NL 30€  Be 40 €
  

LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 


Van ei tot kampioen!

Dat is de titel van één van mijn duivenboeken in mijn boekenkast. Zo heb ik nog enkele van die duivenboeken in die kast staan die ik misschien al geen 50 jaar meer heb ingekeken. Onlangs bij het ruimen van mijnboekenkast kreeg ik ze weer in mijn handen en automatisch ging ik er eens in bladeren. Een van die boeken droeg de titel :Graan en water, het geheim van de gezondheid. Maar is dat waar? Het grootste geheim volgens mij is de gezondheid van de duif. Goede duiven en gezondheid dat is de clou van de mop. Zijn er geheimen vandaag de dag? Wie zegt van niet? Er waren geheimen en er zullen geheimen blijven. Heel vroeger, ik was nog aan het puberen, dat ik met andere jonge melkers aan het “centen steken” was voordat de duiven van de vlucht zouden komen. In de buurt woonde een oudere, en sterk spelende, liefhebber en dat was de graadmeter voor ons. Als bij deze de eerste duif van de vlucht terug kwam dan stopten we met ons spel en snelden naar huis. Dat was voor ons het teken om ook te gaan letten. Meestal had die genoemde lefhebber al zijn duiven terug voordat wij als jonge liefhebbers er ook een konden klokken. En de genoemde liefhebber die had geheimen. Die speelde toen al zijn duiven op weduwschap en die hield dat zorgvuldig geheim. Het was voor ons toen een raadsel dat deze liefhebber met zijn duiven zo succesvol was. Het grote gros van de liefhebbers hadden toen nog nooit van weduwschap gehoord. Nee, daar hadden de meesten geen sjoege van. Ook was het een geheim hoe sommige liefhebbers met het jonge duivenspel er in slaagden om de rui te vertragen. Daar was een ‘druppel’ voor en dat hielden ze geheim. En ook het verduisteren van de duiven was een geheim. Heel logisch was het dat sommige van deze liefhebbers kettinguitslagen maakten en menige overwinningen boekten. Met goede duiven, dat zeker. Gezondheid? Ongetwijfeld! En nog iets? Dat is het geheim of kan het geheim zijn. Er zijn nu eenmaal liefhebbers die iets meer van de duif kennen dan u ( 90% van de liefhebbers) en ikzelf. Wie heeft nog nooit gezocht naar het geheim? Het zoeken naar het geheim is immers een van de charmes van de duivensport. Daar is niks mis mee maar er zijn grenzen. Dat wordt wel een overschreden en dat mag niet. Dat gebeurd in iedere sport, zowel met mensen als met dieren. En dat noemen ze ‘doping’.

Pie.