niet meer weg ging. Het vogeltje is zo tam en lief meneer, zei het vrouwke tegen hem. En het is zielig om te zien hoe het zit te treuren van verdriet. Ik heb medelijden met de duif.  Kom het duifje alstublieft ophalen mijnheer of  zeg me wat ik anders kan doen. De mensen hebben me echt beroerd door de zorgzaamheid die ze voor mijn jonge duif hebben zei de man, maar omdat het 3 uur rijden is van hierbij mij naar Stein, zie ik daar van af. En daar ik op mijn navraag nergens kon vinden dat er bij U in de regio een  opvangcentrum voor duiven is, ben ik ten einde raad bij U terecht gekomen. Mijn vraag is nu of U zich over de duif wil ontfermen zodat de vriendelijke mensen een gerust hart krijgen dat  het ‘lieve duifje’ goed verzorgd zal worden. Enfin, u vult het zelf maar in wat u dan met de duif doet. Ik wil die mensen dan bellen en vragen of  ze zo goed willen zijn om de duif naar u te brengen.

Daar ik altijd de duiven, die bij me komen aanvliegen verzorg en de eigenaars opspoor, zo vond ik het natuurlijk nu ook goed dat ze me het “zwervertje” zouden brengen. Ik beloofde de liefhebber dat ik z’n duif zolang zou verzorgen tot ze weer van haar vermoeienis was hersteld en dat ik ze  dan zou lossen met de hoop dat ze dan weer bij hem terug zou komen. Met veel dank en de toezegging dat hij de kosten wilde betalen die ik daarbij zou gemaakt hebben zo beëindigden we ons gesprek. Nauwelijks ’n uur later stond een jonge heer met de duif, in een schoenendoos, bij me aan de deur. Bijna tot tranen toe bewogen vertelde hij me in geuren en kleuren hoe de jonge duif zich bij hun had opgehouden en hoe lief ze al de tijd was geweest. Ik had met een echte dierenvriend te doen. Om kort te zijn, het duifje dat erg vermagerd en uitgeput is dat verblijft nu bij mij in de kleine volière om te herstellen. Het gaat goed. Na 2 twee dagen kon ik al opmerken dat er vooruitgang in zit.  Ze eet goed en de uitwerpselen beginnen ook vaste vormen te krijgen en ze zit niet meer zo dik. Als zich die beterschap zo voortzet dan heb ik de goede hoop dat ik de duif achter ’n weekje weer de vrijheid kan  geven met de verwachting dat ze dan vertrekt naar de eigenaar in Gelderland. Dat zou voor al de moeite een grote beloning zijn.

Pie.