NL 30€  Be 40 €
  

LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 


Ouderdom !
Een van de mooie kanten van de duivensport is het ontbreken van de leeftijdsgrens.
Er zijn actieve duivenmelkers van boven de negentig. Dat is mooi en moedgevend voor ‘jongere grijsaards.
Niettemin komt voor de sterke volhouders het moment van afscheid van de liefhebberij, die een wezenlijk deel van hun leven betekende.
Als het duiven houden niet meer gaat dan kan dat in een diep gat betekenen. Het is niet zo’n plezierig onderwerp waar over ik schrijf.
Dat besef ik verdomd goed wan ik heb ook de leeftijd van de ‘sterken’.
 Het is daarom dat ik me voorgenomen heb dat als het moment komt dat ik moet stoppen, dat met gevoel en verstand te doen.
 Ik wil dan wel nog lid van de club blijven omdat ik, (als het kan) nog wel eens het clublokaal binnen wil lopen.
Verder neem ik me voor om duivenvrienden te bezoeken en bij me thuis te ontvangen.
Dat moet natuurlijk mijn gezondheid wel toelaten.
Omdat ik nu nog melker ben dat heeft verschillende redenen.
Dat zijn (a) het elektronisch constateren, (b) een beperkt aantal duiven, (c) een paar duivenvrienden heb die me helpen.

Ouderdom. Dankbaar beleven. En liefst met duiven.