NPO Nieuwsbrief, uitgave 2 april 2021 | week 13

Voorwoord 


Afgelopen woensdag heeft de extra Ledenraad plaatsgevonden. Deze Ledenraad was nodig om ons bestuur te voorzien van een secretaris en de FBCC weer op het aantal leden te brengen zoals wij dat zelf hebben vastgelegd in onze reglementen. Ik wil Huib Bransen uit Putten graag van harte welkom heten als secretaris van ons bestuur.
 
Na enige tijd onderbezetting te hebben gehad, is het een goede zaak voor onze Duivensportbond dat de heren Theo van den Homberg uit America en Wulf van Laar uit Elst zich beschikbaar hebben gesteld voor onze FBCC (Financiële Begeleidings- en Controle Commissie). Alle drie de heren zijn met alle stemmen vóór gekozen. Ik wens hen met deze maximale steun van de Ledenraad veel succes.
 
Invliegduiven
Het onderwerp invliegduiven is nog steeds onvoldoende geland bij onze leden. Soms is er zelfs nog verwarring met vrachtduiven. In deze nieuwsbrief wordt er uitgebreid aandacht aan geschonken. Graag wil ik het hier alvast kort samenvatten: vrachtduiven dat wil zeggen, duiven die op wedvluchten worden ingekorfd zonder over de antenne te gaan, zijn verboden! Dan de drie mogelijkheden die er zijn om deel te nemen: 

 1. Alle ingekorfde duiven staan in alle concoursen. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van invliegduiven.
 2. Alle duiven worden ingekorfd als invliegduif. Ze gaan allemaal over de antenne en worden dus geregistreerd en ingelezen. Indien gewenst mag de klok direct na het inkorven weer worden vrijgegeven.
 3. Op niveau 1 (vereniging) moeten alle duiven in concours staan. Vanaf niveau 2 mag een gedeelte van de duiven als invliegduif buiten het concours op die niveaus worden gehouden. Dit geldt voor alle wedvluchten.

 Ik vertrouw erop dat dit voor iedereen helder is en onnodige discussie voorkomt.
 
Dit weekend vinden er africhtingen plaats om vervolgens volgende week met het vliegprogramma te starten. Ik wens iedereen veel succes het komende seizoen. Hopelijk brengt het wat ervan verwacht wordt: spanning en ontspanning, maar ook genieten van de mooie aankomsten van onze gevleugelde vrienden.  
 
Allen een fijn paasweekend toegewenst!Ben Geerink, 
Voorzitter 

 


Op de poll van afgelopen week hebben 944 liefhebbers gereageerd en 91 respondenten hebben gebruik gemaakt om extra informatie te delen via het opmerkingenveld. En hoewel we nog niet alle feedback hebben kunnen bekijken, is wel duidelijk dat online zeker voordelen biedt, maar dat ook persoonlijk contact als heel belangrijk ervaren wordt. We gaan aan de slag met alle opmerkingen en bekijken hoe we online en fysiek ontmoeten kunnen combineren voor het beste resultaat.

Het resultaat van de poll is als volgt:
 

Online vergaderen maakt onderling contact en afstemming eenvoudiger doordat reistijd en kilometers 'wegvallen'.Conclusie
De helft van de liefhebbers is van mening dat online vergaderen contact vereenvoudigd doordat er geen reistijd is en afstand er niet toe doet. Een derde van de respondenten is het hier niet mee eens en vanuit de input via het toelichtenveld blijkt dat velen hopen op andere tijden omdat persoonlijk contact gemist wordt en er wordt aandacht gevraagd voor liefhebbers die minder digivaardig zijn. 

 

 

De stelling van deze week luidt:

Het is fijn dat het vliegseizoen nu van start gaat.


Hoe werkt het? 

 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

Geef uw mening
 

COVID-19 WERKGROEP
Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


Het vliegseizoen 2021 staat voor de deur. De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 

Ontwikkelingen COVID-19 en de duivensport 
Bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen en informatie omtrent COVID-19 en de duivensport? Of naar antwoorden op veelgestelde vragen (bijvoorbeeld 'Wat als er een boa komt?')? Ga dan voor meer informatie naar www.duivensportbond.nl/corona 

 

Klik hier voor het protocol
 
 

NPO BESTUUR
Update start vliegseizoen 2021


De actuele ontwikkelingen stellen ons in staat om volgens planning te starten met het vliegseizoen 2021. Wel gelden de volgende bepalingen en voorbehouden:

 • Volg te allen tijde de instructies van de overheid op (zoals 1,5 meter afstand houden van anderen en het naleven van de hygiënevoorschriften zoals vaak en goed de handen wassen).
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen. 
 • Het COVID-19 Protocol 1.1: Inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis, voldoet aan de COVID-regels van de overheid en stelt ons in staat om veilig met onze duiven te spelen.
 • Verenigingen dienen ervoor te zorgen dat alle liefhebbers op de hoogte zijn van alle voorschriften van het COVID-19 Protocol 1.1.
 • Alle voorschriften van het COVID-19 Protocol 1.1 dienen te allen tijde strikt en volledig te worden nageleefd en te worden gehandhaafd door de centrumleiders.
 • De inkorflokalen dienen gekeurd te zijn door de Afdeling en te voldoen aan de bepalingen van het COVID-19 Protocol 1.1
 • De horecafaciliteiten van de inkorflokalen zijn gesloten.
 • De avondklok dient strikt te worden nageleefd. Alle liefhebbers dienen voor 22:00 uur thuis te zijn.
 • De afdelingen zullen hun ophaalroutes aan moeten passen, zodat alle liefhebbers voor 22:00 thuis kunnen zijn. Afdelingen zullen dit moeten invullen en dienen de mogelijkheden of onmogelijkheden te communiceren naar hun leden.
 • Iedere liefhebber dient voor zichzelf besluiten of hij of zij wenst deel te nemen.
 • De actuele COVID-situatie wordt de komende periode op de voet gevolgd. Aanpassingen zijn nadrukkelijk niet uitgesloten. 


 

NPO BUREAU
Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via OHD, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Inloggen lukt niet met combinatie lidnummer. Wat nu? 
Met een combinatienummer kan nooit worden ingelogd. Dit is enkel mogelijk met het individuele verenigingslidnummer. Is het nummer u niet bekend, kunt u dit navragen bij uw vereniging.

Hoe krijg ik Belgische duiven op mijn naam? 
De Belgische eigendomsbewijzen kunnen worden opgestuurd naar het Bureau NPO, Postbus 60102, 6800 JC  Arnhem waar de ringnummers worden geregistreerd en doorgegeven aan de Belgische Bond (KBDB). De KBDB schrijft deze ringnummers over op naam van het betreffende lid.

Ik ontvang geen Neerlands Postduiven Orgaan. Hoe kan dit?
Het Neerlands Postduiven Orgaan is geen officieel orgaan van de NPO. Het wordt niet door ons uitgegeven en verzonden. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met het Neerlands Postduiven Orgaan. Op www.neerlandspostduivenorgaan.nl vindt u alle (contact)informatie.

Hoe lang duurt het voordat ik een duplicaat ontvang?
Als de aanvraag in behandeling is genomen, ontvangt u hiervan per post of per mail bericht. Na 30 dagen is het voor ons mogelijk om een duplicaat uit te draaien. In de tussentijd wordt de aanvraag gepubliceerd in Op (de) Hoogte en heeft een eventuele voormalige eigenaar kans te reageren als hij bezwaar heeft tegen de verstrekking. Als u het duplicaat krijgt toegestuurd, staat de duif ook al op uw naam.

Waarom krijg ik geen gegevens in beeld wanneer ik een verenigingslidnummer invoer (vraag vanuit overschrijvingsfunctionarissen bij overboeken van ringen)?

Dat kan liggen aan de browser waarin u werkt. Kiest u voor een andere browser, bijv. Google Chrome, zal het wel lukken. U krijgt dan de leden van de vereniging in beeld. Voor de gegevens van de leden is een rondje weergegeven. U klikt op het rondje voor het betreffende lid waarna u het ringnummer/de ringnummers kunt invoeren. Ook kunt u het verenigingslidnummer direct invoeren waarna enkel de gegevens van het lid in beeld zijn.

Antwoord op veelgestelde vragen
 

NPO BUREAU
Bereikbaarheid Pasen

Op tweede Paasdag is het NPO Bureau gesloten. Vanaf dinsdag 6 april staan de medewerkers weer voor u klaar. 

 


NPO BESTUUR

Terugblik op extra Ledenraad 31 maart 


Woensdag 31 maart heeft de extra Ledenraad plaatsgevonden. We kijken terug op een constructieve bijeenkomst en danken alle aanwezigen voor hun bijdrage. Graag delen we de conceptnotulen, stemuitslag en uitleg invliegduiven met u via onderstaande buttons. Ook zijn deze stukken terug te vinden op onze website.
 

Ledenraad terugkijken
Conceptnotulen
Stemuitslag Ledenraad
Uitleg invliegduiven
 
 

NPO BUREAU
Doet u ook mee aan de SMN ringenrace?

Door Arjan van Gent 

De ringen voor de SMN ringenrace 2022 zijn bijna op. Dus wie het eerst komt… heeft geluk. Schrijf in via www.marathonnoord.nl . 

 
 


DUIVENSPORT ALGEMEEN
Bonnenverkopen


Er worden op dit moment verschillende bonnenverkopen georganiseerd. Bijgaand een overzicht van de verkopen die zijn doorgegeven.

 • NIC 1264 Zaanstreek-Noord Marathonavond, verkoop loopt af op 3 april 21.00 uur
 • VVDF Oss/Uden, verkoop loopt af op 5 april om 18.00 uur
 • Oosterhoutse Bond van Postduivenliefhebbers, verkoop loopt af op 5 april 20.00 uur

Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar info@duivensportbond.nl dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH.

Bonnenverkoop NIC1264 Zaanstreek Noord
Bonnenverkoop VVDF Oss/Uden
Bonnenverkoop Oosterhoutse Bond van Postduivenliefhebbers
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar
info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 

NPO BUREAU
Aangevraagde duplicaten tot en met 31 maart
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via info@duivensportbond.nl.

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.

Geplande activiteiten en vergaderingen