NPO Nieuwsbrief, uitgave 8 januari 2021 | week 1

Voorwoord 


Allereerst wil ik u graag een gelukkig en gezond 2021 toewensen. We hebben weer een nieuw jaar voor de boeg, met niet alleen vele kansen maar helaas ook enkele bedreigingen.

Het is fijn om terug te horen dat de ringen voor 2021 goed zijn aangekomen. Dat is toch altijd weer een dingetje in de drukke periode aan het einde van het jaar. Ik heb de eerste foto’s van geringde jonge duiven al gezien. Succes als je nu aan het genieten bent van het opgroeien van de jeugd voor de toekomst.

Tussen kerst en de jaarwisseling kwam het bericht van de FCI dat de Nederlandse deelname aan de Olympiade in 2022 is veiliggesteld. Geweldig dat de FCI zo snel heeft gereageerd op ons verzoek om Nederlandse duiven toe te staan ondanks dat er in de afgelopen jaren geen dopingcontroles zijn uitgevoerd. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen om de nodige dopingcontroles uit te voeren in het komende seizoen, fijn dat deze toezegging dit resultaat heeft opgeleverd. Wij maken er werk van daar kunt u zeker van zijn. Er is hard gewerkt door Compuclub om de voorlopige eindstand voor het deel 2019/2020 van de Olympiade op te maken. Via de link www.compuclub.nl/olympfci kunt u zien welke top 3 ons land mag vertegenwoordigen in Roemenië. Het is nog een voorlopige eindstand, maar toch alvast gefeliciteerd! 
 
We zitten op dit moment weer midden in de lockdown. Gelukkig is er deze week gestart met de vaccinatie, maar gezien het hoge aantal besmettingen zijn we er nog lang niet. De NPO Covid-19 werkgroep zit niet stil en is alweer aan de slag gegaan. Zodra er relevante informatie is zult u dat natuurlijk als eerste horen. Ditzelfde geldt voor de NPO-werkgroep met betrekking tot nieuwe EU-transportregeling. Zij zijn via verschillende kanalen drukdoende met het goed informeren van de Europese volksvertegenwoordigers.
 
Verderop in deze editie wordt u ook op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het pensioendossier NPO. Deze kwestie loopt al vanaf 2016. Door de aanhoudende druk op het dossier van onze penningmeester Hans van Dijk hebben wij de laatste dagen van december eindelijk duidelijkheid weten te krijgen. Helaas met een zeer teleurstellend resultaat. 
 
Natuurlijk zijn we ook druk bezig met de voorbereiding van het seizoen 2021. De voorlopige agenda voor de Ledenraad in maart is daar een getuige van. Ik zie met name uit naar onze NPO Grand Prix vluchten. Het moeten de hoogtepunten van het komende jaar worden, waarbij de duivensport landelijk op de kaart wordt gezet. Wij zijn met 15.000 ambassadeurs die er glans aan kunnen geven. Succes met de voorbereidingen, want hoe je het ook wendt of keert, die zijn al begonnen.
 
Allen een fijn weekend toegewenst en blijf gezond!Ben Geerink, 
Voorzitter 

 

Op de laatste poll van 2020 week hebben we 1.421 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:
 

Laat de ringen maar komen, ik doe aan winterkweek.
Conclusie

Liefhebbers denken heel verschillend over winterkweek, zo blijkt uit deze poll.

 De poll van deze week luidt: 

Ik geniet extra van mijn duiven in deze coronatijd.

 

Hoe werkt het? 

 • klik op onderstaande groene button
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

Geef uw mening
 

NPO BESTUUR
Ledenraad in 2021


De NPO Voorjaars Ledenraad is gepland op zaterdag 13 maart 2021. Voorstellen voor de NPO Voorjaars Ledenraad kunnen tot uiterlijk 16 januari 2021 schriftelijk worden ingediend bij de NPO secretaris a.i. De oproep en definitieve agenda met bijhorende stukken worden uiterlijk 11 februari 2021 gepubliceerd. In welke vorm er vergaderd wordt zal te zijner tijd worden bepaald.

De najaars Ledenraad staat gepland voor zaterdag 27 november 2021.

 

NPO BESTUUR
Conceptagenda Ledenraad 13 maart


Volledige conceptagenda Ledenraad 13 maart 2021
 

NPO BESTUUR
Vergaderstukken Ledenraad


Via onderstaande buttons zijn de stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 13 maart 2021. 
 

3a. Notulen Ledenraad 2 juni 2020
3b. Concept notulen Ledenraad 28 november 2020
3c. Stemuitslag Ledenraad 28 november 2020
3d. Uitsplitsing kosten lossingsvergunningen en bestuurskosten
4c. Stand van zaken losplaatsenbeleid
10. Hoe nu verder met de secties
11. Bestuursmodel NPO
11b. Bestuursmodel NPO Kiesregister
 

NPO BESTUUR
Deelname Nederlandse duiven aan Olympiade 2022 veiliggesteld 


Op 18 december 2020 meldden wij in onze nieuwsbrief dat we een schrijven van de FCI hebben ontvangen waarin wordt aangekondigd dat als voorwaarde voor deelname aan de Olympiade van 2022 er dopingtestresultaten van de jaren 2019, 2020 en 2021 overlegd dienen te worden. Als dat niet kon, was volgens de FCI-brief deelname aan de Olympiade niet mogelijk.

Uiteraard vindt het NPO Bestuur dat Nederlandse liefhebbers moeten kunnen deelnemen aan de Olympiade. Bij het opstellen van het Nationaal vliegprogramma is ook rekening gehouden met de Olympiade door alle liefhebbers gelijke kansen te geven zich hiervoor te kwalificeren. Het NPO Bestuur heeft onmiddellijk contact opgenomen met de FCI en de zaak uitgebreid toegelicht bij het FCI Sportcomité inclusief het nieuwe dopingcontroleprogramma wat nu wordt geïnstalleerd. 

Gelukkig kunnen wij nu al melden dat dit tot een positief resultaat heeft geleid. De FCI heeft begrip voor de bijzondere omstandigheden waarin Nederland verkeerde en rekening houdend met de toezegging van het Bestuur om dit in 2021 voortvarend op te pakken, bevestigen zij dat de Nederlandse liefhebbers deel mogen nemen aan de Olympiade van 2022. 

We zijn de FCI erg dankbaar voor hun begrip en hun snelle reactie, waardoor veel liefhebbers gewoon hun voorbereiding op de Olympiade kunnen voortzetten.

 

NPO BUREAU
Voorlopige berekeningen A-ploeg sportklasse Olympiade 2022


Compuclub heeft de voorlopige berekeningen voor de A-ploeg van de sportklasse gemaakt. Zoals bij u bekend zijn er veranderingen voor duiven die gaan deelnemen: 

 • In 2022 is er voor de sportklasse een A-ploeg en een B-ploeg 
 • Voor de A-ploeg tellen de resultaten uit de jaren 2019 en 2020. 
 • Voor de B-ploeg tellen de resultaten uit de jaren 2020 en 2021. 


Voorlopige berekeningen A-ploeg
De voorlopige berekeningen zijn bekend. Deze zijn te raadplegen via onderstaande button. Let op: dit zijn dus voorlopige berekeningen en hier kunnen geen rechten aan worden verleend. 
 

Klik hier voor de voorlopige berekeningen
 

NPO BESTUUR
Actuele ontwikkelingen in het pensioendossier NPO 


Bij het aantreden in juni 2020 heeft het nieuwe NPO Bestuur een behoorlijk aantal probleemdossiers moeten oppakken. Een van de dossiers was het zogenaamde pensioendossier. Bij ons aantreden is slechts gemeld dat deze kwestie loopt en dat al vanaf 2016. Het is goed dat we erin zijn geslaagd om binnen redelijke termijn meer duidelijkheid te kunnen geven. De uitkomst is echter zeer teleurstellend.

Wat is er gebeurd?
De pensioenvoorziening voor medewerkers van het NPO Bureau was jarenlang ondergebracht bij Aegon. In 2016 komt er voor de NPO een beslismoment aangaande pensioenen omdat het contract met Aegon afloopt op 1 juni 2017. De NPO besluit zich aan te melden bij het pensioenfonds van de sector sport te weten PFZW. De redenen voor dit besluit zijn vooralsnog onduidelijk. Wel is duidelijk dat er voor de aanmelding geen onderzoek is gedaan wat aanmelding bij PFZW zou betekenen. PFZW accepteert de NPO in 2017. Over de financiële gevolgen van deze overgang hebben we in de laatste dagen van december 2020 dan eindelijk duidelijkheid weten te krijgen. Het resultaat is met een eenmalige kostenpost van 300.000 euro zeer teleurstellend. Op dit moment is overigens nog niet duidelijk of nu alle kosten op tafel zijn of dat er nog aanvullende kosten komen zoals een belastingaanslag.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Pensioenmaterie is meestal complex en prijzig. Dat is ook hier weer gebleken. Het is op dit moment niet duidelijk of deze kosten onvermijdelijk waren of dat er een beter alternatief was. Vraag is ook of het toenmalige NPO Bestuur juist is geadviseerd en of het besluit daarna optimaal is uitgevoerd. Onderzoek door het dagelijks NPO-Bestuur zal dit moeten uitwijzen. Zodra daar duidelijkheid over is zullen we dat laten weten evenals of er verhaalsmogelijkheden zijn voor deze kosten.

Wat betekent dit voor de financiële positie van de NPO?
De financiële positie van de NPO is in de laatste jaren door kosten voor falend beleid, kostbare afvloeiingsregelingen, falend dopingbeleid en de eenmalige pensioenkosten flink achteruit gehold. Beleidsmatig en financieel moeten de laatste jaren helaas als verloren jaren worden beschouwd. Het eigen vermogen van de NPO is nu op een dermate laag niveau gekomen dat ingrijpen nodig is. Ook de jaarlijkse exploitatie van de NPO is zeer krap met weinig tot geen ruimte voor tegenvallers of nieuwe initiatieven. Het NPO-Bestuur acht het versterken van de exploitatie en vermogenspositie van de NPO nodig. Een financieel gezonde nationale organisatie is een voorwaarde voor continuïteit en in het belang van alle duivenliefhebbers.

Het NPO-Bestuur zal op de Ledenraad van 13 maart 2021 met voorstellen komen om het eigen vermogen van de NPO te versterken als ook de jaarlijkse exploitatie te verbeteren.

 

NPO BESTUUR
Gezocht: secretaris


Op dit moment is de bestuursfunctie van secretaris NPO Bestuur vacant. Kandidaten worden uitgenodigd hun CV naar info@duivensportbond.nl te sturen.
 

 


BESTUUR ZLU

Top ZLU internetverkoop 2021 zonder weerga


Gezien de coronaperikelen heeft bestuur ZLU gekozen voor uitsluitend een internetverkoop. Iedere liefhebber heeft de kans om tijdens deze verkoop door middel van een goed bod eigenaar te worden en om binnen enkele jaren zelf het Walhalla van de Nationale & Internationale Grote Fond binnen te stappen. Tevens kunt u deze verkoop volgen via de website van de ZLU: www.dezlu.nl . 

In de 2e week van januari 2021 wordt de verkooplijst geplaatst in het duivensportblad De Duif, Het Spoor der kampioenen en in Op (de) Hoogte. Tijdens deze internetverkoop zijn vele nakomelingen te koop van internationale en nationale overwinnaars, met dank aan de vele ZLU-vrienden.                                                                                                     
Dankzij deze schenkingen kan bestuur ZLU weer een mooie start maken voor het seizoen 2021.                        “Doe er uw voordeel mee”, zoals Mr. Frank Visser zegt.

(*) Als er de laatste 10 minuten een bod uitgebracht wordt, dan wordt de verkoop op die betreffende duif met 10 minuten verlengd.

1 Jelle Jellema, Nijverdal
2 Batenburg – v.d. Merwe, Klaaswaal
3 Jan Polder, Middelharnis
4 G.Koopman, Ermerveen
5 Giel Janssens, Epen
6 Jurrian van Amerongen, Bunnik
7 Ijsbrand Kaptein, Akersloot
8 Marc Gielen, Maasbree
9 Comb. Verwey – De Haan, Mijdrecht
10 Comb. Crombach – Trompetter, Kerkrade – West
11 Gebr. Hagens, Achthuizen
12 Fam. Jacobs, Beek
13 Gerard Schalkwijk, Lopik
14 Frederik Leliaert, Aardenburg
15 Jean-Marc Jacquemain, Oupeye
16 Philip Geerdink, Hoogerheide
17 Martin de Poorter, Sluis
18 Freialdenhofen en Znn., Aldenhoven ( DLD)
19 Comb. B. Janssen & Co, Bavel.
20 Gerard Schellekens, Riel
21 S. & A.  Deckers, Meers
22 Jacky de Bruine, Nieuwerkerk
23 Hoefnagels – Beens, Chaam
24 Theo Daalmans, Elsloo
25 Pieter Woord, Urk
26  Boonen Pigeons, Buggenum
27 Harrie Kalter, IJsselmuiden
28 Leo Martens, Stein
29 Wiel Gommans, Egchel
30 Smeets  -  Penris, Urmond
31 Walter Verheij, Hendrik Ido Ambacht
32 Ruud Botterweck, Mechelen
33 Gebr. Maas & Zn, Zundert
34 J.W. van Gils, Oosterhout
35 A.P. Overwater, Strijen
36 Jeroen van Heumen, Oss
37 A. van Lieshout, Valkenswaard
38 Comb. Team Vollebregt, Wassenaar

 

Voor inlichtingen tijdens de verkoop: 
Roy de Bresser GSM: 06 51521172 ( na 19.00 uur )                                                                                           
of per mail : roydebresser@kpnmail.nl

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 
 

NPO BUREAU
Kampioenen 2020 postduivenvereniging De Vale Doffer


Een huldiging van onze kampioenen zit er momenteel in verband met de coronaperikelen niet in. Maar onze kampioenen worden toch even in het zonnetje gezet door middel van een persoonlijk woord en het benoemen van de gewonnen kampioenschappen. De komende tijd zal wekelijks een kampioen aan u worden voorgesteld waarbij de gewonnen kampioenschappen worden benoemd.

HAN WILDENBORG
Deze directeur van machinefabriek WIHA is tevens penningmeester van onze club. Drukke werkzaamheden en een soort van vakantieverslaving (meestal met camper) willen er nogal eens voor zorgen dat Han niet altijd inkorft, maar dit jaar hebben we hem toch bijna alle weken mogen begroeten in het clubgebouw. In zijn vrije tijd klimt Han nogal eens op zijn mountainbike, speelt hij op zondagmorgen een potje voetbal met een vriendenteam en maakt hij ritjes in zijn cabrio of andere auto. Nooit te beroerd een prijsje te sponsoren of iemand te helpen door het schenken van enkele jonge duiven is Han een graag gezien lid binnen onze club. Vooral op de jongeduivenvluchten was Han de te kloppen man. Naast alle gewonnen taarten op met name deze jongeduivenvluchten, won dit goedgemutste, hardwerkende en sportieve lid van De Vale Doffer dit jaar de volgende kampioenschappen in onze vereniging:

 

 • 1e onaangewezen jonge duiven
 • 2e aangewezen jonge duiven
 • 1e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 9e en 10e duifkampioen jonge duiven
 • 6e generaal onaangewezen
 • 8e generaal aangewezen.


Gefeliciteerd Han met je behaalde successen!

 

IN DE MEDIA 
Een duif zien thuiskomen, dat is miljoenen waard


Afgelopen zaterdag publiceerde de Volkskrant een mooi artikel over de duivensport. Aanleiding was dat Belgische wedstrijdduiven erg in trek zijn bij miljonairs in China. 


Bron: Volkskrant 

Lees hier het volledige artikel
 

NPO BUREAU
Aangevraagde duplicaten tot en met 6 januari
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website vindt u geplande activiteiten en vergaderingen voor zover bekend. 

Geplande activiteiten en vergaderingen
 

Data om niet te vergeten

 

Januari

< 16 januari 2021 - indienen voorstellen voor NPO Ledenraad 13 maart


Februari

< 11 februari 2021 - stukken en definitieve agenda NPO Ledenraad 13 maart gepubliceerd


Maart

13 maart 2021 - NPO Ledenraad


April

>10 april 2021 - start vliegseizoen

 

September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

27 november 2021 - NPO Ledenraad