Op (de) Hoogte

 

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 4 december 2020 | week 49

 

 

Voorwoord


Afgelopen zaterdag was het voor ons als bestuur, in de nieuwe samenstelling, onze eerste Ledenraad. Zoals ik in mijn openingswoord, dat in deze editie is weergegeven, aangegeven heb, hadden wij liever onze afgevaardigden in de zaal gehad, zodat wij de reacties op onze voorstellen hadden kunnen bespreken.

Allereerst wil ik de afgevaardigden, en daarmee onze leden, bedanken voor de steun die er middels de stemmingen is voor onze voorstellen. Het volledige overzicht van de uitgebrachte stemmen staat ook in deze Op (de) Hoogte.

Zijn er ook nog positieve ervaringen te delen ondanks het niet fysiek aanwezig zijn van de afgevaardigden. Gezien de reacties die wij tot nu toe hebben gekregen zijn die er zeker. Met name de duur van de vergadering, anderhalf uur, is aantrekkelijk voor de volgers (onze leden) van de stream. Het is veel minder aantrekkelijk om een vergadering van vijf of zes uur op afstand te volgen. Voor ons als bestuur dus de uitdaging om vergaderingen in de toekomst, als het weer mag, ook binnen redelijke tijd af te ronden. Het komt de duidelijkheid ook ten goede en het is tevens belangrijk voor het draagvlak, immers onze leden horen direct rechtstreeks hoe de gemaakte keuzes tot stand komen.
 
Als bestuur hopen wij dat de promo die tijdens de vergadering getoond is over onze NPO Grand Prix vluchten 2021 de harten van onze leden al wat sneller doen kloppen. Wij zullen binnenkort gaan presenteren hoe wij denken er grootse weekenden van te maken. Niet alleen intern maar wij zullen ook naar buiten treden en hiermee onze sport voor buitenstaanders op de kaart proberen te zetten. Niet met één wedvlucht maar zeker zes vluchten, en wie weet worden het er acht als wij de Midfond er ook weten bij te betrekken. Onze sport is het meer dan waard.
 
Als bestuur zijn wij blij dat wij onze drie nieuwe bestuurders afgelopen zaterdag hebben kunnen verwelkomen. Wij zijn er van overtuigd dat Annette Espeldoorn – Dokter, Menko Rittersma en Peter Pennekamp hun steentje zullen bijdragen in ons bestuur. Het komt de diversiteit in het bestuur ten goede maar ook onze gemiddelde leeftijd gaat behoorlijk omlaag, haha. Fijn toch!!
 
Ik wens iedereen een fijn Sinterklaas weekend, en veel inspiratie om mooie gedichten te maken.

Ben Geerink, 
Voorzitter 

 

 

 


Op de poll van afgelopen week hebben
 we 1.082 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:

Om te voorkomen dat het eigen nest bevuild wordt, is het tijd voor een gedragscode "respectvol met elkaar omgaan en de sport positief uitdragen".

Conclusie
Ruim 86% van de liefhebbers die gereageerd hebben op de poll stemde in met het opstellen van een gedragscode. 

 

 

 
De poll van deze week luidt: 

De NPO moet meer voorlichting geven over verantwoorde medische begeleiding.


Hoe werkt het? 

  • klik op onderstaande groene button

  • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)

  • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

 

 

 

 

 

NPO LEDENRAAD
Terugblik Ledenraad 28 novemberAfgelopen zaterdag vond voor het eerst in de geschiedenis van de NPO de Ledenraad geheel online plaats. Door corona was het onmogelijk om elkaar te ontmoeten en de dialoog aan te gaan. Toch kijken we terug op een succesvolle Ledenraad. 

We delen via ODH graag ook een aantal stukken met u die naar aanleiding van de vergadering zijn uitgewerkt. Daarnaast is het ook mogelijk om de vergadering terug te kijken via YouTuBe.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN
Definitief vliegprogramma 2021

 

 

 

WEDSTRIJDEN

Grand Prix 2021

 

Week
 

Naam
 

Losplaats
 

Speltype
 

Opmerkingen
 

23

Grand Prix Pyreneeën 

St Vincent 

Marathon 

 

24

Grand Prix Parijs 

Sector

Dagfond

 

25

Grand Prix TGV 

Sector*

Midfond

Ledenraad voorjaar ‘21

26

Grand Prix Issoudun 

Issoudun 

Dagfond

 

27

Grand Prix du Soleil 

Sector*

Midfond 

Ledenraad voorjaar ‘21

30

Grand Prix Bergerac

Bergerac 

Marathon

 

34

Grand Prix Talenten 

Sector 

Jong

 

36

Grand Prix Najaar  

Sector 

Jong

 


* Het NPO Bestuur gaat een nieuwe Sectorindeling uitwerken samen met de Afdelingen. Als er mogelijkheden komen om in de nieuwe sector indeling de Midfondvluchten M25 en M27 te vervliegen, dan zal dit worden voorgelegd aan de voorjaars Ledenraad in 2021.
 

 

 

 

NPO BESTUUR
Portefeuilleverdeling NPO Bestuur
 

Nu we als bestuur weer voltallig zijn, hebben we ook de portefeuille verdeeld. 

 

 

 

 

NPO BESTUUR
Ledenraad in 2021


De NPO Voorjaars Ledenraad is gepland op zaterdag 13 maart 2021. Op dit moment is de bestuursfunctie van secretaris NPO Bestuur vacant. Kandidaten worden uitgenodigd hun CV naar info@duivensportbond.nl te sturen.

Voorstellen voor de NPO Voorjaars Ledenraad kunnen tot uiterlijk 16 januari 2021 schriftelijk worden ingediend bij de NPO secretaris a.i. De oproep en definitieve agenda met bijhorende stukken worden uiterlijk 11 februari 2021 gepubliceerd. In welke vorm er vergaderd wordt zal te zijner tijd worden bepaald.

De najaars Ledenraad staat gepland voor zaterdag 27 november 2021.

 

 

 

IN DE MEDIA
Recordduiven trainen: het begint met een ei
 

Eveline aan de Wiel schreef een mooi artikel voor Nu.nl over de mooie duivensport. Aanleiding was het recordbedrag dat onlangs werd betaald voor een Belgische duif.

Aan het woord komen voorzitter Ben Geerink en liefhebber Maarten Hakvoort.


 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN
Eindstanden Nationaal Kampioenschappen en Ladies League zijn bekend

 

De definitieve uitslagen van de Nationaal Kampioenschappen 2020 en Ladies League 2020 zijn bekend. Klik op onderstaande buttons om de definitieve eindstanden te bekijken.
 

 

 

 

 

 

 

Grand Prix Vluchten

 

 

 

NPO BUREAU
Bereikbaarheid NPO Bureau tijdens feestdagen


Van 24 december 2020 tot en met 3 januari 2021 genieten de medewerkers van het NPO Bureau van de feestdagen.

Vragen over vaste voetringen 2021?
In deze periode worden vragen met betrekking tot de levering van de vaste voetringen en chipringen 2021 wel beantwoord. Vragen kunt u mailen naar info@duivensportbond.nl. Vermeld in de onderwerpregel 'vaste voetringen 2021', dan wordt uw mailbericht gemakkelijk herkend.
 

 

 

 

ACTIVITEITEN IN HET LAND
45e Oostbrabantse Sterrenparade afgelast


Door Peter van Zuijlen, secretaris comité Aktie Zorgenkind door de duivensport

Helaas hebben we als Comité van de Oostbrabantse Sterrenparade, Aktie zorgenkind door de duivensport, moeten besluiten om de Sterrenparade op de gebruikelijke derde zondag van januari af te lasten.

Wat hebben we ernaar uitgezien, ons negende lustrum. Wat jammer voor onze deelnemers, bezoekers en trouwe sponsors. Het zal een dag zijn die door velen gemist wordt; een prettige dag met een mooie tentoonstelling, loterijen, de optredens van de diverse artiesten en onze speciale drumband Prins Maurits.

We kunnen niet anders dan iedereen die zijn bijdrage geleverd heeft, in de vorm van medewerker, sponsor, bezoeker, koper van een bon of duif, heel hartelijk danken voor alle jaren steun en support voor onze verstandelijk gehandicapte vriendjes en vriendinnetjes. Wat hebben we in 44 jaar een geweldig bedrag bij elkaar mogen brengen voor dit goede doel dat ons zo na aan het hart ligt.

Helemaal ongemerkt willen we de 45e editie toch niet voorbij laten gaan. Dat zal dan enkel via een internetverkoop van bonnen en/of duiven gaan en die we online willen brengen in de periode dat Aktie Zorgenkind gepland stond. Wij hopen een mooie bonnenverkoop te presenteren en dat u wellicht iets van uw gading kunt vinden en daarmee meteen een geweldig doel steunt.

Wij wensen u alle gezondheid toe en hopen in 2022 een normale 46e editie te mogen en kunnen realiseren.

 

 

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 

 

 

 

 

 

 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met e