Voorwoord 

Als bestuur zijn wij elke week weer nieuwsgierig naar uitslag van de poll. Helaas is er vorige week iets fout gegaan waardoor het niet helemaal naar wens werkte. De poll ging over een extra uitslag voor jaarlingen op Dagfond- en Marathonvluchten. Wij zullen er dus ook geen conclusies aan verbinden. Wij hebben, omdat het deze keer ook mogelijk was een toelichting te geven, wel enig inzicht gekregen hoe er over gedacht wordt. Uiteraard nogal verschillend maar als ik het samenvat is het niet iets waar de meerderheid op zit te wachten.
 
Overschrijven van duiven
De nieuwe overschrijvingsfunctionaliteit is deze week in gebruik genomen. Ondanks de vele positieve reacties die we hierover mochten ontvangen zijn we ook geconfronteerd met enkele aanloopproblemen. Wij hebben enkele klachten ontvangen over binnengekomen mails. Wij denken dat een aantal van deze mails, mails zijn van overschrijvingen die op het moment van in gebruik nemen van het nieuwe systeem, al in het systeem zaten.

Wij gaan dit de komende weken monitoren en mocht op dit onderdeel aanpassing noodzakelijk zijn dan zullen wij dit doen. Verder merken we dat er toch nogal wat tikfouten in de ringnummers gemaakt worden en dan vooral bij de jaartallen. We raden iedereen aan de input te controleren voordat men de duiven ook daadwerkelijk overschrijft. Dus neem de tijd ervoor, het gaat vast wennen. En nogmaals: check het voordat je op enter drukt. Ik wil ook graag het resultaat van de eerste week met u delen: er zijn maar liefst 7034 duiven op naam van de huidige eigenaar overgeschreven. Over succes gesproken. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt!
 
IWB
Vorige week zaterdag heeft de nieuwe bezetting van het IWB haar werkwijze gepresenteerd aan de lossingsverantwoordelijken van de Afdelingen. Uitgangspunt is een portal waarvoor de lossingsverantwoordelijke van de Afdeling een eigen inlogcode krijgt. Daar staat voor de betreffende Afdeling relevante informatie beschikbaar en is ook te zien wie van de IWB leden het aanspreekpunt is voor de betreffende wedvlucht. Ach, waarom zou ik nog meer schrijven over mijn ervaringen van afgelopen zaterdag? Ik was en ben enthousiast over ons nieuwe wedvlucht begeleiding systeem en iedereen kan daar zelf over oordelen als je morgen de moeite neemt om de Ledenraad te volgen. Tijdens de Ledenraad wordt een korte demo gegeven over de manier van werken van het nieuwe IWB. Kijk gerust even, want wie wil er nu niet weten hoe dat proces tot het wel of niet lossen van de duiven precies verloopt?
 
Ledenraad
Wij staan aan de vooravond van de voorjaars Ledenraad. De tweede vergadering voor dit bestuur en helaas ook nu weer zonder afgevaardigden in de zaal. Ondanks dat is het een interessante vergadering waar een heleboel onderwerpen worden behandeld die belangrijk zijn voor de toekomst van onze sport. Naast de al genoemde demonstratie van de nieuwe wedvlucht begeleiding portal worden maar liefst 31 stemmingen behandeld. Gaan we wel of niet de Olympiade organiseren, hoe zit het nou precies met invliegduiven, wat kunnen we verwachten van het nieuwe dopingbeleid, hoe gaat de structuur van de Ledenraad eruit zien, krijgen we een nieuwe gedragscode voor de duivensport en wat is het laatste nieuws over de start van het seizoen? En welke onderwerpen gaat het NPO bestuur oppakken in het komende jaar? Allemaal onderwerpen die belangrijk zijn voor de sport. Dus kijk morgen naar de live uitzending. De Ledenraad is morgen vanaf 11.00 uur in zijn geheel te volgen via deze link: https://youtu.be/ZRw69dpRHsE . Rond 13:00 hebt u alle antwoorden.
 
Ik wens iedereen al vast een fijn weekend.


Ben Geerink, 
Voorzitter Op de vraag van afgelopen week hebben ruim 1.000 liefhebbers gereageerd. Helaas bleek dat - nadat het onderzoek gepubliceerd was - het niet mogelijk was om voor Dagfond en Marathon een zelfde keuze door te geven. Onze excuses voor het ongemak. 

De reacties die zijn binnengekomen geven wel een eerste indruk, zoals voorzitter Ben Geerink in het voorwoord al aangeeft. 
 
 

Deze week horen we graag van u wat de impact is van roofvogels op uw hobby. 
 

Hoeveel duiven verliest u per jaar aan roofvogels?

 

Hoe werkt het? 

  • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
  • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
  • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

Geef uw mening
 

NPO BESTUUR
Livestream Ledenraad 13 maart 2021


De NPO Ledenraad van zaterdag 13 maart is vanaf 11.00 uur te volgen via: https://youtu.be/ZRw69dpRHsE.

Bent u niet in de gelegenheid de vergadering live te volgen? Het is mogelijk om via dezelfde link de vergadering later terug te kijken.

 

 

COVID-19 WERKGROEP
Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


Het vliegseizoen 2021 staat voor de deur. Over enkele weken gaat het weer van start. De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 
 

Klik hier voor het protocol
 

NPO BESTUUR
Definitieve agenda Ledenraad 13 maart


De agenda voor de Ledenraad is definitief. Hieronder kunt u de volledige agenda raadplegen:   
 

Definitieve agenda Ledenraad 13 maart 2021
 

NPO BESTUUR
Vergaderstukken Ledenraad 13 maart


Via onderstaande buttons zijn de stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 13 maart 2021. 
 

3a. Notulen Ledenraad 2 juni 2020
3b. Concept notulen Ledenraad 28 november 2020
3c. Stemuitslag Ledenraad 28 november 2020
3d. Uitsplitsing kosten lossingsvergunningen en bestuurskosten
4a. Stand van zaken nieuwe EU-regelgeving
4a1. Update EU-regelgeving
4c. Stand van zaken losplaatsenbeleid
4f. Kampioenschappen en eerlijk spel
4f1. Amendement afdeling 7: invliegduiven
4f2. Amendement afdeling 3: invliegduiven
4g. Stand van zaken pensioendossier
4h. Rooster van aftreden NPO Bestuur
5a. Vernieuwd hitteprotocol
5a1. Risico Tabel Lossingen
5a2. Vragen afdeling 3 Hitteprotocol
5b. Bevoegdheden NPO Bestuur bij toepassen Hitteprotocol
5c. Taken, werkwijze en bevoegdheden IWB en protocol lossingen
7a. Toelichting nieuw dopingbeleid
7a1. Vraag en antwoord nieuw dopingbeleid
7c. Goedkeuren aangepast dopingreglement
7d. Amendement afdeling 3 dopingbeleid
8. Voorstel tot het organiseren van de 28e Olympiade
9. Jaarverslag en financiële positie NPO
9a. Jaarverslag NPO 2020
9b. Jaarrekening 2020
9b1. Vragen afdeling 3 Oost met betrekking tot financieel verslag 2020
9c. Toelichting aangepaste begroting 2021
9c1. Vragen afdeling 3 naar aanleiding van meerjarenbegroting 2021
9d. Verslag FBCC over jaarrekening 2020 en aangepaste begroting 2021
10. Hoe nu verder met de secties
11. Bestuursmodel NPO
11b. Bestuursmodel NPO Kiesregister
12. Schrappen NPO congres
13. Goedkeuren aangepast huishoudelijk reglement
13a. Voorstel aanpassingen huishoudelijk reglement
14. Goedkeuren aangepaste statuten NPO
14a. Voorstel aanpassing statuten
15. Goedkeuren aangepast Wedvlucht reglement
15a. Voorstel wijzigingen wedvluchtreglement
16. Aanpassen neutralisatietijd ZLU vluchten
17. Gedragscode Nederlandse duivenspsort
19. Stand van zaken en nog uit te werken onderwerpen
 

IN DE MEDIA
Duivensport, niet alleen voor stofjassen

Door Robert v.d. Berg

Enige tijd geleden heb ik een artikel over de duivensport geschreven voor de huis-aan-huis krant in mijn regio. Ik denk dat het een heel mooi idee is als in alle regio's in Nederland zo af en toe een positief artikel in de huis-aan-huis krant (per regio) zou verschijnen. Er zijn vast liefhebbers die enthousiast over onze sport kunnen vertellen en een leuk artikel kunnen schrijven voor alle lezers van deze kranten? Zo geven we de duivensport de aandacht die ze verdient.

Hierbij een link naar het artikel dat onlangs verschenen is bij mij in de regio.


 

 

NPO BESTUUR
Extra NPO Ledenraad 31 maart 2021


Voor 13 maart 2021 staat de regulier geplande NPO Ledenraad op de agenda. Deze agenda is definitief en is te raadplegen via Op de Hoogte en de NPO website. Na sluitingsdatum zijn nog een aantal bestuursvacatures ingevuld en is het door nadere afspraken met het dopinglaboratorium wenselijk het dopingreglement verder te verfijnen. 

Het NPO Bestuur roept daarom een extra buitengewone Ledenraad bijeen op 31 maart 2021. Tijdens deze buitengewone NPO Ledenraad staan verkiezingen op de agenda voor het NPO Bestuur en FBCC en willen we een aanpassing voorstellen aan het dopingreglement.

Het NPO Bestuur is verheugd dat Huib Bransen uit Putten zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van secretaris NPO Bestuur. Huib heeft een ruime bestuurlijke ervaring en vormt een goede aanvulling op het NPO Bestuur. Gerard van de Aast, secretaris a.i. zal na de benoeming van Huib Bransen zijn taak als vicevoorzitter NPO Bestuur weer oppakken.

Ook is het NPO Bestuur verheugd dat zich twee kandidaten hebben gemeld voor de FBCC. De heren Theo van den Homberg uit America en Wulf van Laar uit Elst hebben beiden relevante ervaring en vormen een goede aanvulling van de FBCC. Met het laboratorium Ducares zijn nadere werkafspraken gemaakt over de te volgen procedure.  Een daarvan is dat de monsters door het laboratorium gemengd worden en verdeeld in een A- en een B-staal. De reden hiervoor is dat met de apparatuur in het laboratorium beter (gelijkmatiger) gemengd kan worden, hierdoor is de kans op verschillen tussen de stalen nagenoeg nihil. Dit is van belang bij een mogelijk tegenonderzoek. Het gevolg is dat de controleurs nog maar één potje hoeven te vullen en op te sturen. We willen met het oog op mogelijke juridische procedures en rechtszaken de reglementen zo nauw mogelijk afstemmen op de gehanteerde procedures om onnodige juridische risico’s te vermijden. 

Ook zal tijdens de buitengewone Ledenraad van 31 maart de laatste stand van zaken worden gedeeld ten aanzien van de aanvang van het vliegseizoen en een update worden gegeven over het COVID-protocol. Gezien de vereiste oproepingstermijnen is het niet mogelijk om deze agendapunten toe te voegen aan de agenda van de reguliere NPO Ledenraad van 13 maart. Het NPO bestuur kiest daarom voor het bijeenroepen van een extra digitale buitengewone NPO Ledenraad op 31 maart. De buitengewone Ledenraad zal op de gebruikelijke wijze online te volgen zijn.

Voor alle duidelijkheid: er verandert niets aan de agenda van de Ledenraad van 13 maart ook niet wat betreft agendapunt 7: Dopingbeleid.

Raadpleeg hier de volledige agenda van 31 maart
 

NPO BESTUUR
Vergaderstukken Ledenraad 31 maart


Via onderstaande buttons zijn de stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 31 maart 2021. 

2. Curriculum Vitae Huib Bransen
3. Curriculum Vitae Theo van den Homberg
4. Curriculum Vitae Wulf van Laar
5. Aangepast dopingreglement
 
 

HET SPOOR DER KAMPIOENEN
Nieuwe editie van Het Spoor 


Deze week een bijzondere uitgave van Het Spoor. Vandaar dat wij deze aan iedereen ook digitaal willen aanbieden. U leest de nieuwe editie hier

Wij wensen u veel leesplezier!


 
 


DUIVENSPORT ALGEMEEN
Bonnenverkopen

 

PV De Bilt
Ook dit jaar organiseert haar jaarlijkse bonnenverkoop via Duivennet ten bate van verenigingsactiviteiten. Er zijn bonnen van lokale en nationale kampioenen in alle disciplines. De verkoop via Duivennet eindigt op 13 maart 2021. 

PV De Zeeuw
PV De Zeeuw organiseert een bonnenverkoop via Toppiggeons. De verkoop loopt af op 20 maart 2021 om 21.00 uur.

PV De Witpen
PV de Witpen heeft elk jaar een bonnenverkoop waarvan 1/3 deel naar het goede doel gaat. Dit jaar is dat Ekiko. "Ondanks dat er dit jaar geen eindverkoop/duivenmarkt kan plaatsvinden, zijn onze leden druk bezig geweest met het verzamelen van bonnen. Gezien huidige omstandigheden was dat lastiger dan andere jaren. Toch kunnen we dit jaar weer een mooie lijst met lokale en nationale toppers presenteren. Met deze lijst hopen we een mooie opbrengst te kunnen ophalen voor stichting Ekiko en onze eigen vereniging. Schenkers, alvast bedankt!" De verkoop via Duivennet eindigt op 18 maart 2021.

 
Bonnenverkoop PV De Bilt via Duivennet
Bonnenverkoop PV De Zeeuw via Toppigeons
Bonnenverkoop PV De Witpen via Duivennet
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar
info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 

NPO BUREAU
Aangevraagde duplicaten tot en met 11 maart
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

  • 1 week: € 150,00
  • 3 weken: € 400,00
  • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

  • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
  • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
  • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website vindt u geplande activiteiten en vergaderingen voor zover bekend. 

Geplande activiteiten en vergaderingen