NPO Nieuwsbrief, uitgave 26 maart 2021 | week 12

Voorwoord 

 

Start vliegseizoen
Afgelopen week had vele gezichten wat betreft de mogelijkheden om het vliegseizoen te starten in het weekend van 10 april. In dit geval was het eind goed al goed. Gisteren kwam het bericht dat de Belgische overheid de KBDB groen licht heeft gegeven om in het weekend van 3 april te starten. Datzelfde geldt voor Frankrijk. Wij mogen dus ook onze lossingsvergunningen aanvragen.

Uiteraard is alles op basis van de huidige stand van zaken rond de coronapandemie. Wij hebben gemerkt dat het in een paar dagen in ons voordeel is gewijzigd, het kan natuurlijk ook andersom gaan. Het nadrukkelijke verzoek aan iedereen om zich absoluut te houden aan ons Corona Protocol 1.1 Wij hebben vorig jaar laten zien dat het kan, dus dat moet nu ook lukken. Uiteindelijk gaat het om onze gezondheid en die van onze geliefden, niets belangrijker dan dat!

De wijziging van het tijdstip van de avondklok (22.00 uur) geeft ons extra ruimte om alles op tijd gereed te maken. In veel gevallen één uur eerder starten met het inkorven en een goed schema per deelnemer opzetten helpt daarbij flink. Tijdens een online overleg gisteravond, met vertegenwoordigers van de Afdelingen, hebben twee Afdelingen aangegeven dat ze nog niet weten of het gaat lukken om op 10 april te starten. Wij vertrouwen erop dat er met de nodige creativiteit gezocht wordt naar oplossingen. Iedereen veel succes toegewenst met de voorbereidingen.


FAQ
Uit de gesprekken met onze medewerkers van het NPO Bureau blijkt dat er nog steeds veel vragen binnenkomen die over hetzelfde onderwerp gaan. Verder komen er veel vragen binnen over onderwerpen die voor de bestuurders van de Afdelingen zijn. Om met het eerste te beginnen: wij zullen wekelijks een lijst met meest gestelde vragen en antwoorden in Op (de) Hoogte en op de website te plaatsen. Het verzoek aan iedereen die een vraag heeft is om eerst te kijken of de vraag vaker gesteld is. Als dat zo is, heb je daarmee ook het antwoord. Gemakkelijk voor u en voor onze medewerkers. Zij hebben zonder deze vragen al werk genoeg. Vragen die betrekking hebben op uw eigen Afdeling moeten daar ook gesteld worden. Ook wanneer u zich niet kunt vinden in het antwoord van de Afdelingsfunctionaris helpt het niet om met het NPO Bureau te bellen. Niet dat wij u niet te woord willen staan maar de vragen moeten daar gesteld worden waar ze ook beantwoord moeten en kunnen worden.


Overschrijven duiven
Wij zijn met z’n allen goed bezig met het overschrijven van duiven. Ik zag vooraf voldoende mogelijkheden, maar dat er inmiddels al bijna 30.000 duiven door de verenigingsfunctionarissen zijn overgeschreven had ik niet kunnen bedenken. Een fantastisch resultaat. Ik wil graag alle verenigingsfunctionarissen die hieraan hebben meegewerkt hartelijk bedanken voor hun inzet, top!


NPOrgaan
In de vorige editie van Op (de) Hoogte hebben wij de initiatiefnemers gefeliciteerd met de publicatie van het Neerlands Postduiven Orgaan (het NPOrgaan). De naam doet vermoeden dat het een publicatie is van de Duivensportbond NPO. Dit blijkt ook uit de vele telefoontjes die wij binnenkrijgen van liefhebbers die de publicatie (nog) niet hebben ontvangen. Voor de duidelijkheid: de NPO heeft niets van doen met de inhoud en vormgeving van het NPOrgaan. Het is een initiatief van de Stichting Neerlands Postduiven Orgaan.

Ledenraad 31 maart
Aanstaande woensdag vindt de buitengewone extra Ledenraad plaats. Deze begint om 19.00 uur en is zoals gewoonlijk via de livestream te volgen. Dit is de link die daarvoor te gebruiken is: https://youtu.be/7GYA_VK9fT0 . De agenda staat verderop in deze nieuwsbrief.

 

Ik wens iedereen een fijn weekend en succes met de voorbereidingen van het vliegseizoen!

Ben Geerink, 
Voorzitter 

 


Op de poll van afgelopen week hebben 1.381 liefhebbers gereageerd en 123 respondenten hebben gebruik gemaakt om extra informatie te delen via het opmerkingenveld. De feedback die op deze manier gegeven is, wordt komende periode door ons bekeken om te zien of en op welke wijze we de mening van liefhebbers kunnen benutten bij dit onderwerp. Het resultaat van de poll is als volgt:
 

Ik ben als eigenaar verantwoordelijk voor mijn duiven en zorg zelf voor een oplossing als één van mijn duiven wordt opgevangen.Conclusie
Verreweg de meeste liefhebbers zijn van mening dat je als liefhebber verantwoordelijke bent voor duiven die elders worden opgevangen. Een mening die wij als Duivensportbond delen. 

 

 

De stelling van deze week luidt:

Online vergaderen maakt onderling contact en afstemming eenvoudiger doordat reistijd en kilometers 'wegvallen'. 


Hoe werkt het? 

 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

Geef uw mening
 

COVID-19 WERKGROEP
Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


Het vliegseizoen 2021 staat voor de deur. Over enkele weken gaat het weer van start. De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 
 

Klik hier voor het protocol
 

NPO BESTUUR
Update start vliegseizoen 2021


De actuele ontwikkelingen stellen ons in staat om volgens planning te starten met het vliegseizoen 2021. Wel gelden de volgende bepalingen en voorbehouden:

 • Volg te allen tijde de instructies van de overheid op (zoals 1,5 meter afstand houden van anderen en het naleven van de hygiënevoorschriften zoals vaak en goed de handen wassen).
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen. 
 • Het COVID-19 Protocol 1.1: Inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis, voldoet aan de COVID-regels van de overheid en stelt ons in staat om veilig met onze duiven te spelen.
 • Verenigingen dienen ervoor te zorgen dat alle liefhebbers op de hoogte zijn van alle voorschriften van het COVID-19 Protocol 1.1.
 • Alle voorschriften van het COVID-19 Protocol 1.1 dienen te allen tijde strikt en volledig te worden nageleefd en te worden gehandhaafd door de centrumleiders.
 • De inkorflokalen dienen gekeurd te zijn door de Afdeling en te voldoen aan de bepalingen van het COVID-19 Protocol 1.1
 • De horecafaciliteiten van de inkorflokalen zijn gesloten.
 • De avondklok dient strikt te worden nageleefd. Alle liefhebbers dienen voor 22:00 uur thuis te zijn.
 • De afdelingen zullen hun ophaalroutes aan moeten passen, zodat alle liefhebbers voor 22:00 thuis kunnen zijn. Afdelingen zullen dit moeten invullen en dienen de mogelijkheden of onmogelijkheden te communiceren naar hun leden.
 • Iedere liefhebber dient voor zichzelf besluiten of hij of zij wenst deel te nemen.
 • De actuele COVID-situatie wordt de komende periode op de voet gevolgd. Aanpassingen zijn nadrukkelijk niet uitgesloten. 


 

NPO BUREAU
Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via OHD, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.
 

Ik ontvang geen Neerlands Postduiven Orgaan. Hoe kan dit?

Het Neerlands Postduiven Orgaan is geen officieel orgaan van de NPO. Het wordt niet door ons uitgegeven en verzonden. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met het Neerlands Postduiven Orgaan. Op www.neerlandspostduivenorgaan.nl vindt u alle (contact)informatie.
 

Hoe lang duurt het voordat ik een duplicaat ontvang?

Als de aanvraag in behandeling is genomen, ontvangt u hiervan per post of per mail bericht. Na 30 dagen is het voor ons mogelijk om een duplicaat uit te draaien. In de tussentijd wordt de aanvraag gepubliceerd in Op (de) Hoogte en heeft een eventuele voormalige eigenaar kans te reageren als hij bezwaar heeft tegen de verstrekking. 
Als u het duplicaat krijgt toegestuurd, staat de duif ook al op uw naam.

 

Waarom krijg ik geen gegevens in beeld wanneer ik een verenigingslidnummer invoer (vraag vanuit overschrijvingsfunctionarissen bij overboeken van ringen)?

Dat kan liggen aan de browser waarin u werkt. Kiest u voor een andere browser, bijv. Google Chrome, zal het wel lukken. U krijgt dan de leden van de vereniging in beeld. Voor de gegevens van de leden is een rondje weergegeven. U klikt op het rondje voor het betreffende lid waarna u het ringnummer/de ringnummers kunt invoeren. Ook kunt u het verenigingslidnummer direct invoeren waarna enkel de gegevens van het lid in beeld zijn.
 

Antwoord op veelgestelde vragen
 

NPO BESTUUR
Bestuursreglement NPO


Als NPO Bestuur willen wij transparant en voorspelbaar zijn. Daarom hebben wij een bestuursreglement opgesteld. Het bestuursreglement is te raadplegen via onderstaande button. 

Bestuursreglement NPO
 

NPO BUREAU
Bereikbaarheid Goede Vrijdag & Pasen

Op Goede vrijdag en tweede Paasdag is het NPO Bureau gesloten. Vanaf dinsdag 6 april staan de medewerkers weer voor u klaar. 

 

NPO BUREAU 
Overschrijven duiven

 

Nederlandse ringnummers
Sinds twee weken kunnen de Nederlandse ringnummers worden overgeschreven binnen de vereniging door de overschrijvingsfunctionaris. We constateren dat veel leden deze eigendomsbewijzen nog naar het NPO Bureau sturen. Dit is niet meer de bedoeling. Hier worden deze dus niet meer overgeschreven, maar teruggestuurd naar de betreffende leden. Voordat ze worden teruggestuurd, wordt dit eerst telefonisch of schriftelijk met het lid gecommuniceerd. Enkel personen die geen lid meer zijn, kunnen de Nederlandse eigendomsbewijzen naar ons sturen ter overschrijving.


Buitenlandse ringnummers
Enkel buitenlandse eigendomsbewijzen dienen voorlopig nog naar het NPO Bureau te Arnhem gestuurd te worden ter registratie/overschrijving. Wanneer u dit doet, wilt u dan een briefje bijsluiten waarop u, behalve uw persoonlijke gegevens, ook de betreffende ringnummers noteert? Dit laatste is belangrijk voor de registratie en het doorgeven aan de betreffende buitenlandse organisatie.

 
 

NPO BESTUUR
Livestream Ledenraad 31 maart


De NPO Ledenraad van woensdag 31 maart is vanaf 19.00 uur te volgen via: https://youtu.be/7GYA_VK9fT0

Bent u niet in de gelegenheid de vergadering live te volgen? Het is mogelijk om via dezelfde link de vergadering later terug te kijken.

 

NPO BESTUUR
Extra NPO Ledenraad 31 maart 2021


Na sluitingsdatum voor de Ledenraad van 13 maart zijn nog een aantal bestuursvacatures ingevuld en is het door nadere afspraken met het dopinglaboratorium wenselijk het dopingreglement verder te verfijnen. 

Het NPO Bestuur roept daarom een extra buitengewone Ledenraad bijeen op 31 maart 2021. Tijdens deze buitengewone NPO Ledenraad staan verkiezingen op de agenda voor het NPO Bestuur en FBCC en willen we een aanpassing voorstellen aan het dopingreglement.

Het NPO Bestuur is verheugd dat Huib Bransen uit Putten zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van secretaris NPO Bestuur. Huib heeft een ruime bestuurlijke ervaring en vormt een goede aanvulling op het NPO Bestuur. Gerard van de Aast, secretaris a.i. zal na de benoeming van Huib Bransen zijn taak als vicevoorzitter NPO Bestuur weer oppakken.

Ook is het NPO Bestuur verheugd dat zich twee kandidaten hebben gemeld voor de FBCC. De heren Theo van den Homberg uit America en Wulf van Laar uit Elst hebben beiden relevante ervaring en vormen een goede aanvulling van de FBCC. Met het laboratorium Ducares zijn nadere werkafspraken gemaakt over de te volgen procedure.  Een daarvan is dat de monsters door het laboratorium gemengd worden en verdeeld in een A- en een B-staal. De reden hiervoor is dat met de apparatuur in het laboratorium beter (gelijkmatiger) gemengd kan worden, hierdoor is de kans op verschillen tussen de stalen nagenoeg nihil. Dit is van belang bij een mogelijk tegenonderzoek. Het gevolg is dat de controleurs nog maar één potje hoeven te vullen en op te sturen. We willen met het oog op mogelijke juridische procedures en rechtszaken de reglementen zo nauw mogelijk afstemmen op de gehanteerde procedures om onnodige juridische risico’s te vermijden. 

Ook zal tijdens de buitengewone Ledenraad van 31 maart de laatste stand van zaken worden gedeeld ten aanzien van de aanvang van het vliegseizoen en een update worden gegeven over het COVID-protocol. Gezien de vereiste oproepingstermijnen is het niet mogelijk om deze agendapunten toe te voegen aan de agenda van de reguliere NPO Ledenraad van 13 maart. Het NPO bestuur kiest daarom voor het bijeenroepen van een extra digitale buitengewone NPO Ledenraad op 31 maart. De buitengewone Ledenraad zal op de gebruikelijke wijze online te volgen zijn.

Raadpleeg hier de volledige agenda van 31 maart
 

NPO BESTUUR
Vergaderstukken Ledenraad 31 maart


Via onderstaande buttons zijn de stukken beschikbaar voor de Ledenraad van 31 maart 2021. 

2. Curriculum Vitae Huib Bransen
3. Curriculum Vitae Theo van den Homberg
4. Curriculum Vitae Wulf van Laar
5. Aangepast dopingreglement
 
 


DUIVENSPORT ALGEMEEN
Bonnenverkopen


Er worden op dit moment verschillende bonnenverkopen georganiseerd. Bijgaand een overzicht van de verkopen die zijn doorgegeven.

 • Samenspel ZO Drenthe via Duivennet, verkoop loopt af op 27 maart 22.00 uur. 
 • PV Insulindepost Amsterdam via Doevepeet, verkoop loopt af op 28 maart 21.00 uur. 
 • Nationaal inkorfcentrum Zuiderzeevliegers (Emmeloord), verkoop loopt af op 31 maart 16.00 uur.
 • PV De Getrouwe Doffer via Duivennet, verkoop loopt af op 1 april 22.00 uur.
 • NIC 1264 Zaanstreek-Noord Marathonavond, verkoop loopt af op 3 april 21.00 uur
 • Oosterhoutse Bond van Postduivenliefhebbers, verkoop loopt af op 5 april 20.00 uur
   

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar info@duivensportbond.nl dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH.

Bonnenverkoop Samenspel ZO Drenthe via Duivennet
Bonnenverkoop PV Insulindepost via Doevepeet
Bonnenverkoop NIC Zuiderzeevliegers via Toppigeons
Bonnenverkoop PV De Getrouwe Doffer via Duivennet
Bonnenverkoop NIC1264 Zaanstreek Noord via Toppigeons
Bonnenverkoop Oosterhoutse Bond van Postduivenliefhebbers
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar
info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 

VERENIGINGEN
Bonnenverkoop PV De Witpen groot succes, duivenmelkers geven gul
 

Door Stan ten Thije en Arnold Paalman (namens bestuur PV De Witpen) 

 
Traditioneel organiseert postduivenvereniging De Witpen uit Hengevelde elk jaar een duivenmarkt, welke door liefhebbers uit de wijde omtrek wordt bezocht. Echter hebben wij als organisatie onder de geldende maatregelen zowel in 2020 als in 2021 het evenement moeten afgelasten.

Natuurlijk was dit in 2020 last minute, maar werd er door middel van de online bonnenverkoop (een verkoop van coupons voor jonge duiven van regionale- en (inter)nationale kampioenen) toch nog een prachtig bedrag opgehaald ten bate van het goede doel en de vereniging.
 
In 2021 was het al vroegtijdig duidelijk dat ook de 2021-editie van de duivenmarkt geen doorgang kon vinden. Het weerhield de duivenliefhebbers uit Hengevelde (e.o) niet om zich vol in te zetten voor de online bonnenverkoop en vanaf najaar 2020 hebben we alles in stelling gebracht om een prachtige verzameling coupons te verzamelen om te kunnen verkopen op één van Nederlands meest bekende veilingsites op duivengebied.
 
Afgelopen jaar was Ekiko (wat staat voor "Elk kind een koffer"), een organisatie die zich inzet voor pleegkinderen, het goede doel dat door één van onze leden werd aangedragen. Kijk voor meer informatie op www.ekiko.nl.
 
Een prachtig doel om ons als duivenmelkers hard voor te maken en we mogen gerust concluderen dat dit meer dan gelukt is. Vooraf is vastgesteld dat een derde deel van de totale opbrengst naar het goede doel overgemaakt zal worden. Dit jaar mogen we met trost en groot plezier mededelen dat we binnenkort een cheque van € 1.800 aan Ekiko gaan overhandigen.

 NPO BESTUUR 

Terugblik op Ledenraad 13 maart Zaterdag 13 maart heeft de eerste (digitale) Ledenraad van 2021 plaatsgevonden. We kijken terug op een constructieve bijeenkomst en danken alle aanwezigen voor hun bijdrage. Graag delen we een aantal zaken met u:
 

Ledenraad terugkijken
Stemresultaten
Samenvatting Notulen
Volledige Notulen
Filmpje Wedvluchtbegeleiding
 

NPO BUREAU
Aangevraagde duplicaten tot en met 24 maart
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website vindt u geplande activiteiten en vergaderingen voor zover bekend. 

Geplande activiteiten en vergaderingen