NPO Nieuwsbrief, uitgave 19 maart 2021 | week 11

Voorwoord 

Afgelopen zaterdag was het dan zover: de tweede digitale NPO Ledenraad. Als bestuur doe je dan je stinkende best om dat zo duidelijk en helder mogelijk te laten verlopen. Veel heb je in de hand door voor te bereiden, maar helaas niet alles. Zo was de verbinding (die vanaf de eerste vergadering met een stream perfect werkte) op sommige momenten minder. Wilt u om deze reden de Ledenraad graag terugkijken? Klik dan op de volgende link: https://youtu.be/q2zNMJwJJ7Y . Daarnaast was het inkijkje in de keuken van ons IWB ook niet zoals gewenst. Het beeld en geluid liep namelijk niet synchroon. Er is een link beschikbaar waardoor u nog volledig kunt zien hoe de informatievoorziening voor de lossingsverantwoordelijken werkt en welke procedures er zijn afgesproken. Ook kunt u de volledige Ledenraad terugkijken.

Het volledige verslag van de Ledenraad treft u aan in deze editie van de nieuwsbrief. Het is zeer fijn te constateren dat bijna alle stempunten door de Ledenraad zijn overgenomen. Een flink aantal zelfs unaniem of met zeer grote meerderheid. De highlights die ik graag wil noemen zijn het nieuw opgezette dopingbeleid (dat vanaf nu zal worden uitgevoerd) en dat besluiten van de Ledenraad bindend zijn voor de NPO, Afdelingen, Secties, verenigingen, leden en alle overige rechtspersonen. Dit moet voor eenduidigheid en rust zorgen in de duivensport. Het komt neer op uitvoeren wat door het hoogste orgaan in de sport, de Ledenraad, wordt besloten. Heel normaal eigenlijk.

Dat ook alle besluiten met financiële impact zijn aangenomen is meer dan het vermelden waard. En als laatste dat, indien het door de FCI wordt vastgesteld, de Olympiade in 2024 door Nederland wordt georganiseerd. Dank voor de grote steun en vertrouwen. Daarnaast zijn er nog genoeg onderwerpen die aandacht verdienen en op de planning staan voor de komende tijd. Zodra daar vorderingen mee worden gemaakt, zullen wij u natuurlijk weer volledig op de hoogte houden.

De komende week wordt het spannend of wij op de geplande datum kunnen starten met het vliegprogramma. Dinsdagavond is duidelijk of de avondklok wordt opgeheven. Dat is een belangrijke voorwaarde. De laatste berichten van de Belgische overheid over de toename van de pandemie en de situatie in Noord-Frankrijk zijn zorgelijk. Het is even niet anders dan dat we moeten afwachten en indien nodig komt de COVID-19 werkgroep dinsdagvond bijeen om het bestuur van advies te voorzien. Het NPO Bestuur geeft donderdag een update van de stand van zaken. 


Allen een fijn weekend toegewenst en blijf gezond!


Ben Geerink, 
Voorzitter 

 


Op de poll van afgelopen week hebben 1.553 liefhebbers gereageerd. Het resultaat is als volgt:
 

Hoeveel duiven verliest u per jaar aan roofvogels?Conclusie
Slechts een klein percentage verliest geen duiven aan roofvogels. De overgrote meerderheid krijgt er helaas wel mee te maken, waarbij het in ruim 40% van de gevallen gaat om een verlies van 7 of meer duiven.  

 

 

Deze week horen we graag uw mening over de stelling van deze week. 
 

Ik ben als eigenaar verantwoordelijk voor mijn duiven en zorg zelf voor een oplossing als één van mijn duiven wordt opgevangen. 

 

Hoe werkt het? 

 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

Geef uw mening
 NPO BESTUUR 

Terugblik op Ledenraad 13 maart Afgelopen zaterdag heeft de eerste (digitale) Ledenraad van 2021 plaatsgevonden. We kijken terug op een constructieve bijeenkomst en danken alle aanwezigen voor hun bijdrage. Graag delen we een aantal zaken met u:
 

Ledenraad terugkijken
Stemresultaten
Samenvatting Notulen
Volledige Notulen
Filmpje Wedvluchtbegeleiding
 

COVID-19 WERKGROEP
Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


Het vliegseizoen 2021 staat voor de deur. Over enkele weken gaat het weer van start. De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 
 

Klik hier voor het protocol
 

NPO BESTUUR
In memoriam: Cees Donker
 

Cees Donker is op woensdag 10 maart na een kort ziekbed overleden. Er zullen niet heel veel liefhebbers zijn die niet hebben genoten van zijn films over de duivensport. Cees heeft 40 jaar lang kriskras door Nederland liefhebbers weten te vermaken met zijn enthousiaste verhalen. Jong en oud hingen aan zijn lippen als begon te praten bij het vertonen van de film over de Bosboer en zijn bezoek aan duivenliefhebber Prins Bernhard. Talloze lossingen heeft hij vastgelegd, met name Orleans en Dax kregen de nodige aandacht. Door zijn talent voor het maken van mooie films en daar een avondvullend programma van te maken heeft hij voor gezelligheid en volle zalen gezorgd. Hierdoor heeft Cees veel gedaan aan promotie van de duivensport. Wij wensen zijn naasten sterkte bij het verwerken van het verlies.

 

NPO BUREAU 
Overschrijven duiven

 

Nederlandse ringnummers
Sinds twee weken kunnen de Nederlandse ringnummers worden overgeschreven binnen de vereniging door de overschrijvingsfunctionaris. We constateren dat veel leden deze eigendomsbewijzen nog naar het NPO Bureau sturen. Dit is niet meer de bedoeling. Hier worden deze dus niet meer overgeschreven, maar teruggestuurd naar de betreffende leden. Voordat ze worden teruggestuurd, wordt dit eerst telefonisch of schriftelijk met het lid gecommuniceerd. Enkel personen die geen lid meer zijn, kunnen de Nederlandse eigendomsbewijzen naar ons sturen ter overschrijving.


Buitenlandse ringnummers
Enkel buitenlandse eigendomsbewijzen dienen voorlopig nog naar het NPO Bureau te Arnhem gestuurd te worden ter registratie/overschrijving. Wanneer u dit doet, wilt u dan een briefje bijsluiten waarop u, behalve uw persoonlijke gegevens, ook de betreffende ringnummers noteert? Dit laatste is belangrijk voor de registratie en het doorgeven aan de betreffende buitenlandse organisatie.

 

6E EDITIE GOLDEN CLASSIC MARATHON
De Golden Classic Ringenrace 2021(prijzenpot €10.000)


Door Henk Verheij 

In verband met de COVID-19 beperkingen kan de opzet kweker/speler in 2021 geen doorgang vinden. We verwachten dat we in april/mei nog steeds niet bij elkaar mogen komen voor het bijwonen van een echte ouderwetse en gezellige duivenveiling. Daarom gaan we dit jaar een evenement organiseren met door uzelf gekweekte- of aangeschafte jaarlingen van 2020: de Golden Classic Ringenrace 2021 met een prijzenpot van €10.000.
 
Wie mogen meedoen?
Alle fondliefhebbers mogen uiterlijk 1 april a.s. maximaal 4 duiven opgeven om mee te doen aan de jaarlingenconcoursen Agen ZLU en de laatste nationale vlucht vanuit Bergerac in 2021.
 
Hoe doe ik mee?
Geef uiterlijk 1 april (geen grap) op of- en met hoeveel duiven u mee wil doen met de Jaarling-Ringenrace “Golden Classic Marathon 2021”. De ringnummers van de deelnemende duiven dient u uiterlijk 15 april per mail door te geven aan henk@famverheij.nl . Uw betaling dient uiterlijk 15 april op rekening NL26RABO0115750754 van P.V. De Luchtbode H-I-Ambacht te worden overgemaakt onder vermelding van GCM, uw naam en lidnummer. Om of te voorkomen wordt in de week van 19 april een lijst met alle deelnemende duiven aan de deelnemers toegestuurd.
 
Waarom doen we het?
Het is de bedoeling om meer liefhebbers bij elkaar te brengen. Daarom het verzoek aan u om een vriend, vriendin, buur of familielid te vragen om een duif van uw hok te adopteren, deelname maximaal 4 duiven per hok. Samen de sport beleven is dubbel genieten!
 
Wat kost het en wat is er te winnen?
De deelnamekosten bedragen € 50,-- per duif, bij opgave van 4 duiven is de 4e duif gratis. De volledige opbrengst van de verkoop (minus aftrek van kosten) wordt vervlogen op de jaarlingenconcoursen Agen van de ZLU en de laatste Nationale overnachtvlucht vanuit Bergerac in 2021. Er zijn 5 prijzen per vlucht te verdienen.

Graag nodigen wij u uit om mee te doen met dit evenement. Aarzel niet en laat ons a.u.b. weten met hoeveel en met welke duiven u mee wilt doen aan deze competitie.
 
Voorwaarden:
Mocht één van deze vluchten niet doorgaan, dan worden de prijzen verloot onder de deelnemers. 
 
Durft u deze uitdaging aan? Wilt u één van de winnaars worden? Grijp deze kans en doe mee! Voor vragen, opmerkingen of meer informatie graag contact opnemen met:
Team Golden Classic Marathon, Ineke van der Rhee Walter Verheij, Gerard Simons, Peter van Sint Maartensdijk, Henk Verheij henk@famverheij.nl  tel: 0610971951.

 

Meer informatie over de Golden Classic Ringenrace 2021
 

NPO BESTUUR
Extra NPO Ledenraad 31 maart 2021


Voor 13 maart 2021 staat de regulier geplande NPO Ledenraad op de agenda. Deze agenda is definitief en is te raadplegen via Op de Hoogte en de NPO website. Na sluitingsdatum zijn nog een aantal bestuursvacatures ingevuld en is het door nadere afspraken met het dopinglaboratorium wenselijk het dopingreglement verder te verfijnen. 

Het NPO Bestuur roept daarom een extra buitengewone Ledenraad bijeen op 31 maart 2021. Tijdens deze buitengewone NPO Ledenraad staan verkiezingen op de agenda voor het NPO Bestuur en FBCC en willen we een aanpassing voorstellen aan het dopingreglement.

Het NPO Bestuur is verheugd dat Huib Bransen uit Putten zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van secretaris NPO Bestuur. Huib heeft een ruime bestuurlijke ervaring en vormt een goede aanvulling op het NPO Bestuur. Gerard van de Aast, secretaris a.i. zal na de benoeming van Huib Bransen zijn taak als vicevoorzitter NPO Bestuur weer oppakken.

Ook is het NPO Bestuur verheugd dat zich twee kandidaten hebben gemeld voor de FBCC. De heren Theo van den Homberg uit America en Wulf van Laar uit Elst hebben beiden relevante ervaring en vormen een goede aanvulling van de FBCC. Met het laboratorium Ducares zijn nadere werkafspraken gemaakt over de te volgen procedure.  Een daarvan is dat de monsters door het laboratorium gemengd worden en verdeeld in een A- en een B-staal. De reden hiervoor is dat met de apparatuur in het laboratorium beter (gelijkmatiger) gemengd kan worden, hierdoor is de kans op verschillen tussen de stalen nagenoeg nihil. Dit is van belang bij een mogelijk tegenonderzoek. Het gevolg is dat de controleurs nog maar één potje hoeven te vullen en op te sturen. We willen met het oog op mogelijke juridische procedures en rechtszaken de reglementen zo nauw mogelijk afstemmen op de gehanteerde procedures om onnodige juridische risico’s te vermijden. 

Ook zal tijdens de buitengewone Ledenraad van 31 maart de laatste stand van zaken worden gedeeld ten aanzien van de aanvang van het vliegseizoen en een update worden gegeven over het COVID-protocol. Gezien de vereiste oproepingstermijnen is het niet mogelijk om deze agendapunten toe te voegen aan de agenda van de reguliere NPO Ledenraad van 13 maart. Het NPO bestuur kiest daarom voor het bijeenroepen van een extra digitale buitengewone NPO Ledenraad op 31 maart. De buitengewone Ledenraad zal op de gebruikelijke wijze online te volgen zijn.

Voor alle duidelijkheid: er verandert niets aan de agenda van de Ledenraad van 13 maart ook niet wat betreft agendapunt 7: Dopingbeleid.

Raadpleeg hier de volledige agenda van 31 maart
 

NPO BESTUUR
Vergaderstukken Ledenraad 31 maart


Via onderstaande buttons zijn de stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 31 maart 2021. 

2. Curriculum Vitae Huib Bransen
3. Curriculum Vitae Theo van den Homberg
4. Curriculum Vitae Wulf van Laar
5. Aangepast dopingreglement
 
 

NPO BESTUUR
Publicatie NPOrgaan


Het NPO Bestuur feliciteert de initiatiefnemers met de publicatie van het Neerlands Postduiven Orgaan.

Wel wijst het NPO Bestuur erop dat, anders dan de omslag zou kunnen doen vermoeden, het niet gaat om een “Officieel orgaan van de NPO en de aangesloten afdelingen”. Duivensportbond NPO heeft niets van doen met de inhoud of vormgeving van deze publicatie, het betreft een initiatief van de Stichting Neerlands Postduiven Orgaan.

 
 


DUIVENSPORT ALGEMEEN
Bonnenverkopen


Er worden op dit moment verschillende bonnenverkopen georganiseerd. Bijgaand een overzicht van de verkopen die zijn doorgegeven.

 • WHZB-TBOTB via GPS Auctions, verkoop loopt af op 20 maart 20.00 uur.
 • PV De Zeeuw via Toppigeons, verkoop loopt af op 20 maart 21.00 uur
 • VZW Vlugge Vlieger/Molse Fondclub via Toppigeons, verkoop loopt af op 24 maart 20.00 uur.
 • Samenspel ZO Drenthe via Duivennet, verkoop loopt af op 27 maart 22.00 uur. 
 • PV Insulindepost Amsterdam via Doevepeet, verkoop loopt af op 28 maart 21.00 uur. 
 • Nationaal inkorfcentrum Zuiderzeevliegers (Emmeloord) via Toppigeons, verkoop loopt af op 31 maart 16.00 uur.
 • PV De Getrouwe Doffer via Duivennet, verkoop loopt af op 1 april 22.00 uur.

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar info@duivensportbond.nl dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH.

Bonnenverkoop WHZB TBOTB via GPS Auctions
Bonnenverkoop PV De Zeeuw via Toppigeons
Bonnenverkoop VZW Vlugge Vlieger via Toppigeons
Bonnenverkoop Samenspel ZO Drenthe via Duivennet
Bonnenverkoop PV Insulindepost via Doevepeet
Bonnenverkoop NIC Zuiderzeevliegers via Toppigeons
Bonnenverkoop PV De Getrouwe Doffer via Duivennet
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar
info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 

NPO BUREAU
Aangevraagde duplicaten tot en met 18 maart
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website vindt u geplande activiteiten en vergaderingen voor zover bekend. 

Geplande activiteiten en vergaderingen