NL 30€  Be 40 €
  

LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 B.Martens & Zoon te Elsloo Koning bij de Wefo 2021.

Het seizoen van 2021 zag er voor Bert Martens & Zoon te Elsloo, enkele maanden voordat de wedvluchten begonnen, weer veel belovend uit. De klasse duiven op hun hokken, waaronder ook de vliegers, die gaven te kennen dat ze klaar waren voor de strijd. Bert en Rogér die wreven zich van genoegen in de handen bij het zien hoe hun renpaarden van de lucht er op stonden. Ze blaakten van gezondheid en energie. Onder die duiven ook menige nieuwelingen die bestemd waren voor de eendaagse fond-vluchten. Echte kanjers uit ouders van edele bloede en winnaars waarvan ze overtuigd waren dat die de klassiekers met succes zouden afwerken. Niets maakte hun ongerust. Maar op een bepaalde nacht kregen ze onverwachts bezoek van ongenode gasten die ze liever niet hadden gehad. Het zijn dieven geweest die hun toen ’n gans hok met duiven ontvreemden waaronder menige verwachtingsvolle jonge talenten. Hun verbijstering was groot en nog meer was hun verwarring toen ze die morgen in de tuin een leeg hok aan troffen. Het huilen stond hun toen nader dan het lachen. Hun droom spatte uiteen als een zeepbel en hun moraal kreeg een degelijke knauw. Maar Bert en Rogér gingen niet bij de pakken neerzitten. Door die laffe diefstal lieten ze zich niet van de wijs brengen en namen het maar voor lief dat het gemis van de gestolen duiven hun prestaties wel zouden doen kelderen. Dat is ongetwijfeld ook zo geweest maar toch hebben ze nog een gekleurd seizoen gehad. Menige liefhebber zou zich als een koning zo rijk hebben gevoeld als ze die prestaties hadden gemaakt zoals die van Bert en Rogér Martens. Elke vlucht, zowel bij de oude als met de jonge duiven, hebben ze het eerste blad van de uitslag gehaald en heel wat keren in het snoetje. Ieder wedvlucht waren ze mee met de allerbesten zowel bij de vitesse, bij de midfond en ook bij de eendaagse fondvluchten. En dat kreeg natuurlijk ook weer zijn beloning. Omdat ze steeds met vroege duiven en met de getekende duiven er bij waren vergaarden ze punten bij de vleet. En dat was van Chimay tot Argenton. Waar draaide dat op uit? Met 37 prijzen en het hoogste aantal punten worden ze als Koning bij de Wefo gekroond. En dat is een titel die slechts door de allerbeste spelers wordt gewonnen. Net als de vorige keren is de strijd om dit kampioenschap een spannende aangelegenheid geweest. In de finale ging het tussen B. Martens & Zn, de Familie Jacobs en Frits Paulssen. Drie liefhebbers met naam en faam. En de volgorde zoals genoemd , zo werd ook de einduitslag. Maar het bleef niet alleen bij deze titel wat Bert en Rogér wonnen. Ook waren ze in de strijd gewikkeld voor de begeerde Wefo-Cup die ze al tig keren in het bestaan van de Wester-Wefo hebben gewonnen. Deze keer lukte dat net niet en eervol werden ze geklopt door rivaal Frits Paulssen in Linne. Ook met de jonge duiven gaven ze van hun aanwezigheid blijk. Met groot vertoon werden ze kampioen met de jonge duiven en verwezen ze Huub Hermans uit Born en Geenen-Peters uit Maastricht naar respectievelijk de 2e en 3e plaats. Als de corona weer geen roet in het eten gooit zal straks Bert met z’n zoon Rogér weer diverse keren het podia beklimmen, zowel bij de Wefo als bij Beek-Bug, als de kampioenen gehuldigd worden. Er zal weer bij hun thuis ruimte gezocht moeten worden om de gewonnen bekers en trofeeën te plaatsen. Hun gewonnen ereprijzen is een uitstalling die zijn veelheid niet kent. Daar zou je een verhaal van kunnen maken. Je hoeft maar te kijken en de opschriften te lezen op al dat soortig eremetaal wat ze gewonnen hebben en je weet genoeg. Het werd gewonnen door kunstenaars. Door melkers met eerste rang duiven en die de kunst verstaan om ze te laten doen waarvoor ze bestemd zijn en dat is prijzen winnen. Terugkijkend op de successen van Bert en z’n zoon is het behalen van het Koningschap bij de Wefo een verdiende beloning voor hun niet aflatende ijver om steeds het beste na te streven. De wedstrijdduiven van hun lieten zich in het afgelopen seizoen duidelijk gelden. Kijkend naar enkele resultaten bij de Wefo laten hier geen misverstand over bestaan. Zie hier een greep uit hun kopprijzen van het afgelopen seizoen tegen gemiddeld 1000 duiven.
Argenton 6/6 = 23-34-42-89, Lorris 13/6 = 39-43-56, Issoudun 3/7 = 36-47-146, Melun 20/6 = 27-33-35-51-74-76, Mont Lucon 19/6 = 36-51-54,
 Rethel jd. 8/8 = 6-30-38-70-71=77,
Chalon 5/9 jd. 11-16-17-24-57, Melun 16/9 = 2-12-24-25-45-, Lorris jd. 26/8 = 21-23-24-25

Op het adres in Elsloo wordt al meer dan 50 jaar goed gevlogen. Dat begon met Harie Martens, de vader van Bert en de Opa van Rogér. Er zijn er nog maar weinig liefhebbers die daar over kunnen vertellen. Als ik me goed herinner begon dat in de begin jaren van 1970 In Elsloo waren toen Harie Martens, Thei Bours, Louike Mijers, Chritjé Driessen, Daalmans de schrik van het zuiden. Tegen die gasten was niet op te boksen. Jarenlang beheersten deze liefhebbers de topposities. Voor en na zijn ze overleden en alleen Harie Martens had een opvolger in de liefhebberij. En die opvolger is z’n zoon Bert die de trein liet voort denderen. Het is al gezegd dat de gevolgen van hun succesrijk spel duidelijk zichtbaar is in huize Martens. Het is een museum in het klein! Eretekens van Nationale, Provinciale, Wefo en Beek-Bug overwinningen en kampioenschappen staan en hangen er in massa en in alle soorten te pronken.
Stuk voor stuk ’n bewijs van hun machtige duiven. Martensduiven, een wereldras!

Pie Schepers.