Voorwoord


Heeft u ook zo genoten bij de aankomsten van de duiven het afgelopen weekend? Het was prachtig om ze weer thuis te zien komen. U denkt nu misschien: "onze voorzitter heeft vast een mooie uitslag gemaakt en is daardoor zo enthousiast." Nee hoor, dan slaat u de plank mis. Ze gaan mee om te trainen als voorbereiding op de Marathon. Ik heb er dus ook geen ‘last’ van dat er 10 of meer in 1 minuut vallen, het is eerder 10 in 10 minuten, maar de kick is er niet minder om. Overigens staan mijn duiven gewoon voor alle niveaus na het verenigingsspel.

De eerste uitslag
Aan het begin van elk seizoen zijn er zo de bekende kwaaltjes voordat de eerste uitslag gemaakt kan worden. Of het nu de verkeerde coördinaten zijn of iets anders, er is altijd wel iets waar herstelwerk uit voortvloeit. Dat is er na de eerste week dan ook vaak uit. Ook Compuclub is met de laatste aanpassingen bezig om alles helemaal op orde te krijgen. Iets wat na de eerste week dit jaar zeker nog niet is opgelost, is het aangeven of je wel of geen gebruik maakt van invliegduiven. Afgelopen week is er tegen de afspraak in nog veel correctiewerk geweest. Als dit niet was uitgevoerd waren er honderden liefhebbers buiten concours gevallen op de niveaus hoger dan het verenigingsspel. Dus een algemeen pardon voor het afgelopen weekend. Vaak blijkt dat er onbewust geen duiven zijn gezet op niveau 2 en hoger. Gezien het besluit van de Ledenraad zijn het dan invliegduiven.
 
Wanneer u wekelijks meespeelt met alle duiven dan kan in uw vereniging in Autokon worden aangegeven dat alle duiven altijd automatisch staan voor alle niveaus. Dit geldt dan uiteraard alleen als u inkorft in uw eigen vereniging. Bij het inkorven in een NIC moet het in uw eigen module worden aangegeven. Om alles nog eens duidelijk uit te leggen en zoveel mogelijk te voorkomen dat er teleurstellingen ontstaan, is er vorige week een mail met uitleg verstuurd naar alle verenigingssecretarissen. Deze mail staat ook in deze editie van de nieuwsbrief.

Losplaatsenbeleid en trainingsvluchten
Ik heb er al vaker over geschreven en toch blijkt regelmatig dat het nog niet helemaal geland is. Het losplaatsenbeleid dat door onze Ledenraad is vastgesteld. Het is er niet om allerlei beperkende maatregelen op te leggen. Het tegendeel is waar, het zijn duidelijke afspraken die belangrijk zijn voor een toekomstbestendige duivensport. De rode draad is dat er tijdig afspraken worden gemaakt over waar gelost gaat worden. Het Losplaatsenbeleid is in belangrijke mate tot stand gekomen naar aanleiding van het overleg dat heeft plaatsgevonden met onze collega bestuurders van de KBDB. Wekelijks zijn daar tientallen Nederlandse lossingen, daar horen heldere afspraken bij en die hebben wij gemaakt. Nu is het een kwestie van naleven van deze afspraken. Het positieve is dat wij al een flink eind op weg zijn, maar wij zijn er nog niet helemaal met name als het gaat om africhtings- trainingsvluchten.

Helaas is het afgelopen weekend al voorgekomen dat er illegaal gelost is in België. Dit nemen wij samen met de KBDB hoog op en we zullen maatregelen treffen. Bij deze wil ik alle liefhebbers dan ook wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en u vragen om uzelf ook de vraag te stellen of het een trainingsvlucht is waar een lossingsvergunning voor is aangevraagd en afgegeven. De vraag stellen bij het inkorven kost weinig moeite. Bij deelname aan een illegale vlucht bent u zelf ook in overtreding en bewijst de duivensport een slechte dienst en verpest u het voor iedereen die wel van goede zin is. Cruciale vraag is dan “Is het moeilijk om een lossingsvergunning aan te vragen?” Nee, totaal niet. Via uw afdeling kunnen vergunningen worden aangevraagd en deze worden dan door het NPO Bureau verwerkt en verstrekt als ze in lijn zijn met de afspraken. Dat gaat dan om vlieglijnen etc. Kortom, wij, het NPO Bestuur, juichen het toe dat lossingsvergunningen worden aangevraagd. Het draagt in belangrijke mate bij aan een toekomstbestendige duivensport!

Rest mij u allen mooie wedvluchten toe te wensen en een fijn weekend!

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 


 


Het resultaat van de poll is als volgt:

Fijn dat eigendomsbewijzen nu in eigen vereniging kunnen worden overgeschreven.Conclusie
Deze week hebben 1174 liefhebbers gereageerd op de poll en 87,9% vindt het fijn dat het overschrijven nu in de eigen vereniging geregeld kan worden. 

 

 


De stelling van deze week luidt:


Alle liefhebbers van alle afdelingen zouden hetzelfde meldprogramma moeten gebruiken.


Hoe werkt het? 

  • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
  • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
  • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 

Geef uw mening
 NPO BESTUUR

Losplaatsenbeleid 
 

Instanties die wedvluchten of trainingen organiseren zijn het NPO Bestuur, de besturen van de Afdelingen en de besturen van basisverenigingen zoals duidelijk is aangegeven in artikel 4 van het wedvluchtreglement. Voor het organiseren van trainingen en wedvluchten is het verkrijgen en behouden van losplaatsen van cruciaal belang. Zonder losplaats immers geen vlucht. Het lossen van duiven is geregeld in artikel 5 van het wedvluchtreglement. Er dient in principe voor het lossen van een groep duiven altijd een lossingsvergunning aangevraagd te worden.

Wanneer er een grotere groep duiven gelost wordt kan dit overlast veroorzaken. Meetrekkende jonge duiven en beïnvloeding van een concours op de losplaats zijn voorbeelden van overlast. Dit geeft onrust en onvrede onder Nederlandse, Duitse, Belgische en Franse duivenliefhebbers. Daarnaast is het uiteraard vanzelfsprekend dat er op de losplaats geen sprake is van normoverschrijdend gedrag en dat de losplaats altijd schoon wordt achtergelaten.

In toenemende mate is er met name kritiek vanuit België en Frankrijk op ons lossingsbeleid. Deze kritiek heeft vaak betrekking op onaangekondigde of illegale lossingen en het last minute veranderen van de losplaats. Het lokaal bevoegd gezag heeft ook steeds vaker de neiging om lossingen te verbieden al dan niet onder druk van lokale duivenliefhebbers. Het is in het algemeen belang van de duivensport dat we goede losplaatsen hebben en behouden in België en Frankrijk. De Belgische en Franse bond hebben de vraag bij de NPO neergelegd hoe we ons lossingsbeleid beter gaan reguleren.

Lees hier het volledige Losplaatsenbeleid
 

COVID-19 WERKGROEP
Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 

Ontwikkelingen COVID-19 en de duivensport 
Bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen en informatie omtrent COVID-19 en de duivensport? Of naar antwoorden op veelgestelde vragen (bijvoorbeeld 'Wat als er een boa komt?')? Ga dan voor meer informatie naar www.duivensportbond.nl/corona 

FAQ voor toezicht 
Wat te doen als er een toezichthouden van de overheid komt voor een controle? Het antwoord op deze vraag vindt u hier

 

Actuele protocol
FAQ voor toezicht
 
 

NPO BESTUUR
Vacature ECS-commissie NPO 


We zijn op zoek naar leden voor de ECS- commissie van de NPO. Deze commissie adviseert het NPO Bestuur over Elektronische constateer systemen, software voor de EC-systemen etc.

Wat doet een lid van de ECS-commissie?
Het bewaken en testen van de ECS-systemen, applicatiesoftware en bijbehorende producten.
De commissie kan ook wijzigingen indienen en via NPO Bestuur NPO voorleggen aan de EC-leveranciers.
De commissie komt een paar keer per jaar bij elkaar. Tijd en locatie worden bepaald door de commissieleden onderling.

Profiel
Een lid van de ECS-commissie beschikt over goede adviesvaardigheden, heeft een onafhankelijke instelling, is kritisch en stelt zich (pro)actief op. Bij voorkeur hebben de ECS-commissieleden een MBO/HBO ICT of Electronica opleiding of werkervaring in deze richting. De functie wordt niet betaald, maar uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Belangstelling?
Hebt u belangstelling voor deze functie? Maak dit dan kenbaar door uw motivatie en kort CV te sturen naar NPO, Postbus 6800 JC Arnhem of via mail naar info@duivensportbond.nl . Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank Marinus, Bureaumanager NPO, 085-2738210. 

 

NPO BESTUUR
Nationale concoursen 2021


 

NPO BUREAU
Informatie over invliegduiven 


We merken dat er vragen blijven binnenkomen met betrekking tot invliegduiven. Dit naar aanleiding van het op 13 maart jl. genomen besluit. Daarom is er vorige week een mail gestuurd naar alle verenigingssecretarissen. De inhoud van deze mail vindt u hieronder: 

De keuze hoe men zijn duiven meegeeft, ligt bij de deelnemer en deze heeft drie mogelijkheden. Deze zijn hieronder beschreven. Bij deze mogelijkheden wordt het gebruik van gummiringen ook genoemd. Wij ontraden dit echter wel in verband met de extra handelingen en het risico in verband met COVID-19.  


1. Een liefhebber korft alleen invliegduiven in
De duiven worden ingekorfd en worden over de antenne gehaald of worden voorzien van een gummiring en op een poulebrief vermeld. De ESC-systeem wordt ingelezen of de ringnummers van de duiven worden in het verenigingsprogramma ingebracht, voor de meeste verenigingen zal dat in Autokon of Winver zijn. Aangevinkt wordt dat het invliegduiven zijn. Deze duiven doen op geen enkel niveau mee aan de wedvlucht.

2. Een liefhebber korft een gedeelte van zijn duiven in als invliegduif
De duiven worden ingekorfd en worden over de antenne gehaald of worden voorzien van een gummiring en op een poulebrief vermeld. De ESC-systeem wordt ingelezen of de ringnummers van de duiven worden in het verenigingsprogramma ingebracht. Al deze duiven doen op niveau 1 mee aan de wedvlucht. Op ieder hoger niveau kan de deelnemer er voor kiezen minder duiven te zetten. Hij geeft dit aan door bij elk pouleniveau aan te geven met hoeveel duiven hij op dat niveau wil deelnemen. Alle ringnummers zijn ook weer in het verenigingsprogramma ingebracht.

Voor alle duidelijkheid: als achteraf blijkt dat duiven niet goed zijn gezet, op welk niveau dan ook, is er achteraf geen gegronde reclame mogelijk. Met andere woorden, het is bij de keuze dat een gedeelte van de duiven als invliegduif wordt ingekorfd niet meer mogelijk om daar na het inkorven nog wijzigingen op aan te brengen.  


3. Een liefhebber neemt met alle duiven deel aan de wedvlucht
De duiven worden ingekorfd en worden over de antenne gehaald of worden voorzien van een gummiring en op een poulebrief vermeld. De ESC-systeem wordt ingelezen of de ringnummers van de duiven worden in het verenigingsprogramma ingebracht. Op alle mogelijke niveaus nemen al deze duiven deel aan de wedvlucht.

Wij hopen dat we hiermee de onduidelijkheid die bij een aantal leden nog heerst hebben weggenomen. Wij wensen iedereen veel succes bij de start van het vliegseizoen.

 

NPO BUREAU
Africhten voor de grote fondvluchten 2021

 
Hierbij een overzicht van een groot aantal mogelijkheden voor iedereen die de komende maanden duiven voor de grote fond af wil richten.
 

 

NPO BUREAU
Nieuw telefoonnummer NPO Bureau vanaf maandag 19 april 2021Het telefoonnummer van het NPO Bureau wijzigt. Met ingang van maandag 19 april 2021 is het NPO Bureau bereikbaar op: 085 - 27 38 210.

Let op!
Het oude nummer komt dus te vervallen. 

 
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU
Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Wanneer meld ik een opgevangen duif?
Wanneer deze langer dan 1 dag bij u verblijft. U dient de duif wel te hebben gevangen zodat het nummer kan worden afgelezen wat op de ring is vermeld. Wanneer de duif vast zit, heeft de eigenaar de mogelijkheid ervoor te zorgen dat de duif weer terug komt op het eigen hok.
 
Kan mijn telefoonnummer worden gewijzigd?
Is uw telefoonnummer gewijzigd of staat het niet juist in de ledenadministratie? Geef dat dan door aan de ledenadministrateur van uw vereniging. De vereniging kan inloggen in de administratie van de NPO en uw gegevens aanpassen. U kunt ook zelf inloggen op mijn.duivensportbond.nl en een account aanmaken. U kunt dan zelf uw gegevens beheren.
 
Hoe kan ik zien welke ringnummers op mijn naam staan?
U kunt inloggen op mijn.duivensportbond.nl en een account aanmaken. U kunt dan bij ‘Mijn ringen’ bekijken welke ringnummers op uw naam zijn geregistreerd.

Op welke wijze ontvang ik bericht wanneer een opgevangen duif van mij is gemeld?
Wanneer er een duif bij de NPO wordt gemeld, ontvangt de eigenaar hiervan per mail een bericht. Tenzij het mailadres niet bekend is, dan wordt de eigenaar een brief gestuurd. Check in uw mailbox ook altijd de map ongewenste mail/spam.

Mag ik voor overschrijving van mijn buitenlandse eigendomsbewijzen ook een foto maken?
Ja, dit is mogelijk. U kunt de buitenlandse eigendomsbewijzen opsturen naar het NPO bureau te Arnhem, maar u mag ook een foto maken van die eigendomsbewijzen en deze per mail sturen naar info@duivensportbond.nl

Welke gegevens moet ik vermelden wanneer ik geld overmaak voor een duplicaat?
Een duplicaat kan online worden aangevraagd. Indien u liever geld overmaakt voor een duplicaat, dient u het (de) betreffende complete ringnummer(s) en uw verenigings/lidnummer te vermelden bij de omschrijving.

Er zijn duiven van mij overgeschreven, maar ik heb geen toestemming daarvoor gegeven.
Dit zijn duiven die zijn overgeschreven door de overschrijvingsfunctionaris van de vereniging. Hiervoor hoeft u geen toestemming te geven. Deze toestemming is enkel van toepassing wanneer online een overschrijving wordt aangevraagd.

Inloggen lukt niet met combinatie lidnummer. Wat nu? 
Met een combinatienummer kan nooit worden ingelogd. Dit is enkel mogelijk met het individuele verenigingslidnummer. Is het nummer u niet bekend, kunt u dit navragen bij uw vereniging.

Hoe krijg ik Belgische duiven op mijn naam? 
De Belgische eigendomsbewijzen kunnen worden opgestuurd naar het Bureau NPO, Postbus 60102, 6800 JC  Arnhem waar de ringnummers worden geregistreerd en doorgegeven aan de Belgische Bond (KBDB). De KBDB schrijft deze ringnummers over op naam van het betreffende lid.

Antwoord op veelgestelde vragen
 

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 22 april 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

  • 1 week: € 150,00
  • 3 weken: € 400,00
  • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

  • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
  • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
  • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.
 

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA
Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via info@duivensportbond.nl.

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.

Geplande activiteiten en vergaderingen
 


NPO BUREAU

Genieten van de duivensport 


Door Marie-Thérèse Taeymans

Ik wil jullie graag laten weten dat ik net de duiven die gelost zijn in Duffel heb zien overvliegen richting Noorden. Wat een prachtig zicht! Elke keer ben ik ontroerd als ik al die zilveren vleugeltjes vol enthousiasme zie overvliegen. Wat heb ik ze gemist vorig jaar. Het stemt mij hoopvol.