LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 


TKA 20 jonge overnacht duiven uit de kwekers {2e ronde} en uit enkele vliegduiven

duiven aanwezig op het kweekhok zijn afkomstig of nazaten van

Simon Kuipers kweekcentrumFriesland {Dopke\Jellema\Pieren

Simson via Durk Weidenaar hier zwaar ingeteelt

Jan Grootoonk via duiven vriend Coen Brugman o.a uit de "Nya is Dochter NygelxAmay

Diverse Nazaten Gouden 10 Fre de Boer

preastatie"s 2023 o.a Limoges 3eNIC\6e NPO Afd 22e NU CAHORS 1e NIC\2eNPO\6e Sec4 20e NU

Kampioenschappen 1eNIC\3e FFC\5e Afd

bij belangstelling graag kontact opnemen met Klaas de Vreeze   Bakhuizen

klaasdevreeze@hetnet.nl

teln 0514-581783 \0683347383