NPO Nieuwsbrief, uitgave 23 oktober 2020 | week 43

Voorwoord

 

Ik kan me goed voorstellen dat er velen zich afvragen of er nog iets te melden is over het bericht van vorige week. En dan bedoel ik dus de EU-regelgeving die in voorbereiding is. Onze werkgroep heeft een goed overleg gehad met het ministerie van LNV. Hierover leest u verderop in deze editie van Op (de) Hoogte meer. Ook onze omringende landen zijn ze er mee bezig. Uiteraard houden wij u op de hoogte als er iets te melden is.

De afgelopen week is er ook overleg geweest met het bestuur van Afdeling Zeeland en de Nishoek. Met name over de Nishoek is de laatste jaren veel gezegd en geschreven. In de volgende editie van Op (de) Hoogte zullen wij het resultaat van dit overleg met u delen. Op dit moment worden nog de laatste puntjes op de i gezet.

Het NPO Bestuur heeft inmiddels met de meeste Afdelingsbesturen gesproken. Stuk voor stuk constructieve bijeenkomsten waarin veel verschillende relevante onderwerpen besproken zijn. Belangrijk is dat ze allemaal in goede sfeer zijn verlopen. Al vaker gezegd, uiteindelijk allemaal zelfde doel, met elkaar er alles aan doen om te zorgen voor een toekomstbestendige duivensport. Wij hebben verschillende rollen maar hetzelfde doel en om dat te realiseren hebben wij elkaar nodig.

Dan breekt nu, na het vliegseizoen, de tijd aan van overschrijvingen en mutaties in ons duiven- en ledenbestand. Iets waar veel tijd en energie in gaat zitten. Te veel van deze mutaties worden nog steeds handmatig uitgevoerd door het NPO Bureau. Dit is echt niet nodig. Om u te helpen een en ander zelf uit te voeren, zijn er verschillende handleidingen gemaakt. De handleidingen zijn deze week naar alle verenigingen verzonden en staan ook in deze Op (de) Hoogte. Mijn oproep: maak er gebruik van, dan kunnen onze mensen op het bureau zich inzetten voor de nodige andere werkzaamheden.

Last but not least: het aantal coronabesmettingen is verontrustend. Laten wij ons houden aan de voorschriften en blijf gezond!


Ben Geerink, 
Voorzitter 

 

NPO BESTUUR
De NPO Cloud


In haar Beleidsplan heeft het NPO Bestuur de volgende passage opgenomen over de NPO Cloud.
 
Citaat uit NPO Beleidsplan:
Het opslaan van wedvluchtdata door de NPO is van strategisch belang. Nu gebeurt dat niet. De wedvluchtdata wordt opgeslagen door de wedvluchtrekenaars. Uit het oogpunt van eigenaarschap van de data, afhankelijkheid van rekenaars en privacy is dat ongewenst. De data opslaan in eigen beheer verschaft onafhankelijkheid van rekenaars en maakt het mogelijk controles uit te voeren zoals tenaamstelling en vereiste entingen. Daarnaast kunnen analyses die een rol spelen bij onderzoek door bijvoorbeeld de WOWD gefaciliteerd worden in eigen beheer. (NPO Beleidsplan pagina 32)
 
Wat is eigenlijk die NPO Cloud?
De NPO Cloud is een geautomatiseerde database waarin alle wedvluchtgegevens van de verenigingen door de NPO worden opgeslagen. De NPO Cloud koppelt deze gegevens aan de  NPO ledenadministratie, de NPO ringenadministratie en de PMV entinggegevens in de NPO Cloud.
 
Als de NPO Cloud gerealiseerd is, zal er een automatische controle plaatsvinden van iedere ingekorfde duif of de duif op naam van de liefhebber is geregistreerd en of de duif een geldige enting heeft tegen PMV. Deze sluitende centrale administratie kan dan op verzoek worden overlegd aan de controlerende instanties. De NPO Cloud maakt geen uitslagen van wedvluchten en er worden ook geen duiven gemeld bij de NPO Cloud.
 
Een aantal recente ontwikkelingen zoals de concept nieuwe EU regelgeving ter voorkoming van het verspreiden van dierziekten maken de noodzaak voor een goed functionerende NPO Cloud nog meer urgent. Deze notitie gaat in op deze aspecten alsmede wat we moeten doen organisatorisch, bestuurlijk en operationeel om de NPO Cloud te realiseren en goed te laten functioneren.
 
De concept EU regelgeving ter voorkoming van het verspreiden van dierziekten waar we recent mee te maken hebben gekregen kunnen een bedreiging vormen voor de duivensport. Het maakt ook duidelijk dat we steeds meer te maken zullen krijgen met regelgeving op EU en nationaal niveau. Zulke regelgeving kan zien op dierenwelzijn, voorkomen van epidemieŽn en zekeren van entingen en andere veterinaire verplichtingen. We kunnen in de nabije toekomst meer regelgeving verwachten. In de veeteelt is het al langer gebruikelijk dat vee bij geboorte wordt geregistreerd en gevolgd kan worden gedurende hun verdere levensloop. De regelgever en toezichthouder zal logischer wijs van ons verwachten dat we voor onze duiven, die zich regelmatig over landsgrenzen bewegen, de registratie en administratie aantoonbaar op orde hebben.  
 
De implicaties daarvan zijn dat we onze eigendomsadministratie op orde moeten hebben evenals onze PMV entingadministratie. Het uitgangspunt is dat elke duif die wordt ingekorfd voor een training of wedvlucht geregistreerd is op naam van de liefhebber die de duif inkorft en dat de duif, conform de wettelijke voorschriften, geŽnt is tegen PMV en dat dit blijkt uit een sluitende centrale administratie. Dat laatste is de essentie van de NPO Cloud.

Hoe bereiken we dat en hoe maken we het aantoonbaar voor de toezichthouders?
De eigendomsregistratie en het online overschrijven van duiven zal nog eens tegen het licht worden gehouden. Nu is bijvoorbeeld nog het lidnummer van de huidige geregistreerde eigenaar vereist bij een online overschrijving. In principe is dit niet nodig, die gegevens staan immers in de NPO ringenadministratie. Ook helpt het dat een verenigingsfunctionaris voor meerdere liefhebbers de overschrijvingen kan afhandelen. Voor de oudere liefhebber zonder NPO account is dat een praktische oplossing. Al met al kunnen we zonder al te veel ingrepen het online proces van overschrijven van duiven verder stroomlijnen.
 
De PMV entingadministratie begint met het inleveren bij de vereniging van een door de dierenarts gecertificeerd PMV entingbewijs. Een duif dient minimaal 14 dagen voor deelname aan een wedvlucht gevaccineerd te zijn. De geldigheidsduur van een PMV enting is 1 jaar. De vereniging zorgt ervoor dat het PMV entingbewijs digitaal beschikbaar komt in de NPO Cloud. Dit kan eenvoudig door te controleren of alle duiven op de koppellijst, dat zijn immers de duiven waarmee gevlogen wordt, geŽnt zijn. Na verificatie door de concoursleider en een tweede vereniging bestuurder en of dierenarts kan de geverifieerde koppellijst naar de NPO Cloud worden gestuurd. De extra werkzaamheden zijn beperkt en NPO Cloud zorgt vervolgens voor de controles. In de in gebruik zijnde verenigingssoftware is al functionaliteit ingebouwd om PMV entinggegevens te registreren. Overleg met de leveranciers van de verenigingssoftware kan zorgen voor het verder vereenvoudigen en stroomlijnen van het proces.

Het opsturen van het UDP-D bestand na inkorven en het UDP-W bestand na aankomst kan ook geautomatiseerd gebeuren. Nu worden deze bestanden naar de rekenaar gestuurd. Een simpele toevoeging in de in gebruik zijnde verenigingssoftware kan het eveneens sturen naar de NPO Cloud  automatiseren. De vereniging heeft er dan verder geen omkijken naar en het kan ook niet vergeten worden. De ECS systemen van de volgende generatie sturen de gegevens rechtstreeks naar de NPO Cloud.
 
Wat moeten we organisatorisch, bestuurlijk en operationeel doen om de NPO Cloud te realiseren en goed te laten functioneren?
De NPO zal de NPO Cloud laten bouwen. De offerte aanvragen zijn inmiddels de deur uit. Het bouwen van de NPO Cloud zal geld gaan kosten. In het recente verleden is hiervoor reeds een fonds gevormd door een opslag per ingekorfde duif. Er is dus een budget beschikbaar. De NPO Automatisering Commissie leidt het proces van het opstellen van het programma van eisen en het beoordelen van de aanbiedingen en zal een aanbeveling doen aan het NPO Bestuur welke aanbieding het beste past.  Het bouwen en testen zal een aantal maanden in beslag nemen maar hopelijk is de NPO Cloud in het voorjaar van 2021 operationeel. Dan kunnen we de NPO Cloud en procedures testen gedurende het vliegseizoen 2021. Afhankelijk van de test resultaten wordt de NPO Cloud zo snel mogelijk ingevoerd, mogelijk nog gedurende het 2021 vliegseizoen.
 
De opslag van de data van de NPO Cloud verdient ook aandacht. Het zal zo gezekerd dienen te zijn dat het te allen tijde beschikbaar is voor de NPO, privacy gegarandeerd kan worden en dat het onomstotelijk vaststaat dat de data eigendom is van de NPO en de bij haar aangesloten verenigingen.
 
De afdelingen zullen in hun contracten met rekenaars bepalingen moeten opnemen om de NPO Cloud te ondersteunen. Het gelijktijdig opsturen van D en W bestanden naar de NPO Cloud is daarvan een voorbeeld evenals het faciliteren van de PMV enting registratie. De verenigingen zullen er dan zorg voor moeten dragen dat ze over de laatste versie van de verenigingssoftware beschikken.
 
Kunnen we de eigendom- en PMV enting controle niet onderbrengen bij de rekenaars?
In principe zou dat kunnen maar het zou de afhankelijkheid van rekenaars vergroten i.p.v. verminderen. Ook zouden we privacygevoelige data moeten delen, is het eigendom van de data niet gezekerd en omdat we van meerdere rekenaars gebruik maken zou er geen sprake zijn van een centrale database. Richting toezichthouders is dat geen sterke positie.
 
Wat gebeurt er wanneer er gevlogen wordt met duiven die niet op naam staan of niet geŽnt zijn?
Het doel van een sluitende eigendoms- en PMV entingadministratie is om onze geliefde duivensport mogelijk te blijven maken in een tijd waarin we met steeds meer en strengere regels worden geconfronteerd. Het is niet bedoeld om liefhebbers en/of verenigingen te kunnen straffen die hun zaakjes nog niet op orde hebben. Dat gezegd hebbende dienen ze er wel voor te zorgen dat het de volgende keer wel in orde is.

 

Op de poll van afgelopen week hebben we 1092 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:


Conclusie
Ook dit keer zijn de meningen verdeeld. Een kleine meerderheid vindt dat er zowel ochtend- als middaglossingen georganiseerd moeten worden voor de marathonkampioenschappen. 
 De poll van deze week luidt: 

Het is terecht dat de NPO de dopingproblematiek gaat aanpakken


Hoe werkt het? 

  • klik op onderstaande groene button
  • beantwoord de vraag 
  • klik op 'versturen'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 


 

Geef uw mening
 

WEDSTRIJDEN
Voortgang nieuwe EU regelgeving

Door werkgroep EU regelgeving

De werkgroep heeft deze week overleg gehad met het ministerie van LNV. In dat overleg is gesproken over een plan van aanpak. LNV heeft toegezegd contact op te nemen met de Europese Commissie hierover. Verder is er toegezegd dat er duidelijkheid zal zijn voor de start van het vliegseizoen in 2021. De werkgroep houdt de nationale bonden van onze buurlanden en de FCI op de hoogte. De bonden van onze buurlanden zijn inmiddels ook in actie gekomen richting hun overheden. Zodra er weer mededelingen zijn zal de werkgroep deze uitsturen. 
 

 

NPO BUREAU
Makkelijk en snel wijzigingen doorvoeren als ledenadministrateur
 

Ledenadministrateurs van verenigingen hebben de mogelijkheid om in te loggen op mijn.duivensportbond.nl met hun lidnummer en wachtwoord. Op deze portal kunnen zij diverse taken uitvoeren zoals bijvoorbeeld nieuwe leden toevoegen, verenigingsgegevens wijzigen, functionarissen toevoegen of verwijderen en een UDP-bestand downloaden om in te lezen in de rekensoftware. 

We merken dat ledenadministrateurs niet genoeg op de hoogte zijn van deze mogelijkheden of niet goed weten hoe de portal werkt. Daarom hebben we handleidingen opgesteld. Met behulp van deze handleidingen geeft de ledenadministrateur makkelijk en snel online de wijzigingen door en kan hij de gegevens raadplegen wanneer hij maar wil. We verzoeken de ledenadministrateurs vriendelijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van de portal. Een telefoontje of mail naar het NPO Bureau is dan niet meer nodig. Daardoor heeft het NPO Bureau meer tijd om zich te richten op andere nodige werkzaamheden. 

De handleidingen zijn donderdag 22 oktober per mail naar de ledenadministrateurs gestuurd. Binnenkort is het mogelijk om de handleidingen te bekijken of te downloaden op de portal. Zo blijven de bestanden beschikbaar als iemand anders de functie opvolgt. De handleidingen zijn ook hieronder te raadplegen. 

We hopen dat met behulp van deze handleidingen de taak makkelijker te vervullen is. 

Handleiding ledenadministratie - menu
Handleiding ledenadministratie - leden
Handleiding ledenadministratie - vereniging
Handleiding ledenadministratie - functies
Handleiding ledenadministratie - mutaties
Handleiding ledenadministratie - historie
Handleiding ledenadministratie - UDP Export
Handleiding ledenadministratie - rapportages
 

NPO BESTUUR
Conceptagenda Ledenraad 28 november 


De Ledenraad wordt digitaal gehouden. Meer info volgt. 
Tijdstip: 10.00 uur

 

1. Opening door de voorzitter   10.00 uur
2. AppŤl van afgevaardigden   10.05 uur
3.  Notulen vorige Ledenraad  bespreekpunt 10.10 uur 
4. Terugblik op seizoen 2020 bespreekpunt 10.15 uur
5. Hitteprotocol bespreekpunt 10.30 uur
6. Voorstel Afdeling 10 'Duif gevonden' bespreekpunt 10.45 uur 
7. Voorstellen Afdeling 3  bespreekpunt 10.50 uur
7a. Voorstel splijtleden    
7b. Voorstel buitenlandse lossingen    
8. IWB bespreekpunt 11.00 uur
9. Nationaal Vliegprogramma 2021 ter stemming 11.15 uur
9a. Reactie Afdeling 8 Nationaal vliegprogramma 2021    
9b.  Reactie Afdeling 9     
9c.  Reactie Afdeling 3 (opmerkingen vliegprogramma)     
9d. Reactie Afdeling 3 (voorstel opslitsing sector zuid)    
10. Nieuwe opzet Nationale concoursen ter stemming 12.00 uur
11. Lunchpauze   12.30 uur
12. Kampioenschappen en eerlijk spel ter stemming 13.15 uur
12a. Reactie Afdeling 10 Kampioenschappen en eerlijk spel    
12b. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E29    
12c. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E31    
13. Losplaatsen beleid ter stemming 13.45 uur
14. Verkiezing NPO Bestuur ter stemming 14.15 uur
15. Pilot elektronisch stemmen Secties  ter stemming 14.20 uur
16. Beleidsplan NPO bespreekpunt 14.30 uur
17. Bestuursmodel NPO ter stemming 15.00 uur
18. Meerjarenbegroting en begroting 2021 bespreekpunt 15.15 uur
19. ECS Update bespreekpunt 15.30 uur
20. Rondvraag   15.45 uur
21. Sluiting   16.00 uur
       
 

NPO BESTUUR 
Vergaderstukken Ledenraad

 
Via onderstaande buttons zijn de volgende discussienotities beschikbaar ter voorbereiding van de Ledenraad van 28 november. 

 

3. Notulen vorige Ledenraad
5. Hitteprotocol
6. Voorstel afdeling 10 "Duif gevonden"
7a. Voorstel splijtleden
7b. Voorstel buitenlandse lossingen
8. IWB
9. Nationaal Vliegprogramma 2021
9a. Reactie Afdeling 8 Nationaal vliegprogramma 2021
9b. Reactie Afdeling 9
9c. Reactie Afdeling 3
9d. Reactie Afdeling 3
10. Nieuwe opzet Nationale concoursen
12. Kampioenschappen en eerlijk spel
12a. Reactie Afdeling 10 Kampioenschappen en eerlijk spel
12b. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E29
12c. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E31
Toelichting bij agendapunt 12: 

Compuclub heeft op verzoek van het NPO Bestuur twee uitslagen van Afdeling 5 (E29 en E31) opnieuw berekend volgens het nieuwe format. Wat je ziet in deze concept uitslagen is achtereenvolgens:

1.      De beste hokprestatie (pagina 1)
2.      De beste aangewezen prestatie (pagina 2)
3.      De traditionele uitslag zoals we deze kennen (pagina 3 en 4)

13. Losplaatsen beleid
14. NPO Kandidaat bestuursleden
15. Pilot elektronisch stemmen Secties
16. Beleidsplan NPO