LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

3 juni 2023 organiseert onze vereniging een informatieavond
waarop Guy van der Auwera zijn visie op de duivensport komt vertellen

De Gevleugelde Luchtstormers Goirle