Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 5 februari 2021 | week 5

Voorwoord 


Vandaag zijn er weer enkele items waar ik graag aandacht aan wil schenken. Te beginnen met een eerste terugkoppeling op de antwoorden op de vragen naar aanleiding van de poll. Het gaat dus over het goed op de hoogte houden van leden in deze onzekere tijden. Zoals vorige week aangegeven is er heel veel respons die de nodige analyse verdient. Uit de reacties is duidelijk dat er behoefte is aan het aanpassen van onze website. Leden verwachten dat er meer en sneller informatie gedeeld wordt via de website. Daarnaast is informatie niet makkelijk vindbaar op de website. Dit is duidelijke feedback waar wij mee aan de slag gaan.

Er wordt niet alleen gekeken naar wat vaak genoemd wordt, maar ook inkoppertjes krijgen de aandacht of kunnen ons op het juiste idee brengen. Zo is het idee gelanceerd om op de hoklijst het mailadres vast te leggen waardoor het aantal leden dat Op (de) Hoogte kan ontvangen een flinke boost kan krijgen. Dit heeft ons op het idee gebracht om komende week alle secretarissen van de verenigingen een mail te sturen met het verzoek het ledenbestand zoveel mogelijk aan te vullen met de mailadressen van de leden. Dat geeft ons de mogelijkheid om veel meer leden te informeren. Uiteraard zullen wij voldoen aan de AVG. Dat doen we door aan te geven dat de leden die de wekelijkse nieuwsbrief niet willen ontvangen dit aan ons kunnen doorgeven. Vervolgens worden ze uit het bestand gehaald. Wij hebben op dit moment een kleine 15.000 leden waarvan er ruim 8.000 wekelijks de nieuwsbrief ontvangen. Er zijn dus ruime mogelijkheden voor het verhogen van het aantal nieuwsbrieven.

Olympiade en WBP
Er zijn reclames binnengekomen op zowel de standen voor de Olympiade alsook de World Best Pigeon. Bij de Olympiade berekening zijn de vluchten V21 en V22 ook meegenomen. Dit waren de weekenden waarin wij het afgelopen jaar mochten starten met het opleren van de duiven. Wedvluchten waren niet toegestaan, het achteraf punten toekennen aan de ingezonden bestanden is dan uiteraard ook niet aan de orde.
Wat betreft de standen voor de World Best Pigeon hebben wij een terugkoppeling gehad van de FCI. Wij hadden dezelfde duiven ingezonden voor meerdere disciplines. Dat mag volgens de reglementen van de FCI niet. Er moet dan een keuze gemaakt worden, één duif kan maar in aanmerking komen voor één discipline. Wij hebben de standen daarop aangepast. In deze Op (de) Hoogte voor beide onderdelen de juiste standen.
 
Europese regelgeving
De laatste tijd komen er steeds meer vragen over hoe het nu staat met de Europese regelgeving die vanaf 21 april van toepassing is. Wij hebben meerdere keren aangeven wat de ontwikkelingen waren op dat moment. Misschien dat daardoor de situatie voor iedereen niet even helder is. Verderop het volledige verhaal over de stand van zaken met betrekking tot de Europese regelgeving.
 
Vervoer en lossing van duiven
Het is het vijfde agendapunt dat aan de orde komt tijdens onze Ledenraad van 13 maart a.s. Er is een vernieuwd Hitteprotocol. Onze WOWD heeft de input van het NPO Bestuur ter hand genomen en op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar het protocol onder de loep genomen. Onze WOWD opereert volkomen zelfstandig, dat is een groot goed voor onze sport. Verder worden de taken, werkwijze en de bevoegdheden van het IWB en het protocol lossingen behandeld. Op korte termijn organiseert het IWB een meeting voor de lossingsverantwoordelijken van de Afdelingen. Hierin wordt de nieuwe werkwijze uitgelegd en beantwoorden ze mogelijke vragen. 
 
Als de voorspellingen uitkomen staan ons dit weekend flinke sneeuwbuien te wachten, wij gaan het meemaken. Geniet van de witte wereld en allen een fijn weekend toegewenst.



Ben Geerink, 
Voorzitter 

 


Op de poll van afgelopen week hebben we maar liefst 1.520 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:

Het is belangrijk dat de duiven telkens vanuit dezelfde richting gelost worden.

Conclusie

Een meerderheid (57,5%) is het eens met deze stelling. Toch is ook ruim 30% van de liefhebbers die op de poll gereageerd hebben van mening dat dit niet belangrijk is.

 

De poll van deze week luidt: 

Het wordt tijd voor een inkorfbeperking van 150 oude en 250 jonge duiven.

 

Hoe werkt het? 

  • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
  • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
  • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

Geef uw mening
 

NPO BESTUUR
Ledenraad in 2021


De NPO Voorjaars Ledenraad is gepland op zaterdag 13 maart 2021. De oproep en definitieve agenda met bijhorende stukken worden uiterlijk 11 februari 2021 gepubliceerd. De vergadering vindt digitaal plaats.

De najaars Ledenraad staat gepland voor zaterdag 27 november 2021.

 

NPO BESTUUR
Conceptagenda Ledenraad 13 maart


Hieronder vindt u de voorlopige agenda ten behoeve van de Ledenraad op 13 maart.

Let op: de volledige agenda inclusief de subonderdelen is te raadplegen via onderstaande button 'Volledige conceptagenda Ledenraad 13 maart 2021'. 



Volledige conceptagenda Ledenraad 13 maart 2021
 

NPO BESTUUR
Vergaderstukken Ledenraad


Via onderstaande buttons zijn de stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 13 maart 2021. 
 

3a. Notulen Ledenraad 2 juni 2020
3b. Concept notulen Ledenraad 28 november 2020
3c. Stemuitslag Ledenraad 28 november 2020
3d. Uitsplitsing kosten lossingsvergunningen en bestuurskosten
4a. Stand van zaken nieuwe EU-regelgeving
4c. Stand van zaken losplaatsenbeleid
4f. Kampioenschappen en eerlijk spel
4h. Rooster van aftreden NPO Bestuur
5a. Vernieuwd hitteprotocol
5a1. Risico Tabel Lossingen
5b. Bevoegdheden NPO Bestuur bij toepassen Hitteprotocol
5c. Taken, werkwijze en bevoegdheden IWB en protocol lossingen
7a. Toelichting nieuw dopingbeleid
7c. Goedkeuren aangepast dopingreglement
8. Voorstel tot het organiseren van de 28e Olympiade
9a. Jaarverslag NPO 2020
9b. Jaarrekening 2020
9c. Toelichting aangepaste begroting 2021
10. Hoe nu verder met de secties
11. Bestuursmodel NPO
11b. Bestuursmodel NPO Kiesregister
12. Schrappen NPO congres
13. Goedkeuren aangepast huishoudelijk reglement
13a. Voorstel aanpassingen huishoudelijk reglement
14. Goedkeuren aangepaste statuten NPO
14a. Voorstel aanpassing statuten
15. Goedkeuren aangepast Wedvlucht reglement
15a. Voorstel wijzigingen wedvluchtreglement
16. Aanpassen neutralisatietijd ZLU vluchten
17. Gedragscode Nederlandse duivenspsort
 

NPO BESTUUR
Gecorrigeerde standen Olympiade en World Best Pigeon 



Zoals in het voorwoord aangegeven, zijn de standen voor de Olympiade en World Best Pigeon gecorrigeerd. De gecorrigeerde standen vindt u hieronder: 






Gecorrigeerde standen World Best Pigeon: 



Olympiade: 
 

Klik hier voor de gecorrigeerde Olympiade standen
 

IN DE MEDIA
Samen sterk: Flying Home ook op Netflix beschikbaar?


Netflix biedt abonnees de mogelijkheid om door te geven welke series en films zij graag willen zien via hun favoriete streamingsdienst. Op social media gaat de oproep rond om zo massaal mogelijk aan Netflix te laten weten dat deze film een plek verdient. Een mooie manier om de prachtige sport meer aandacht te geven.

Flying home: duivensport promotie!
Op dit moment is "Flying home" de film over een rijke sjeik uit Dubai die de Vlaamse wedstrijdduif Wittekop wil kopen. Wittekop is eigendom van duivenliefhebber Jos Pauwels. Hiervoor schakelt hij als tussenpersoon Colin, een vlotte Amerikaanse gezant in. Maar Jos Pauwels denkt niet aan verkopen. 

Flying Home is een Belgische film uit 2014 met onder meer Jamie Dornan, Jan Decleir en Charlotte de Bruyne. 

Promoot de duivensport
Via onderstaande button kun je eenvoudig doorgeven dat Flying Home een plekje op Netflix verdient. Help je mee?

Aandacht voor onze sport: Flying Home op Netflix. Help mee!
 

NPO BESTUUR 
Opzegging Erelidmaatschap M. van der Kruk 
 

Klik hier voor meer informatie over de opzegging
 
 
 

NPO BESTUUR
Gezocht: secretaris


Op dit moment is de bestuursfunctie van secretaris NPO Bestuur vacant. Kandidaten worden uitgenodigd hun CV naar info@duivensportbond.nl te sturen.
 

 

TERUGBLIK
Postduivensport 35 jaar geleden, nog steeds actueel


Door Jannes Mulder

Vijfendertig jaar geleden werd er in een tv-uitzending van Sonja Barend aandacht besteed aan vermeende dierenmishandeling door het weduwschap-spel. Ik ging naar aanleiding van deze uitzending op bezoek bij liefhebber Rein Gaal om van hem te horen wat de duivensport betekent en of er mogelijk dierenmishandeling in het spel is.

Het filmpje kreeg ik gister opnieuw in handen, ik deel het graag. Het onderwerp is tenslotte nog steeds actueel.

 
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar
info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 
 

NPO BUREAU
Aangevraagde duplicaten tot en met 3 februari
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

  • 1 week: € 150,00
  • 3 weken: € 400,00
  • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

  • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
  • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
  • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website vindt u geplande activiteiten en vergaderingen voor zover bekend. 

Geplande activiteiten en vergaderingen