LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 De Wind en de Baas.

Als de duiven konden spreken dan zouden ze ons misschien vertellen dat de wedvluchten vaak niet eerlijk zijn. Ik ben van mening dat iedere liefhebber met gezonde duiven naar verhouding van het aantal duiven dat hij mee heeft, zijn prijzen moet kunnen winnen. Dan praat ik niet over kopprijzen of zware fond-vluchten. Daar komt iets meer bij kijken dan alleen maar gezonde duiven. Er is echter nog een belangrijk iets waar het velen niet over willen hebben en dat is de ligging van het duivenhok. Er zijn hokken die in een samenspel zo gunstig liggen dat er kettinguitslagen gemaakt kunnen worden, die op een andere plaats niet mogelijk zijn. Aan gezien de wind hier in ons Nederland meestal uit het westen waait, weet praktisch iedereen waar de meeste prijzen worden gewonnen. Zo kunnen we zien dat er verenigingen bij zijn die er 25 duiven bij de eerste 50 prijzen hebben en weer anderen slechts n paar. Op de vluchten met een langere afstand valt het voordeel van de ligging iets minder in het oog, maar zelfs van een Dax weten de liefhebbers in Zeeland dat ze het moeilijk hebben bij een sterke westenwind. En daarbij komt ook nog de massa. Speelt de wind geen rol dan is het veelal het grootste aantal duiven van het concours. Waar moeten die heen? Als een liefhebber 50 duiven mee heeft en ik maar 4 dan gaan die 4 van mij wel met de 50 mee, maar die 50 niet met die 4 van mij. Zo simpel is dat! Maar dat is iets wat iedere duivenmelker weet. Kijk, als je je daar goed van bewust bent, dan wordt je wat nuchterder en kun je de prestaties van veel kampioenen relativeren. De beste vergelijking van je prestaties is nog altijd in een klein samenspel. Waar de ligging van de hokken onderling niet tot grote afstandsverschillen leiden. Afstand in de diepte maakt niet zo erg veel uit maar, maar afstanden in de breedte bepalen vaak een groot deel van de uitslag. Nu moeten we natuurlijk ook niet gaan overdrijven en altijd maar de schuld aan de ligging geven, want dan doen we hetzelfde als wanneer we de duiven altijd maar de schuld geven. Goeie resultaten en kopprijzen kun je toch wel bij de goeie liefhebbers verwachten en de slechte bij de ..enzovoorts. We gaan straks weer beginnen met de jonge duiven. Sommige liefhebbers zien daar al echt naar uit, ik zelf ook. Het is een heel ander spel als met de oude duiven. De kansen liggen meer gelijk. Voor jonge duiven geldt nog meer dan voor de oude, dat ze aandacht en belangstelling nodig hebben. Jonge duiven zijn erg gevoelig voor de baas of de bazin. Waar de vrouw zich met de jonge duiven bemoeit, gaat het vaak beter. Misschien door de zachtere of lichtere stem. Misschien ook het geduld om rustig met die beestjes om te gaan. Jonge duiven moeten naar je luisteren. Die moet je onder commando hebben en dat doet ieder op zijn eigen manier. Maar wat zeker is bij de jonge duiven dat is dat ze zich op het hok veilig voelen en een eigen plaatsje hebben voor op te zitten. En al het andere is de baas. Die moet voor de jonge duiven alles betekenen, namelijk eten en drinken, geborgenheid en hartelijkheid. Degene die beweren dat de jonge duiven op de baas vliegen die hebben het nog niet zo ver mis. Want voor een goeie baas vliegen de duiven harder als voor een slechte. Gegarandeerd ! Pie.