Goedkoopste koerier 25

  

LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

Beste Sportvrienden,,

Door de aanhoudende Covid-19 beperkingen waardoor o.a. het clubhuis gesloten moet blijven kunnen wij dit jaar onze jaarlijkse tentoonstelling niet houden. Hierdoor missen we naast het leuke evenement van het keuren van de duiven, de strijd om de schoonste als ook het gezellige samenzijn.

Gelukkig hebben wat actieve leden er voor kunnen zorgen dat we wel een bonnen verkoop kunnen houden, en deze is te volgen op GPS Auctions en en wel van dinsdagavond 17.11.2020 (18:00) t/m vrijdagavond 27.11.2020 (21:00)

Zoals je kunt zien hebben we voor elke discipline Vitesse - Midfond - Dagfond - Marathon ochtend en middag lossingen - jonge duiven
schitterende TOP bonnen dus een uitgesproken mogelijkheid je kweek of vlieghok mee te versterken.

Tevens willen wij ook alle bonnenschenkers bedanken !!
Met vriendelijke groet,
George Schenk
Secretaris PV Deuteren
Rekeningnummer NL80 INGB 0007235459
Postduivenvereniging Deuteren