NPO Nieuwsbrief, uitgave 18 december 2020 | week 51

Voorwoord "Trots"

Het einde van het jaar, traditioneel een goede gelegenheid om gebeurtenissen van het afgelopen jaar nog eens te overdenken en vooral ook het moment om vooruit te kijken. Corona heeft heel veel narigheid gebracht en het is nog lang niet over. Net voordat ik deze boodschap schreef, kondigde de Minister President nieuwe, onvermijdelijke maatregelen aan. Ik spreek de wens uit dat iedereen de richtlijnen volgt, alleen zo zorgen we er samen voor dat stap-voor-stap steeds meer mogelijk wordt.

Keerzijde
Naast alle zorgen en het verdriet dat corona met zich heeft meegebracht, gaf het ook extra inzicht in de meerwaarde van onze prachtige duivensporthobby. Een hobby die grote waarde heeft. Thuis afleiding weten te vinden door aandacht te schenken aan de duiven. Observeren, genieten van het trainen, nadenken hoe wij de koppels zo kunnen samenstellen, waardoor de kans op nog betere nakomelingen groter wordt. En misschien een nog betere band opbouwen met onze gevleugelde vrienden. Het geeft dus ook mogelijkheden en door er extra tijd aan te besteden vallen misschien ook wel zaken op die je anders over het hoofd ziet. Kortom genieten van de sport, het kan op heel veel manieren. Bovendien je hoeft er de deur niet voor uit, heel belangrijk in deze tijd. Een waardevolle hobby, altijd al, maar tijdens de coronapandemie wordt het nog eens extra benadrukt.
 
Diversiteit
Er zijn weinig sporten waarin zoveel diversiteit te vinden is als in de beoefenaars van de in duivensport. Een sport voor jong en oud, en een sport die wordt beoefend door mensen uit alle lagen van de bevolking. Niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd. In onze sport kom je ze allemaal tegen: arts, ingenieur, jurist, metselaar, timmerman, manager, boekhouder, leraar, stratenmaker en wat te denken van al onze leden die van hun pensioen genieten; zo kan ik nog wel even doorgaan. De duivensport is kortom een doorsnee van de bevolking. Wat allen bindt is de liefde voor de duif en de sport.


Ook wel iets om zelf als liefhebber eens bij stil te staan; dit is lang niet zo bij elke sport. Iedereen kan plezier en ontspanning beleven aan de duivensport. Dat wij diversiteit aan leden hebben heeft ook zijn voordeel bewezen bij het tot stand komen van de COVID-19 werkgroep. Het is de deskundigheid van onze eigen leden die ervoor gezorgd heeft dat wij in overleg met het ministerie in mei al trainingsvluchten mochten organiseren.
 
Onbekend maakt onbemind
Je merkt ook dat er extra aandacht voor onze sport is bij een tot de verbeelding sprekende verkoop. Het NOS journaal ruimt er tijd voor in en er vinden interviews plaats. Er is interesse en er is verwondering bij de buitenstaanders over de prestaties van onze duiven. Bij interviews heb ik gemerkt dat die verwondering toe neemt naarmate het duidelijker wordt hoe het allemaal werkt in onze sport. Laat vervolgens een filmpje zien van een lossing van onze duiven en het enthousiasme neemt verdere vormen aan. Het is ook niet voor niets dat er veel aandacht is voor onze sport als er een briefje van 100 jaar oud, dat door een postduif zou worden bezorgd, wordt gevonden door wandelaars.  
 
Onbekend maakt onbemind, is een gezegde. Het is daarom aan ons de beoefenaars - die weten hoe geweldig de sport is en de afleiding die het geeft in ons vaak drukke en jachtige bestaan - om ambassadeur te zijn. Het is ook niet voor niets dat er het komende jaar een aantal NPO Grand Prix vluchten geprogrammeerd staan. Het gaat daarbij niet alleen om wedvluchten. Het hele weekend komt in het teken van de duivensport te staan. Binnen de sport en juist ook extern gericht met professionele voorbeschouwingen, rapportages, regionale media, podcast, social media (Facebook, Instagram) etc. 
 
Samen
Het plezier beleven aan onze duiven rond en in het hok is het belangrijkste. Daarna komen ook de contacten die ontstaan in de verenigingen. Ervaringen delen met elkaar, maar ook soms spannende verhalen over de thuiskomst van de duiven, geweldig. De band die je als liefhebber opbouwt met je duiven; zonder band met de duif kun je de betere prestaties wel vergeten. Pak daarbij dat het nog steeds de interesse heeft van velen om te achterhalen wat er zich allemaal in het kleine kopje van de duif afspeelt om zo snel mogelijk weer naar huis te vliegen.
Er zijn veel vrijwilligers nodig die het mogelijk maken dat de duiven ieder weekend op de plaats van bestemming gelost worden. Ik ben TROTS op al deze leden die eraan mee werken dat het vaak zo soepel verloopt en meedenken in mogelijkheden als alles niet verloopt zoals gepland.
 
Bij de tijd
In deze tijd waarin diervriendelijkheid erg belangrijk is, kunnen wij ook TROTS zijn op onze WOWD en IWB. Twee instanties die onafhankelijk acteren en duidelijkheid verschaffen naar aanleiding van ervaringen en onderzoek. Bij onze steeds warmer wordende zomers is het van groot belang dat wij met zijn allen weten waar de grenzen zijn. Het is daarom ook fijn dat er geen gemor was onder de leden toen het afgelopen seizoen in een weekend de vluchten werden afgelast. Iets wat je je een aantal jaren geleden nog niet kon voorstellen. Ook weer iets om trots op te zijn, wij staan niet stil maar gaan met onze tijd mee. Alles inzetten voor een diervriendelijke duivensport. Logisch, elke dag van de week worden de duiven met 100% inzet tip top verzorgd.
 
Wij weten zelf dat wij een geweldige sport hebben, het is de kunst om het met anderen te delen.  Ambassadeur zijn van onze sport, wij kunnen het!
 
Ik wens iedereen, mede namens mijn mede bestuursleden, een naar omstandigheden, fijne Kerst en jaarwisseling en een gezond 2021. Dat is het allerbelangrijkste.


Ben Geerink, 
Voorzitter 

 

Op de poll van afgelopen week hebben we 1.373 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:

Ik ben tevreden over mijn club, ze hebben de zaken goed op orde.

Conclusie

Goed nieuws, ruim 80% van de 1.373 liefhebbers die gereageerd hebben op de poll, is tevreden over de club. Toch is er geen reden om achterover te leunen. Tenslotte geeft ook 1 op de 10 liefhebbers aan dat zij het oneens zijn met deze stelling. 

 De poll van deze week luidt: 

Laat de ringen maar komen, ik doe aan winterkweek.

 

Hoe werkt het? 

 • klik op onderstaande groene button
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

Geef uw mening
 

Op (de) Hoogte verschijnt op 8 januari 

 

Op 18 december verschijnt de laatste editie van Op (de) Hoogte van 2020. Op 25 december en 1 januari verschijnt ODH niet. De eerste editie van 2021 ontvant u op 8 januari 2021.

Kopij voor ODH kunt u aanleveren via info@duivensportbond.nl. Kopij dient op donderdag voor 17.00 uur binnen te zijn.
 

NPO BUREAU
Werk aan de winkel: bestellingen vaste voetringen uitleveren 


  
  

 

NPO BESTUUR
Hoe nu verder met de secties? 


Inleiding
Een toekomstbestendige duivensport is waar het beleid van het NPO Bestuur op gericht is. Vernieuwing van de duivensport is een van de hoekstenen van dat beleid. Het NPO Bestuur wilde de potentiële vernieuwing in de duivensport via de secties de ruimte geven zich te bewijzen. In gesprekken met de sectiebesturen is dit ook uitgebreid aan de orde gekomen. Het NPO Bestuur was dan ook verrast te vernemen dat alle sectiebesturen aangaven af te treden. Hun motivatie om dit te doen heeft u kunnen lezen in open brieven die zijn gepubliceerd in Op (de) Hoogte.
 
Daarmee ontstaat een nieuwe realiteit. Niet alleen betekent dit dat we op zoek moeten naar nieuwe sectiebestuurders, maar ook moeten we ons opnieuw de vraag stellen of we met de secties in de huidige opzet verder moeten. Of is dit ook een moment van bezinning en is er wellicht een betere oplossing?
 
Wat willen we bereiken?
Het NPO Bestuur zou graag zien dat de secties zich inzetten voor vernieuwing van de duivensport en niet blijven steken in discussies over het vliegprogramma. Vernieuwing van de duivensport kan op vele manieren vormgegeven worden zoals o.a. door:

 • Attractieve sportbeleving
 • Directe leden vertegenwoordiging in de Ledenraad
 • Attractieve, aansprekende vluchten voor alle spel disciplines
 • Voorlichting over een scala aan onderwerpen welke duivenliefhebbers bezighouden
 • Positieve PR voor de duivensport
 • Samenwerking stimuleren tussen diverse organisaties actief in de duivensport
 • Leren van het buitenland
 • Verbinding zoeken met maatschappelijke organisaties

Dit zijn zomaar een aantal onderwerpen waarop secties zich mede zouden kunnen onderscheiden en zo een positieve bijdrage leveren aan vernieuwing en ontwikkeling van de duivensport.
 
Feit is dat inbreng bij de beleidsontwikkeling en vernieuwing ook via de afdelingen geborgd is. Uit meerdere gesprekken met de afdelingen is gebleken dat er een grote bereidheid is mee te denken over noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen. Met name wettelijke ontwikkelingen op het gebied van welzijn van dieren en andere behoeftes van onze leden, dwingen tot nadere keuzes ten aanzien van aantal vluchten, vervoer, lossingen etc. Meerdere voorstellen daarover zijn inmiddels gepresenteerd.

De betrokkenheid van onze achterban hebben wij in de afgelopen periode eveneens vormgegeven door middel van de wekelijkse poll in Op (de) Hoogte. De stellingen worden bewust prikkelend gekozen, nodig voor de scherpte in het debat. Over de deelname aan deze polls mogen we zeer tevreden zijn. Het geeft een goed beeld over wat er met betrekking tot de vraagstelling leeft bij onze achterban. De uitkomsten hiervan betrekken wij bij de verdere beleidsvorming. Uiteraard heeft ook het NPO Bestuur een taak bij het vernieuwen van de duivensport. Uiteindelijk is het NPO Bestuur eindverantwoordelijk maar het NPO Bestuur kan zeker ook niet alles in haar eentje. Een gezamenlijke inspanning voor een toekomstbestendige duivensport is de weg voorwaarts.
 
Hoe nu verder?
Nu terug naar de vraag of door het terugtreden van de besturen de secties mislukt zijn en hoe het nu verder moet. In de fase waarin de bestuurlijke ontwikkeling van de duivensport zich bevindt is het aftreden van de sectiebesturen misschien wel een logische reactie. Onze vraagstelling aan de secties is immers van een andere aard dan de vraagstelling in het verleden.  
 
Secties in stand houden alleen voor het opstellen van een deel van het vliegprogramma is een wel zeer beperkte taakopdracht. Voor het vaststellen van het vliegprogramma hebben we inmiddels een robuust proces afgesproken. Als we dan ook nog het vliegprogramma voor langere tijd vastleggen, zoals de bedoeling is, dan komt daar tijd door vrij. Er komt in de komende jaren veel op ons af. Laten we de tijd die beschikbaar komt nuttig besteden.
 
Directe betrokkenheid van de liefhebbers is noodzakelijk voor een toekomstbestendige sport. Op de najaar Ledenraad is een voorstel aangenomen om elektronisch stemmen voor de secties mogelijk te maken. Daarmee hebben we een extra middel in handen om de stem van de liefhebber direct via de secties te laten klinken in de Ledenraad.

Als alle secties in stand blijven dan kunnen we er niet omheen om te kijken naar de haalbaarheid van het ingevuld krijgen van de sectiebesturen. Bij het handhaven van de huidige opzet zijn er minstens 16-20 nieuwe kandidaten nodig. In de beperkte vijver waarin we vissen is dit wellicht een onmogelijke opgave. Besturen heeft vaak het midden tussen pragmatisme en onderbouwde beleidskeuzes. Het is daarom dat het NPO Bestuur heeft gekozen het aantal secties terug te brengen tot 1, namelijk de sectie Sportbeleving. Het doel van de sectie Sportbeleving is om met voorstellen en initiatieven te komen voor het aantrekkelijk houden van de duivensport in de volle breedte. Daarnaast moet zij voor de nodige impulsen in de Ledenraad zorgen. Krachtig beleid is namelijk mede gebaseerd op inhoudelijk scherpe discussies, waarbij gebaande paden soms moeten worden losgelaten.

Het sectiebestuur Sportbeleving bestaat uit 5 personen, waarbij alle verschillende speldisciplines vertegenwoordigd zijn. Afdelingen en NPO Bestuur zullen kandidaten voordragen, zo mogelijk nog voor de voorjaars Ledenraad van 13 maart 2021. Het bestuur van de sectie Sportbeleving wordt in functie gekozen door de NPO Ledenraad, op voordracht van het NPO Bestuur, Afdelingen en of de sectie Sportbeleving. Zonder tegenkandidaten is benoeming bij acclamatie mogelijk. De sectie Sportbeleving maakt deel uit van de Ledenraad en heeft daarin maximaal 5 stemmen. Voor het voeren van de dialoog met de achterban zullen diverse middelen beschikbaar worden gesteld aan de sectie Sportbeleving, zoals digitaal stemmen, het recht tot het doen van voorstellen aan de Ledenraad, publicatierecht in Op (de) Hoogte en gebruikmaking van de wekelijkse poll.  En omdat er geen sprake is van specifieke secties kunnen in beginsel alle NPO-leden worden benaderd en worden geraadpleegd.

Vanzelfsprekend is het mede aan het sectiebestuur om te laten zien dat de sectie Sportbeleving levensvatbaar is en een toegevoegde waarde heeft. Daarbij kan op de steun van het NPO Bestuur worden gerekend. Laten we er met zijn allen de schouders eronder zetten om ten behoeve van de toekomst, de bestuurlijke vernieuwing in de duivensport mede langs dit concept verder in te vullen. 
 

 

NPO BESTUUR
Update bestuursmodel duivensport 


De Ledenraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de duivensport. Besluiten van de Ledenraad zijn bindend voor de NPO, Afdelingen, Secties, Platformen, Verenigingen en leden. In de huidige Ledenraad zijn de afdelingen vertegenwoordigd met 14 kiesmannen (de afdelingen 5, 8 en 9 ieder 2 de rest 1), de secties met 8 kiesmannen; ieder 2 en de platformen met 4 kiesmannen; ieder 2. In totaal kent de huidige Ledenraad 26 kiesmannen.
 
Statuten; Samenstelling Ledenraad
Afgevaardigden van de afdelingen
4. a. De afgevaardigden NPO vertegenwoordigen alle in artikel 5 van deze Statuten genoemde Leden;
b. een afdeling benoemt zoveel afgevaardigden NPO als het aantal Basisleden, dat bij de Afdeling is aangesloten, deelbaar is door een bij Huishoudelijk Reglement NPO geregeld aantal (1,000), waarbij het breukdeel groter dan de helft naar boven wordt afgerond, met dien verstande dat elke Afdeling het minimale recht heeft op minimaal één afgevaardigde NPO.

Afgevaardigden van de secties
5. Elke sectie benoemt het hierna te vermelden aantal afgevaardigden:
a. Sectie Jonge Duiven: twee afgevaardigden;
b. Sectie Vitesse/Midfond: twee afgevaardigden;
c. Dagfond: twee afgevaardigden;
d. Marathon: twee afgevaardigden;

Afgevaardigden van de platformen
6. Elk platform benoemt het hierna te vermelden aantal afgevaardigden:
a. Het platform Jong: twee afgevaardigden;
b. Het platform Transport: twee afgevaardigden;
 
De gekozen structuur zal ervoor zorgen dat op termijn het aantal kiesmannen van de afdelingen zal dalen door teruggang van het ledenaantal. De secties en platformen kennen een vast aantal kiesmannen. Een liefhebber is 3 tot 4 keer vertegenwoordigd in de Ledenraad. (Afdeling, 2 Secties en optioneel Platform Jong) Ruim vertegenwoordigd dus maar dat zal niet het gevoel zijn wat bij veel liefhebbers leeft. Bovendien kan het leiden tot inconsistent stemgedrag. Stel een jonge liefhebber is voor een geagendeerd punt. Dan het voorkomen dat zijn afdeling tegenstemt, een van zijn secties voorstemt, zijn andere sectie weer tegen en het platform jong zich onthoudt van stemming. Kortom, niet eenvoudig uit te leggen en te volgen. En bij dit alles is dan de veronderstelling dat de kiesmannen dit agenda-item hebben voorgelegd aan hun achterban c.q. leden wat ook lang niet altijd het geval is.

De bestuurders van de secties en platformen werden in de praktijk aan- en uitgezocht door het NPO Bestuur. Het perspectief dat over niet al te lange tijd de meerderheid van de Ledenraad zal bestaan uit door het NPO Bestuur aan- en uitgezochte Sectie en Platform bestuurders is onacceptabel vanuit een democratisch gezichtspunt. In de huidige structuur is de vertegenwoordiging van de liefhebber het best geborgd via de afdelingen. Daar zijn frequente, veelal goed tot redelijk bezochte afdelingsvergaderingen waar over NPO Ledenraad agendapunten wordt gesproken en gestemd. Bij de secties en platformen is dat veel uitdagender gezien de moeite welke die hebben hun achterban tijdig te bereiken en te horen.

Door het aftreden van de sectie besturen Vitesse/Midfond, Dagfond, Jong en Marathon is een nieuwe realiteit ontstaan. Het NPO Bestuur kiest ervoor door te gaan met 1 sectie te weten de sectie Sportbeleving welke maximaal 5 stemmen heeft in de Ledenraad. Zie hiervoor de notitie van het NPO Bestuur “Hoe verder met de secties” van 10/12/2020. In de notitie “Rol van de afdelingen” worden de afdelingen benoemd als de ruggengraat van de Nederlandse duivensport. Het logische gevolg van die positionering is om de vertegenwoordiging van de liefhebber door de afdeling leidend te maken.

Voorstel

 • Besluiten van de Ledenraad zijn bindend voor de NPO, Afdelingen, Secties, verenigingen, leden en alle overige rechtspersonen zoals benoemd in de statuten en reglementen.
 • Een wat grotere Ledenraad wordt gezien als positief. Meer afgevaardigden krijgen zo de kans bij te dragen aan het hoogste orgaan van de duivensport en zich bestuurlijk te ontwikkelen.
 • Daarom wordt het deelgetal van de Afdelingen 500, d.w.z. voor elke 500 leden is er 1 stem in de Ledenraad. Afdelingen hebben altijd minimaal 1 stem en het aantal stemmen wordt numeriek afgerond. Als voorbeeld als een Afdeling 1,300 leden heeft zijn dat 3 stemmen in de Ledenraad.
 • De huidige secties Vitesse/Midfond, Dagfond, Jong en Marathon worden opgeheven en vervangen door de sectie Sportbeleving.
 • Bestuurders van de sectie Sportbeleving hebben stemrecht in de Ledenraad met een maximum van 5 stemmen. Als het bestuur van de sectie Sportbeleving bestaat uit 3 personen of minder dan wordt hun stemrecht in de Ledenraad opgeschort tot het bestuur is aangevuld tot minimaal 4.
 • Het Platform Transport wordt omgevormd tot een commissie en neemt niet meer deel aan de Ledenraad.
 • Het Platform Jong wordt opgeheven.
 • De bijlage Kiesregister 2020 geeft een overzicht van de nieuwe samenstelling van de Ledenraad. Dit Kiesregister wordt ieder jaar aangepast aan de actuele leden aantallen.
Kiesregister NPO
 

NPO BESTUUR
Update met betrekking tot nieuwe EU transport regelgeving
 

De gezamenlijke Europese duivensportorganisaties doen momenteel hun uiterste best om de voor de duivensport belemmerende maatregelen uit de nieuwe EU transport regelgeving te krijgen. Na overleg met de NPO heeft het Ministerie van LNV de EU verzocht om de nieuwe EU transport regelgeving aan te passen. Het voorstel en inzet is om de quarantaineperiode van 21 dagen en de diergezondheidsverklaring te laten vervallen voor duiven die deelnemen aan een wedvlucht vanuit een ander EU-land.

Ook de duivensportorganisaties in andere EU-landen hebben hun ministeries en/of parlementariërs benaderd met dezelfde vragen en voorstellen. Daarnaast is ook de FCI en met name de Veterinaire Commissie met de zaak bezig. Op verzoek van de FCI zal de NPO ook een aantal betrokken Nederlandse Europarlementariërs benaderen.

Het is inmiddels duidelijk dat er wat betreft het transport van postduiven wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de nieuwe EU transport regelgeving voordat deze van kracht wordt op 21 april 2021. In zoverre hebben de gezamenlijke inspanningen dus effect. Of in deze wijzigingen onze voorstellen geheel overgenomen worden is nog niet duidelijk. Die duidelijkheid kunnen we pas geven als de EU de nieuwe regelgeving afrondt. We houden samen met LNV en onze zusterorganisaties de vinger aan de pols. Zodra er weer nieuws is zullen we dat melden.

Prettige feestdagen en een goede jaarwisseling gewenst.  

Namens het NPO Bestuur en de werkgroep
Stephan Göbel, Menko Rittersma, Leo van der Waart en Gerard van de Aast

 

 

NPO BESTUUR
Deelname Nederlandse duiven aan Olympiade 2022 in gevaar

 

Zoals eerder gecommuniceerd is onder het vorige NPO Bestuur, na problemen met dopingcontroles, het dopingbeleid op een zeer laag pitje komen te staan. Het resultaat was dat er in 2019 en 2020 geen dopingcontroles hebben plaatsgevonden.

Het huidige NPO Bestuur is van mening dat een goed dopingbeleid en frequente dopingcontroles belangrijk zijn voor het welzijn van onze duiven en een eerlijke competitie. Een vraag hierover in de wekelijkse poll in Op (de) Hoogte kreeg massaal bijval van de liefhebbers. U bent het dus met ons eens!

Het NPO Bestuur heeft dit thema voortvarend ter hand genomen. Wel is de realiteit dat het dopingbeleid en controles geheel van de grond af aan weer opgebouwd moet worden. Het NPO Bestuur verwacht ondanks het vele werk toch dat in 2021 weer doping controles gaan plaatsvinden.

Nu hebben wij deze week een schrijven van de FCI ontvangen waarin wordt aangekondigd dat als voorwaarde voor deelname aan de Olympiade van 2022 er doping testresultaten van de jaren 2019, 2020 en 2021 overlegd dienen te worden. Het NPO Bestuur vindt dat in beginsel een goede zaak en we kunnen alleen maar hopen dat alle bij de FCI aangesloten landen dopingcontroles even serieus nemen als het NPO Bestuur dat nu doet.

Voor 2021 zullen we aan de FCI eis kunnen voldoen. Echter zoals aangegeven voor 2019 en 2020 is dat niet mogelijk. Volgens de FCI brief is deelname aan de Olympiade dan niet mogelijk.

Uiteraard vindt het NPO Bestuur dat Nederlandse liefhebbers moeten kunnen deelnemen aan de Olympiade. Bij het opstellen van het Nationaal vliegprogramma is ook rekening gehouden met de Olympiade door alle liefhebbers gelijke kansen te geven zich hiervoor te kwalificeren.

Het NPO Bestuur heeft over deze zaak contact opgenomen met de FCI. Wij zullen de situatie uitgebreid gaan toelichten bij het FCI Sport comité inclusief het robuuste nieuwe doping controleprogramma wat nu wordt geďnstalleerd. Wij vertrouwen erop dat de FCI in dit geval open zal staan voor onze argumenten en houden u op de hoogte. 

Brief van de FCI
 

NPO BESTUUR
Verslag bespreking ZLU en NPO Bestuur 
 

In een constructief gesprek hebben het ZLU en NPO Bestuur op 10 december 2020 het volgende besproken: 

 1. Het NPO Bestuur stelt voor om gezamenlijk een vlucht met ochtendlossing te organiseren. De ZLU staat hier niet onwelwillend tegenover maar ziet gezien de benodigde voorbereidingstijd dit meer als een optie voor 2022. In januari 2021 wordt hierover het overleg hervat.
   
 2. De NPO is drukdoende dopingcontroles weer in te voeren. De verwachting is dat met ingang van seizoen 2021 weer controles gaan plaatsvinden. De NPO zal over de voortgang rapporteren in Op (de) Hoogte en zo nodig benodigde besluiten voorleggen aan de voorjaars Ledenraad.
   
 3. De ZLU kan Op (de) Hoogte gebruiken voor communicatie. Stukken voor publicatie dienen uiterlijk donderdagmorgen aangeleverd te worden.
   
 4. Naast de Nationale vluchten Issoudun, St. Vincent en Bergerac kan de ZLU vlucht Barcelona ook het predicaat Nationale vlucht verkrijgen. De overige door ZLU georganiseerde vluchten krijgen geen predicaat Nationaal.
   
 5. Voor het opmaken van uitslagen van vluchten met ochtendlossing geldt de NFO18 regeling. Dit conform een unaniem besluit van de NPO Ledenraad van 10 maart 2018. De ZLU zal een voorstel indienen bij het NPO Bestuur tot aanpassing van NFO18, zodat dit voorstel tijdens de eerstkomende ledenraad kan worden geagendeerd.
   
 6. De rekenaar van ZLU krijgt toegang tot het NPO-ledenbestand voor het maken van de uitslagen. Het ledenbestand mag, zonder uitzondering, enkel voor dit doel worden gebruikt.
   
 7. De ZLU houdt toegang tot het IWB en haar informatie en adviezen.
 


WEDSTRIJDEN

Uitreiking prijzen DAT uitgesteld
 

Door Bestuur Dagfondclub Achterhoek Twente (DAT)

Het bestuur van DAT was druk bezig met het voorbereiden van de geplande prijsuitgifte van 9 januari 2021 toen het bericht kwam dat Nederland in een strenge lockdown gaat tot 19 januari 2021. Onder deze omstandigheden kunnen we de geplande prijsuitgifte van 9 januari uiteraard geen doorgang laten vinden. Gelet de onzekerheden kunnen we op dit moment ook nog geen nieuwe datum geven voor de prijsuitgifte.

Onze excuses hiervoor maar dit is overmacht. Zodra de regels versoepeld worden, maken we een nieuwe datum bekend.

 NPO BESTUUR

Ladies League kampioenen 2020 


Door Annette Espeldoorn-Dokter

Corona gooit alle mooie plannen voor 2020 in de war. Dit jaar geen feestavond en geen uitgebreide huldiging. Ook een mooi boeket bloemen behoort even niet tot de mogelijkheid. Dit gaan wij met de kampioenen van 2020 allemaal goed maken. Alle kampioenen van de Ladies League 2020 kunnen komende week een mooi pakket verwachten. Het pakket wordt aan huis bezorgd. Langs deze weg willen wij alle kampioenen vragen om een foto te maken waar je zelf ook op staat en deze naar ons wil toesturen. Het mailadres staat op het bijgevoegde kaartje in het pakket.

In het Spoor der Kampioenen van januari 2021 zullen deze foto’s gepubliceerd worden en zal er uitgebreid aandacht besteed worden aan de verschillende kampioenen van 2020. Hiermee hebben wij getracht het seizoen van 2020 af te ronden en zal het vizier gericht zijn het nieuwe seizoen 2021. Op korte termijn zullen wij bekendmaken hoe wij dit verder gaan inrichten. Hierbij wordt de input van de dames die zich hebben aangemeld voor de commissie meegenomen.

Verder wensen wij alle kampioenen veel plezier met het uitpakken van het pakket en hopen wij dat anderen enthousiast zijn geworden om ook alsnog mee te doen. Kom op dames, geef jullie op!

Fijne feestdagen gewenst en blijf gezond!

 

 

NPO BUREAU
Bereikbaarheid NPO Bureau tijdens feestdagen


Van 24 december 2020 tot en met 3 januari 2021 genieten de medewerkers van het NPO Bureau van de feestdagen.

Vragen over vaste voetringen 2021?
In deze periode worden vragen met betrekking tot de levering van de vaste voetringen en chipringen 2021 wel beantwoord. Vragen kunt u mailen naar info@duivensportbond.nl. Vermeld in de onderwerpregel 'vaste voetringen 2021', dan wordt uw mailbericht gemakkelijk herkend.

 

 

NPO BESTUUR
Gezocht: secretaris


Op dit moment is de bestuursfunctie van secretaris NPO Bestuur vacant. Kandidaten worden uitgenodigd hun CV naar info@duivensportbond.nl te sturen.
 

 

NPO BUREAU
Jan van der Kamp 25 jaar voorzitter van PV De Voordevliegers


Door Henk van Essen

Op 27 februari 2020 was Jan van der Kamp 25 jaar voorzitter van postduivenhoudersvereniging De Voordevliegers te Voorhuizen. Dat is een hele periode! Normaal gesproken worden jubilarissen bij onze club op de jaarlijkse feestavond gehuldigd. Helaas kon deze vanwege COVID-19 niet plaatsvinden. Daarom hebben Henk van Essen en Erik Bronkhorst resp. secretaris en 2e voorzitter, Jan op dinsdagmiddag 8 december 2020 thuis gehuldigd.

Jan is voor zijn inzet en verdiensten bedankt en benoemd tot ere-lid van de vereniging. Zijn echtgenote Hettie heeft hem de bijbehorende speld in goud opgestoken. Daarbij werd een oorkonde, bloemenbon en dinerbon overhandigd.

Jan was beduusd en vereerd dat hij tot ere-lid is benoemd.
 

 

NPO BESTUUR
Ledenraad in 2021


De NPO Voorjaars Ledenraad is gepland op zaterdag 13 maart 2021. Voorstellen voor de NPO Voorjaars Ledenraad kunnen tot uiterlijk 16 januari 2021 schriftelijk worden ingediend bij de NPO secretaris a.i. De oproep en definitieve agenda met bijhorende stukken worden uiterlijk 11 februari 2021 gepubliceerd. In welke vorm er vergaderd wordt zal te zijner tijd worden bepaald.

De najaars Ledenraad staat gepland voor zaterdag 27 november 2021.

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 
 

Bonnenverkoop PV De Vredesduif


Door PV De Vredesduif (Lepelstraat)

Het derde weekend van december organiseert PV De Vredesduif altijd haar grote wintertentoonstelling met de mooiste postduiven van de vereniging. Ter afronding van deze show is er dan traditioneel een verloting en een veiling van bonnen voor jonge duiven 2021 (die dan dus nog geboren moeten worden) om de verenigingskas een beetje te spekken. Bekende duivenliefhebbers schenken daarvoor een tegoedbon, waarmeede koper zo rond maart/april een jonge duif kan ophalen bij de schenker.

Alternatief
Dit jaar gaat de Wintertentoonstelling niet door. Niet getreurd! 
Het bestuur heeft van een aantal zeer bekende duivenliefhebbers weer een bon geschonken gekregen en geďnteresseerden kunnen dit jaar via internet op deze bonnen bieden via de website www.doevepeet.nl. Deze internetveiling vangt aan op 4 december en eindigt op zaterdag 19 december om 20.00 uur.

Het bestuur zorgt dan dat de schenker van de bon en de hoogste bieder/koper met elkaar in contact komen. Met de opbrengst probeert PV de Vredesduif de financiële verliezen van 2020 enigszins op te vangen. 

Meer weten? Klik hier of op onderstaande button.

Informatie bonnenverkoop PV De Vredesduif
 

NPO BUREAU
Bonnenverkoop Fondclub Utrecht en Omstreken


De Fondclub Utrecht en Omstreken houdt een bonnenverkoop die start op donderdag 10 december en eindigt op maandag 28 december 2020 om 22.00 uur. Er zullen o.a. bonnen worden verkocht van regionale en nationale kampioenen, echte tophokken dus. Wilt u uw hok versterken dan is dit zeker uw kans. Wees er dus snel bij en neem een kijkje op: www.toppigeons.com . 
 

 

NPO BUREAU
Laatste kans: bonnenverkoop Perk VooruitDe bonnenverkoop ten voordele van Perk is bijna afgelopen. Wees snel en sla je slag tot 19 december 2020 23:59 uur. Ga voor meer informatie naar: http://www.omarsystem.be/PerkVooruit/bonverkoop.php#top

 

 

NPO BUREAU
Veiling voor Stichting Bergh in het Zadel