NPO Nieuwsbrief, uitgave 21 mei 2021 | week 20

Voorwoord


IWB weekend 15-16 mei
Na vorig weekend zou het vreemd zijn om aan het begin van dit voorwoord niet te starten met enkele woorden over hoe het gelopen is, want transparant als wij zijn staat er een verslag van het IWB van het weekend 15 – 16 mei in deze editie van onze nieuwsbrief.

Voor de duidelijkheid staat onder het verslag wat de taken, werkwijze en de bevoegdheden van het IBW zijn. Om een juiste discussie te voeren moeten de uitgangspunten uiteraard helder zijn als vertrekpunt. Belangrijk is daarbij om op te merken dat de Afdelingen verantwoordelijk zijn voor de lossingen van de duiven, dat het IWB een onafhankelijk advies geeft en Code Rood kan en mag uitroepen. Als het IWB Code Rood volgens de Risico Tabel Lossingen uitroept mag er niet gelost worden. Dat is zoals de afspraken er liggen.
 
Gewijzigd Coronaprotocol
Het protocol is aangepast aan de regels voor de buitensporten die vanaf 19 mei 2021 gelden. Nieuw is dat volwassenen vanaf 27 jaar buiten mogen sporten. Dit mag met maximaal 30 personen. Zij houden altijd 1,5 meter afstand. Voor de duivensport betekent dit dat er tijdens het inkorven en lichten van de klokken zich 30 personen buiten het lokaal mogen bevinden. Ook mag het laden van de wagen met meer dan 4 personen gebeuren. Het protocol schrijft een tweede toezichthouder voor die toezicht houdt op de naleving van het maximum aantal personen buiten het lokaal en de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 
NPO Pluim
Het is fijn dat er veel suggesties zijn binnengekomen voor het goede doel dat verbonden is aan de NPO Pluim. Ieder jaar wordt er een goed doel vastgesteld door het NPO Bestuur. Op basis van de meerderheid van de suggesties is dat voor dit jaar KiKa geworden. De eerste deadline voor het inleveren van ideeën voor de NPO Pluim was gisteren, 20 mei, dus binnenkort kunnen wij een keuze maken en de eerste NPO Pluim uitdelen. Ik ben benieuwd wie wij als eerste in het zonnetje gaan zetten.
 
Ringen 2022
Ik hoor u al denken: "ringen 2022? Ik ben nu nog jonge duiven met ringen van 2021 aan het ringen. Waar gaat dit over?". Inderdaad waar gaat dit over. Het volgende speelt al jaren: de liefhebbers (lees verenigingen) geven de aantallen ringen door in de maand september (na het seizoen). Blijkbaar gebeurt dat in meerdere landen. Stel daarbij vast dat er maar weinig producenten van ringen op de markt zijn. Dan is 1 plus 1 twee. In een korte tijd moet er veel geproduceerd worden. Wij hebben de ervaring van enkele jaren geleden dat door stagnatie in het productieproces de ringen niet op tijd waren. Maar ook het afgelopen jaar was het kantje boord. Met deze wetenschap heeft het bestuur besloten om de ringen eerder te bestellen en daardoor extra zekerheid in te bouwen. Wij zullen de aantallen uitvragen in juli zodat wij op 1 augustus de bestelling de deur uit kunnen doen. Uiteraard zijn nabestellingen voor onder andere nieuwe leden mogelijk. Ik vertrouw op jullie begrip en kondig het daarom ruimschoots van te voren aan.
 
Inkorven in NIC
Binnenkort is het zover dat onze eerste Grand Prix, tevens één van de drie Nationale vluchten, georganiseerd wordt. Uiteraard is dan ook aan de orde waar er ingekorfd kan en mag worden. Tijdens onze Ledenraad van 28 november is vastgesteld dat er verplicht in een NIC moet worden ingekorfd op de drie Nationale concoursen. Op alle andere Grand Prix vluchten of sector vluchten is dat niet verplicht. Uiteraard mogen Afdelingen zelf wel inkorfcentra vaststellen voor bepaalde vluchten. 
 
Weersvooruitzichten dit weekend
Op dit moment, donderdagavond, zijn er weer de nodige onzekerheden voor wat betreft de weersvooruitzichten. Het zit de duiven dit jaar niet mee. Hopelijk komt er snel verbetering. Eigenlijk zit iedereen daar wel op te wachten. Hogere temperaturen en lekker genieten buiten zonder paraplu.

Wij gaan het zien. In ieder geval wens ik iedereen een fijn en hopelijk succesvol Pinksterweekend!

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 

Poll week 19

Alle duivencontainers moeten zo zijn uitgerust dat alle duiven in één keer gelost kunnen worden.


Duivenliefhebbers zijn zeer eensgezind als het gaat om bovenstaande stelling. Ruim 88% van de liefhebbers die reageerderden, zijn het (absoluut) eens met deze stelling. Vier procent is niet specifiek voor of tegen deze stelling en 6,6% van de liefhebbers die gereageerd heeft, heeft aangegeven het (absoluut) oneens te zijn met deze stelling.

 

 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor 21 en 22 mei 2021


Het pinksterweekend begint vandaag al turbulent met een flink aantrekkende wind. Op de eerste vliegdag (zaterdag) tevens de passage van een storing met veel (soms intensieve) buiige neerslag en een vrij krachtige tot langs de kustlijnen harde wind. Ook frequent windstoten uit variabele richtingen. Zoals het er nu naar uitziet domineert een overwegend zwaar tot geheel bewolkte hemel het weerbeeld, het uiterste oosten initieel nog half bewolkt, en zien we vanaf het einde van de nacht van vrijdag op zaterdag de eerste uitgebreide band met neerslag het westen van het land binnenlopen. Lokaal met een kleine maar nog realistische kans op onweer en/of hagel. Deze condities breiden zich uit naar het oosten en ook België en Noord-Frankrijk ontkomen niet aan slechtere condities. Ondanks dat sommige (in het algemeen oostelijk gelegen) losplaatsen mogelijk goede condities kennen in de ochtenduren zal het overgrote deel van de vlieglijnen vrij spoedig slechte tot soms zeer slechte vliegcondities kennen. In de middag wordt het vanuit het westen rustiger. De WZW- tot WNW-en wind neemt significant af en wat opklaringen lopen vanaf de Noordzee de kust op. Langzaam breiden deze verbeteringen zich in de loop van de middag verder over het land uit naar het oosten. Boven België en het noorden van Frankrijk zal echter de zone met slechte condities nog langer blijven slepen.

Zondag lijkt aanzienlijk betere opties te geven, ondanks dat ook dan, met name in de middag, wat buiige neerslag zal vallen. Dit is echter aanzienlijk minder en veel lokaler dan op de zaterdag. Overwegend half tot zwaar bewolkt boven Nederland, in de ochtend op sommige plaatsen zelfs licht bewolkt. De losplaatsen kennen ook dan de betere momenten.

Tweede pinksterdag begint met een actieve storing met veel neerslag die naar het oosten wegtrekt en, zoals het er nu naar uitziet, de oostelijke vlieglijnen boven Nederland in de tweede helft van de ochtend zal verlaten. Daarachter half tot lokaal nog zwaar bewolkte condities met een kans op een bui.  

 

 


WEDSTRIJDEN

IWB kijkt terug op weekend van 15 en 16 mei
 

Op donderdag 13 mei waren de weersvoorspellingen voor het weekend zorgelijk maar niet van dien aard om op donderdag al over te gaan tot afgelasting van de vluchten. Op vrijdagmorgen 14 mei was de weersverwachting voor het weekend flink verslechterd. Na intern overleg van het IWB en overleg met de dienstdoende meteoroloog is op vrijdagmorgen 14 mei besloten om het volgende aan de afdelingen en leden mee te delen: 

“Het IWB heeft zojuist unaniem besloten om u het ZEER dringende advies te geven dit weekeinde alles af te lasten! Gebaseerd op weerinfo, maar mede op grond van afgelopen weekeinde met lossingen bij volledig gesloten wolkendek”.

Een besluit met impact
Een besluit met impact omdat onder meer besloten werd dat geplande vluchten niet zouden meetellen voor het Nationaal Kampioenschap, afstanden ingekort werden, sommige afdelingen voor inkorven konden afgelasten en anderen al onderweg waren. Dit alles was voor het IWB aanleiding om terug te kijken. Ze hebben de feiten op een rij gezet, conclusies getrokken en vervolgstappen benoemd. Alles is terug te lezen in het verslag dat via onderstsaande button te lezen is. De drie vervolgstappen zetten we hieronder alvast voor u op een rij:

 • In de driehoek IWB, Afdelingen en Leden kunnen we de communicatie verbeteren. Dat wordt opgepakt. Dit memo is een eerste stap.
 • De onderlinge afstemming tussen de afdelingen en IWB in dit soort buitengewone omstandigheden zal worden besproken en waar nodig worden aangepast.
 • We zullen met het IWB en de Lossingcommissies bespreken hoe we de communicatie en gebruik van alle beschikbare hulpmiddelen verder kunnen verbeteren.

                                                                                                                                 Terug naar inhoudsopgave
 

Klik hier voor het complete verslag van het IWB
 

WEDSTRIJDEN

Taakomschrijving Instituut Wedvlucht Begeleiding (IWB)


De taakomschrijving van het IWB is aangenomen op de NPO Ledenraad van 31-1-2015. Nadien is het Hitteprotocol en de Risico Tabel Lossingen aangenomen. De toevoeging ten gevolge van het Hitteprotocol en Risico Tabel Lossingen zijn aangegeven in rood. Het IWB-team bestaat uit minimaal 3 mensen welke voldoende kennis hebben van meteorologische omstandigheden welke van belang zijn voor de vliegveiligheid van onze duiven. Het IWB begeleidt alle door de Afdelingen en de NPO georganiseerde wedstrijden inclusief trainingsvluchten. Bij het houden van vluchten wordt advies gegeven aan de lossingverantwoordelijke personen van een afdeling of aan de Nationale Lossingcommissie.

Alvorens het IWB advies geeft aan de lossingverantwoordelijken is er frequent en nauw overleg met de meteorologen van de ondersteunende meteo dienst. Het IWB team heeft de deskundigheid om de meteorologische omstandigheden te vertalen naar de vliegomstandigheden van onze duiven.


                                                                                                                                      Terug naar inhoudsopgave
 

Lees hier de volledige taakomschrijving IWB
 

NPO BESTUUR

Pakt u de NPO Pluim?

Twee weten meer dan één... een bekend spreekwoord dat ook in onze mooie sport al vaak bewezen is. Als NPO Bestuur stimuleren we graag alle liefhebbers om goede ideeën met ons te delen en zo samen de sport te verbeteren en/of leuker te maken. We laten jullie daarom graag kennis maken met de NPO Pluim!

Wat is de NPO Pluim?
Goede ideeën zijn waardevol en kunnen onze sport leuker en aantrekkelijker maken of versterken. Van klein tot groot, we horen jullie ideeën graag en daarom initiëren we de digitale NPO Ideeënbox. Alle ideeën en initiatieven die duivensport mooier maken op gebied van wedstrijden, dierenwelzijn, samenwerking, ontwikkelingen, bijeenkomsten, contacten zijn welkom. 


Voor wie is de NPO Pluim bedoeld?
Iedereen die de duivensport een warm hart toe draagt kan ideeën insturen. Het maakt niet uit of u de sport actief beoefent of niet. Het gaat om ideeën die bijdragen aan de sport en de sport verbeteren of aantrekkelijker maken. 

Hoe werkt het?
Ideeën kunnen worden ingestuurd naar idee@duivensportbond.nl. Tijdens iedere laatste bestuursvergadering van de maand worden alle inzendingen bekeken en beoordeeld. De drie meest aansprekende ideeën worden vermeld in Op (de) Hoogte en op de website én het winnende idee van de maand wordt opgepakt om verder uit te werken / te realiseren.

KiKa als goed doel 
Naast de eervolle vermelding én verbetering van de sport, levert het winnende idee een bijdrage van € 100 op voor een goed doel. Jaarlijks wordt een doel gekozen dat in positieve zin bijdraagt aan de maatschappij. Een keer per jaar wordt een cheque overhandigd aan het goede doel. Via de poll van twee weken geleden konden liefhebbers goede doelen nomineren. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. Dank hiervoor. Het NPO Bestuur heeft uit alle inzendingen voor het goede doel KiKa gekozen. 

Terug naar inhoudsopgave

 

Poll van deze week

Om risico’s te vermijden is het verstandig dat de bestellingen van de ringen voor 2022 in juli gaat plaatsvinden 


Hoe werkt het? 

 • klik op de groene button onder dit artikel of op de QR-code
 • beantwoord de vraag door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen)
 • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 28 mei aanstaande terugvinden.

Geef uw mening
 

WEDSTRIJDEN

P.V. de Postduif uit Ede bestaat 100 jaar 


Door Gerard JochemsenP.V. de Postduif viert op 21 mei a.s. haar 100-jarig bestaan. Op dit moment kan geen feest gehouden worden om dit te vieren.

Hoe begon het met de 100-jarige vereniging?
De vereniging startte in 1921, vlak na de Eerste Wereldoorlog, met 8 leden. Dat was in een tijd dat de duivensport nog in de kinderschoenen stond. In een verslag over de beginperiode wordt gemeld:

“Op de Ledenvergadering van 1921 was de heer Gaasbeek op het praktische idee gekomen om het nuttige met het aangename te verenigen en had twee duiven, welke hij wilde koopen, meegebracht. Voor hij tot koopen overging, wilde hij ze eerst onderwerpen aan het oordeel van een deskundige, die gevonden werd in de heer van Commenee”. “Bouw, kweeking, voeding en verschillende ziekten werden uitvoerig besproken onder het genot van een biertje en een klaartje.”

Het vliegprogramma van de PV de Postduif in Ede zag er toentertijd als volgt uit: Wageningen, Zaltbommel, Breda, Roosendaal. Allemaal korte vluchten. Het was in 1921 een hele prestatie als een duif Roosendaal had gevlogen. Voor de vlucht Wageningen werden bij er bij de Postduif 48 duiven ingekorfd door 6 liefhebbers.

In die tijd waren er nog geen gummiringen. De liefhebbers kwamen met duif en al aanrennen bij de kegelbaan de Posthoorn in Ede. Men moest de duif tonen. De tijd werd opgenomen op een horloge.
In het verslag van 1921 wordt een anekdote verteld van een liefhebber die tijdens het rennen boven op zijn duif was gevallen. Hij had wel prijs maar zijn duif was helaas gesneuveld.

In 1922 werd de eerste jaarvergadering van de Postduif gehouden. Men was tevreden over het resultaat van het eerste jaar. De vluchten werden in 1923 uitgebreid tot Orleans. Inmiddels had de vereniging 35 leden. Het werd nu druk met het constateren. De meeste leden kwamen nu per rijwiel.

In het verslag van 1923 worden enkele aardige taferelen vermeld: “de Heer Bitter kwam met een vaart van ongeveer 80 kilometer aanrijden in de Molenstraat. De spoorbomen gingen net dicht, maar geen bezwaar, dan er maar onder door. De uniformpet kwam tegen de boomen en viel hem af. Laten liggen, doorrijden en kwam onder de trein Bitter niet, maar de pet.”

Nog een voorval uit de beginperiode van de Postduivenvereniging: 
“de Heer Schreuder uit Lunteren kwam per rijwiel aangereden, de gummiring in de mond. Hij kon niet zoo goed fietsen; het sturen moest met beide handen gebeuren en toen hij bij de Posthoorn in Ede kwam, had hij de gummiring ingeslikt.”

Mooie verhalen uit de beginjaren van de vereniging.
In 1924 kreeg de vereniging een Koninklijke Goedkeuring. In 1932 hadden de meeste leden een duivenklok aangeschaft. De vereniging bleef groeien en het ledenaantal was gestegen tot 52. 
Intussen werden de vluchten uitgebreid tot Bordeaux.

De oorlogsjaren waren ingrijpend. In 1942 moesten alle duiven worden geslacht en moesten de poten met ring op het Politiebureau worden ingeleverd. Dat was voor alle leden van de Postduif een zware slag. Enkele liefhebbers hebben toen de stoute schoenen aangetrokken om toch nog enkele duiven te houden. Dat is voor deze leden gelukkig goed afgelopen. Na de bevrijding is de vereniging de Postduif na een lange slaap in juli 1945 weer opgestaan. De vereniging maakte een herstart. Via advertenties in de Edese kranten werden alle Postduivenliefhebbers opgeroepen zich te verenigen. Velen hebben toen aan deze oproep gehoor gegeven. Het inleggeld werd bepaald op 5 gulden en de contributie werd op 50 cent per maand gehandhaafd. In de jaren na de oorlog is het het de vereniging voor de wind gegaan. Er is zelfs een moment geweest dat er een ledenstop is ingevoerd. 

In de afgelopen jaren heeft de Postduif goed presterende liefhebbers gekend: zoals Hans Bruis, Mannus Pol, Karel Kraak, Dick van de Brink, Dick Veldhuisen, Rob Burg en Gert Meijer etc. Een gedenkwaardig moment was de Nationale overwinning van Jan v.d. Berg op de meerdaagse fondvlucht Bergerac. Het is een vereniging waar veel leden al lang lid van zijn. Momenteel tellen we 31 leden. Op de foto ziet u het huidige bestuur. Vlnr, H. Pol, H. Ouderdorp (oud NPO directeur), K. Kraak, B. Egbertsen en D.J. v/d Brink.

 

NPO BUREAU

Afdeling 3 bestaat 75 jaar 


In 1946 besloten de postduivenliefhebbers in Oost Brabant zich te gaan organiseren in een eigen afdeling binnen de NPO, momenteel genaamd Afdeling 3. Dat was 75 jaar geleden en leidde toen tot een grote aanwas van leden. Het was net na oorlog waarin onze postduiven gedwongen ondergedoken zaten en iedereen was blij dat we onze sport weer in volledige vrijheid konden beoefenen. In die 75 jaar hebben we pieken en dalen gezien maar bij velen stond het plezier in onze sport voorop en was er veel respect voor de prestaties die onze renpaarden van het luchtruim leverden.

Dit jubileummoment is een moment waarbij we dit jaar stil willen staan, niet via een receptie of zo maar via speciale prijzen  en competities voor onze leden. Om deze leden in het zonnetje te zetten, melden we dit ook graag via Op de Hoogte. Onze Commissie Afdelingsconcoursen heeft een mooi programma ontwikkeld en inmiddels hebben we de eerste winnaars van de jubileumprijzen kunnen begroeten. Voor alle speldisciplines hebben we bij de opzet aandacht. Jubileumprijzen zijn te verdienen op 2 vitesse vluchten, 2 midfondvluchten, 3 dagfondvluchten, 3 jonge duivenvluchten en 4 marathonvluchten. Totaal dus 14 vluchten, waarop iedereen leuke prijzen kan verdienen. Om iedereen een kans te geven op dze prijzen doet iedereen mee met alleen de bovenste 10 getekenden en kan iedereen per vlucht maar 1 prijs winnen.

We hebben inmiddels onze eerste jubileumvlucht gehad. De vlucht M 19 Sezanne, de tweede geplande vlucht is helaas niet door gegaan, daarvoor komt vlucht M 23 Sens op zaterdag 12-06-2021. Winnaars van de eerste vlucht waren:

 

Chimay op 25 april 2021

Rayon Oost

Rayon West

€ 200 A.Vermulst & Zn Stiphout prijs 75 met 8e get.

 

€ 200 J.v.d.Zanden Bladel prijs 76 met 1e get.

€ 50 FPP Speed Diepeveen Keldonk prijs 2 met 1e get.

€ 50 J.Warmerdam Berlicum prijs 1 met 2e get.

€ 50 J.Vereijken Beek en Donk prijs 4 met 1e get.

€ 50 Comb.v.Wanrooij Geffen prijs 2 met 4e get.

€ 25 Comb.Manders & Zn Beek en Donk prijs 5 met 1e get.

€ 25 A.v.Nistelrooy Berlicum prijs 6 met 4e get

€ 25 Comb.Verdellen Veulen prijs 2454 met 7e get.

€25 A.v.Vught ’s-Hertogenbosch prijs 2285 met 5e get.

 

Op naar de volgende jubileumvluchten! Allen veel succes.

 

Voor onze jeugdleden gaat onze jeugdcommissie een speciale competitie organiseren, met vluchten gedurende het hele seizoen. We hebben 8 vluchten geselecteerd die voor de competitie meetellen. In lijn met het jubileum gaat het in deze competitie om het behalen van de 7e of 5e prijs. Degene die het vaakst de 7e of 5e prijs behaalt, eindigt bovenaan in deze competitie en bij gelijk aantal prijzen nemen we de behaalde kampioenspunten om de rangschikking te bepalen. Deze 8 vluchten tellen mee voor de competitie, waarvan de eindstand van alle 8 vluchten gezamenlijk bepalend is voor de verdeling van de prijzen. De prijzen die we in petto hebben zijn alsvolgt:

 

1.      Voor de 7e  prijs in de eindstand van deze competitie: 5 tickets voor een Efteling bezoek in 2022

2.      Voor de 5e prijs in de eindstand van deze competitie een Samsung tablet

3.      Voor de 1e prijs in de eindstand van deze competitie een kindersmartwatch

 

Dus ook wij vieren het jubileum met prijzen voor de leden. Op onze manifestatie zal de jeugdcommissie de winnaars van deze mooie prijzen huldigen.

 

COVID-19 WERKGROEP

Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens coronacrisis


De COVID-19 werkgroep heeft zich de afgelopen tijd weer volop ingezet om het protocol voor inkorven, vervoer, lossen en afslaan tijdens de coronacrisis op te stellen. Het protocol kunt u raadplegen via onderstaande button. 

Ontwikkelingen COVID-19 en de duivensport 
Bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen en informatie omtrent COVID-19 en de duivensport? Of naar antwoorden op veelgestelde vragen (bijvoorbeeld 'Wat als er een boa komt?')? Ga dan voor meer informatie naar www.duivensportbond.nl/corona 

FAQ voor toezicht 
Wat te doen als er een toezichthouden van de overheid komt voor een controle? Het antwoord op deze vraag vindt u hier

Actueel protocol (versie 1.2 van 19 mei 2021)
FAQ voor toezicht (versie mei 2021)
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 

Nieuws vanuit de Noordelijke Unie 


Door Gerard Kok (voorzitter NU) en Marco van Doorn (secretaris NU) 


Via onze site www.noordelijke-unie.nl kon u lezen in het nieuwsbericht van 4 mei welke duiven voortaan deelnemen in het NU-concours, gezien het genomen besluit in de NPO Ledenraad. Helaas moeten wij u berichten dat de wijze zoals wij die voor ogen hadden om weer alle concoursduiven eenvoudigweg deel te laten nemen aan het NU-concours, volgens het NPO Bestuur niet in lijn is met het besluit van de NPO Ledenraad over invliegduiven.

Het is daarom van belang dat u in uw klok altijd het aantal duiven opgeeft bij niveau 10 (Noordelijke Unie) als u mee wilt spelen in het NU-concours. Een risico is dat dit een keer door u wordt vergeten. Daarom raden wij u ten zeerste aan om in uw vereniging in het Autokon-programma dit éénmalig zodanig te laten inbrengen bij uw als lid, dat de deelname bij alle betreffende niveaus waarop u normaal speelt, wordt aangevinkt.

Door zo te handelen verwachten wij dat alle leden van afdeling 7 t/m 11 blijven deelnemen aan de prachtige NU-vluchten met mooie uitslagen met gekleurde omslagen en reportages van de zone-winnaars en attractievluchten met mooie prijzen.

Allen een sportief en gezond vliegseizoen gewenst.

 

Terug naar inhoudsopgave

 
 

LADIES LEAGUE 
Verslag vlucht Menen (SZHE)
 

Door Sonja Hagens

Uitslag vlucht Menen
 
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Mijn duiven zijn overgeschreven naar een ander, maar ik heb geen goedkeuring gegeven. Hoe kan dit?
Het betreffende lid is met de eigendomsbewijzen naar de overschrijvingsfunctionaris van de vereniging gegaan om ze daar op naam over te laten schrijven. In dit geval is er geen goedkeuring nodig van de vorige eigenaar. Voorheen konden de Nederlandse eigendomsbewijzen naar het Bureau worden gestuurd ter overschrijving en nu gebeurt het binnen de vereniging. Een goedkeuring van de vorige eigenaar is alleen nodig wanneer onderling tussen twee leden online een duif wordt overgeschreven.

Mijn duif is overgeschreven, maar ik heb zelf het eigendomsbewijs. Hoe kan dit?
Door de overschrijvingsfunctionaris is een vergissing gemaakt bij het overschrijven van een duif. Het gebeurt regelmatig dat een onjuist jaartal of ander cijfer wordt ingetoetst waardoor de verkeerde duif wordt overgeschreven. U kunt contact opnemen met het Bureau en dan wordt het ringnummer teruggezet op uw naam.


Bij het inloggen krijg ik de melding dat mijn lidnummer ongeldig is. Hoe kan dit?
Uw volledige verenigingslidnummer dient achter elkaar te worden ingetoetst. Dus geen streepje, punt, spatie of iets dergelijks ertussen.
 
Iemand heeft online een overschrijvingsaanvraag gedaan, maar ik heb daarover geen mail ontvangen. Hoe kan ik de aanvraag nu goedkeuren?
De mail heeft u niet nodig om een aanvraag goed te keuren. U logt in, gaat naar ‘mijn overschrijvingsaanvragen’ en daar staat de aanvraag. Die kunt u vervolgens goedkeuren. Op de NPO website kunt u een beschrijving waarin het overschrijven stap-voor-stap beschreven wordt bekijken of de videoinstructies bekijken.
 
Ik wil ringen nabestellen. Hoe doe ik dat en wat zijn de kosten?
Ringen kunt u nabestellen bij de ringenadministrateur van uw vereniging. Die plaatst de bestelling.

 • Vaste voetringen: per 20 stuks 
 • Chipringen: per 50 stuks
 • Ladies League (vaste voetring + chipring): per stuk

De nabestellingskosten zijn € 25 per keer (dit geldt niet voor de Ladies League ringen tenzij het een gecombineerde bestelling is met andere ringen).

Online overschrijven van een ringnummer lukt niet. Wat nu?
U gaat met het eigendomsbewijs naar de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging. De overschrijvingsfunctionaris kan het ringnummer overschrijven op uw naam.

 

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 

Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 

Aanvraag Stichting NOOK 


Er is weer een aanvraag binnengekomen om aangeslotene te mogen worden bij de Stichting NOOK. Zoals u weet valt de Stichting Nook onder de auspiciën van de NPO en kunnen eventuele bezwaren gemeld worden. 

Aanvrager: Wim van Mierle
Dr. Schaepmanstraat 14
6931 DN Westervoort
NPO lidnummer: 0803-0905

Eventuele bezwaren kunt u schriftelijk of per Email binnen 4 weken kenbaar maken aan :
Leo Snel
Kemal Ataturkstraat 94
3573 PB Utrecht
Email: L.snel@zonnet.nl


                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Bureau gesloten op Tweede Pinksterdag 


Op maandag 24 mei is het NPO Bureau gesloten. Dinsdag 25 mei staan de medewerkers weer voor u klaar. 

Terug naar inhoudsopgave

 

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 19 mei 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via info@duivensportbond.nl.

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.

 
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

NPO BUREAU

Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte