Voorwoord


Vogelgriep
Afgelopen maandag kwam het bericht van het Ministerie van LNV dat de beperkingen in het gebied rondom Vleuten zijn opgeheven. Dat is nog vóórdat de termijn van 30 dagen - die er normaal voor staat - verstreken is. Door adequaat optreden van enkele leden is het nog mogelijk geworden om dinsdag vanaf 00.30 uur duiven in te manden voor Barcelona. Nu hopen dat wij onze portie beperkingen door vogelgriep gehad hebben dit jaar. Zodra er vanuit het Ministerie van LNV een andere interpretatie komt van de regeling voor onze duiven, zullen wij dat uiteraard bekend maken.

Grand Prix Issoudun
Het Nationale concours, Grand Prix Issoudun “De Leeuwenhart klassieker” stond het afgelopen weekend op het programma. Er is een mooie video gemaakt van de lossing van deze 34.214 duiven. De opname vindt u verderop in deze Op (de) Hoogte. Je kunt stellen dat de vlucht wat wisselvallig was, maar wel goed is verlopen. De snelheden lagen in het zuiden van Nederland beduidend hoger dan in het Noorden. Op zo’n moment bewijst de onderverdeling in 4 sectoren weer haar dienst.

De Nationale winnaar (tevens winnaar sector 1) is J. van Oosterbosch uit Ossendrecht met zijn ‘173’ uit 2018. In sector 2 is het de Combinatie van Leeuwen & Zoon uit Reeuwijk die de overwinning pakten met de jaarling duivin ‘967’. In sector 3 was het J. Poelstra en Zonen uit Utrecht waar hun doffer ‘770’ uit 2017 als eerste is afgevlagd. F. Wilpstra uit Groningen is de winnaar van sector 4 met zijn duivin ‘005’ uit 2019. Alle winnaars van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. Nagenieten zou ik zeggen!

Grand Prix Rondom Parijs
Na de teleurstelling van het afgelasten van de eerste Grand Prix voor de Midfond staat dit weekend de Grand Prix Rondom Parijs “De Vredesvlucht Klassieker” op het programma. Ook nu weer geen vooruitzichten om vrolijk van te worden. Wij weten dit jaar bijna niet anders meer. Hopelijk gaat het deze keer wel lukken om alle afdelingen te lossen en kunnen de liefhebbers van de Midfond genieten en een spannende vlucht. Veel succes!

Verliezen met jonge duiven
Wat verderop in deze editie kunt u de mijmeringen lezen van onze vice-voorzitter Gerard van de Aast. Ik raad u aan dit te doen en daag u graag uit om te reageren. Het is een van de moeilijkste dossiers voor onze duivensportbond. Als ik hoor hoe het in sommige plaatsen is gegaan het afgelopen weekend, ben ik geneigd de knuppel in het hoenderhok te gooien door te zeggen: laten wij de jeugd alleen opleren in het eerste levensjaar en daar geen planning aan hangen. Door mijn eigen ervaringen gedurende 47 jaar met postduiven weet ik inmiddels één ding zeker: ga never en nooit africhten bij een zuidoosten en oostenwind. Het levert altijd problemen op voor de onervaren duiven. Helaas is het maar een klein deel van de puzzel, dat is ook duidelijk. Het is een heel palet met punten die van belang zijn voor de jonge duiven in het eerste levensjaar. Specialisten op het gebied van het omgaan met jonge duiven zullen er vast anders over denken, maar het gaat niet om de 10 á 20% specialisten maar om de 80% die graag wil dat ze de daarop volgende jaren een mooi hok met duiven kunnen opbouwen.

Voor de specialisten kun je als afdeling een programma opzetten voor de eerste vluchten en daarna samenwerken met omliggende afdelingen. Dat zorgt er ook voor dat het betaalbaar blijft. Alle afdelingen hebben voldoende capaciteit om te vervoeren, dus gebruik maken van de zaterdagen, zondagen en de dins- en woensdagen afhankelijk van of het in Nederland is of in het buitenland. Het zijn gedachtenspinsels van jullie voorzitter, uitgangspunt goed doen voor de jonge duiven en het eerste levensjaar leren en geen competitie voor het grootste deel van de leden. Wij kunnen kiezen, de duiven niet!


Fijn weekend!
 

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Mijmeringen: verliezen met jonge duiven


Door Gerard van de Aast
In het weekend van 3 en 4 juli hadden diverse afdelingen te maken met behoorlijke verliezen bij de eerste jonge duiven vluchten. Het is helaas een bijna jaarlijks terugkerend probleem dat met name op de eerste vluchten met de jonge duiven er behoorlijke verliezen zijn. Er is al veel geschreven en gezegd over de oorzaken van deze verliezen.
 
Het NPO Bestuur heeft recent met de WOWD gesproken over dit probleem. De WOWD doet al geruime tijd onderzoek naar de oorzaken van deze verliezen. Alle mogelijke oorzaken werden besproken met de WOWD zoals daar zijn:

 • Te weinig selectief kweekbeleid; we kweken teveel jongen en uit teveel onbewezen duiven
 • Overbevolkte jonge duivenhokken met een hoge infectiedruk als gevolg
 • Kinderziektes en andere gezondheid perikelen bij jonge duiven
 • Effectiviteit van opleerprogramma’s
 • Weersomstandigheden tijdens de eerste vluchten
 • Stress tijdens de eerste vluchten
 • Etc.

De conclusie van het gesprek met de WOWD was dat er niet een enkele oorzaak is aan te wijzen. Vaak is het een optelsom van mogelijke oorzaken welke debet zijn aan de verliezen. Zo is dit jaar het opleerprogramma door slecht weer in juni grotendeels letterlijk in het water gevallen. Het vliegprogramma ligt vast en wellicht worden er dan door afdelingen en liefhebbers toch te grote risico’s genomen. Maar niet overal en bij iedereen was afgelopen weekend het verloop slecht en dat roept dan weer de vraag op wat daarvan de verklaring is?
 
Verliezen helemaal uitsluiten zal niet gaan. Ook in de vrije natuur overleven niet alle jonge dieren door natuurlijke selectie. Ook wij kweken niet enkel kampioenen.
 
Iedere keer als er weer bovenmatige verliezen te betreuren zijn, roepen we dat we er van willen leren om dit in de toekomst te voorkomen. Maar hoe dan? Hetzelfde blijven herhalen jaar na jaar heeft weinig zin.
 
Van het NPO Bestuur wordt verwacht dat ze richting geeft aan deze discussie hetgeen ook een van de beleidsvoornemens was voor 2021. Bij alle onzekerheden en onbeantwoorde vragen die we na gedegen onderzoek nog steeds hebben, kunnen we wel een aantal conclusies trekken.

 1. De start met jonge duiven is een delicaat en kwetsbaar proces met risico’s waar we geen volledig grip op hebben; voorzichtigheid is dus geboden.
 2. Het staat vast dat gezonde jonge duiven minder vaak en minder gauw verloren gaan dan jonge duiven met iets onder de leden.
 3. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder, het ene jaar is het weer in juni slecht, het andere jaar goed en hetzelfde geldt voor de overige zomer maanden.
 4. Door ervaring weten we dat we bepaalde weertypes zoals winden uit oostelijke richtingen en strak blauwe luchten moeten mijden met onervaren jonge duiven.

Samenvattend zou je kunnen concluderen dat je gezonde jonge duiven aan de start moet brengen en dat je ze voorzichtig en vooral flexibel moet opleren en spelen als het kan. Hoe kan je dat bereiken?
 
Gezondheid
Waar veel verenigingen al collectieve Paramyxo en pokken entprogramma’s kennen zou je kunnen denken aan georganiseerde gezondheid controles in verenigingsverband voor aanvang van de vluchten. Nog een stap verder is het invoeren van een verplicht gezondheidscertificaat voor deelname aan jonge duiven vluchten. Dit alles is erop gericht om gezonde jonge duiven aan de start te brengen. Gaat zoiets te ver? Gelet de soms grote verliezen zeker niet. Het is bovendien een tastbare inspanning die zal helpen om mogelijke maatschappelijke verontwaardiging te kunnen weerleggen.
 
Flexibiliteit
Dit punt vereist een omslag in denken. Niet meer spelen als het moet maar als het kan! Dit jaar kende een flink aantal weekenden met matige weersomstandigheden. Vluchten werden uitgesteld, ingekort, verplaatst en afgelast in reactie hierop. Ook zie je dat vluchtdagen werden verzet naar bijvoorbeeld vrijdag om in te spelen op betere condities. Met klimaatverandering en het grillige weer is dit de nieuwe realiteit waar we mee moeten zien om te gaan.
 
Dat betekent dat vliegprogramma’s voor jonge duiven niet langer leidend moeten zijn maar dat er ruimte moet zijn voor verantwoord opleren. Een concrete uitwerking zou betekenen dat we pas vanaf 1 augustus een landelijk vliegprogramma hebben voor jonge duiven en dat de voorliggende maanden worden gebruikt om zo flexibel mogelijk de duiven op te leren. Dat kan betekenen vluchten in het weekend of door de week op bijvoorbeeld dinsdag of woensdag en vluchten met of zonder wedstrijd element en van verschillende afstanden. Gebruik maken van gunstige condities vereist flexibiliteit van liefhebbers en afdelingen. Om dit alles geordend te laten verlopen zullen we onderling en met de KBDB goede afspraken moeten maken zodat niemand verrast wordt door overtrekkende duiven.
 
Ook zullen we over grenzen van CC’s en Afdelingen moeten kijken. Een groep duiven die min of meer naar dezelfde locatie moeten zullen het makkelijker hebben dan wanneer ze grotendeels in hun eentje naar huis moeten.
 
Dus de maanden juni en juli gebruiken we om voorzichtig en flexibel onze jonge duiven op te leren. Spelen als het kan en niet omdat het moet!
 
Tot slot
We zullen wat moeten ondernemen om het probleem van bovenmatige verliezen met jonge duiven het hoofd te bieden. Bovenstaande voorstellen zijn wellicht vergaand maar niets doen of hetzelfde blijven doen is geen optie. Uit het oogpunt van welzijn van onze duiven, spelplezier voor de liefhebber, behoud van leden en maatschappelijke acceptatie is het behoud van onze jonge duiven een groot goed.
 


                                                                                                                                     Terug naar inhoudsopgave

 

Poll op pauze

Komende periode even geen wekelijkse poll, we richten ons op het vliegseizoen én gaan de informatie die we hebben opgehaald met de polls doornemen om te zien hoe we dit kunnen benutten voor de (door)ontwikkeling van onze sport en beleid.
 

 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor vrijdag 9 juli, zaterdag 10 juli en zondag 11 juli 

 

Weersituatie Dax/Barcelona
Zwakke veranderlijke wind met in de eerste uren nog plaatselijk mistbanken en/of lage bewolking. In de loop van de dag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en in de tweede helft van de ochtend ontstaan de eerste lokale regenbuien. Over het noorden van Frankrijk en België blijven de omstandigheden lang goed en kunnen de duiven ver komen. 

Weersituatie zaterdag 10 juli
Een zwakke zuidelijke wind zorgt voor aanvoer van relatief droge lucht waardoor de mistkansen minimaal zijn. Lossingen aan de oostkant leveren geen problemen is de verwachting, aan de westkant is wat meer bewolking en trekken vanaf ca8/9 uur de eerste buien de Franse westkust op. Hiervooruit is de vraag of er voldoende open gaten in de bewolking zullen zijn om te kunnen lossen. Richting België en Nederland zijn de omstandigheden in de ochtend tot ca 11-12 uur goed, daarna trekt eerder genoemde storind vanuit het westen over de vlieglijnen. Een klap onweer is hierbij niet uitgesloten. Let op er is dus duidelijk verschil tussen de oostelijke en westelijke vlieglijnen.

Voor wat betreft de jonge duiven is het de vraag of door de sluierbewolking voldoende zonlicht schijnt, want de temperaturen en zichten zijn al vroeg voldoende. Mogelijk dat wel een zwakke inversie voor enige vertraging kan zorgen.

Weersituatie zondag 11 juli
Eerder genoemde storing ligt met zijn bewolking en lichte regen nog deels over het oosten van het land en trekt uiterst langzaam verder oostwaarts. De wind is zwak uit een zuidelijke richting maar doordat de lucht vochtig is, is de kans op mist in de vroege ochtend aannemelijk en zullen er overdag weer gemakkelijk buien gaan ontstaan. Lossingen aan de westkant bieden nu de beste opties, terwijl aan de oostkant de lossingen wel lang op zich kunnen laten wachten.


Bron: https://vluchtbegeleidingduiven.nl/

Terug naar inhoudsopgave

 


WEDSTRIJDEN

Grand Prix - Terugblik Issoudun en vooruitblik rondom Parijs

In het Spoor uitgebreid aandacht voor de Nationale Concoursen. Een terugblik op de Grand Prix Issoudun van 3 juli en een vooruitblik op de Grand Prix rondom Parijs op 10 juli. Wilt u de terugblik en de vooruitblik bekijken? Klik dan op onderstaande buttons. Daarnaast vindt u hieronder een mooie video waarop u de lossing in Issoudon (34.214 duiven) kunt terugzien. 

 
Terugblik Grand Prix Issoudun 3 juli 2021
Voorbeschouwing Grand Prix rondom Parijs 10 juli 2021
 

NPO BESTUUR

Winnaars en uitslagen Grand Prix Issoudun

 

Het NPO Bestuur is langs geweest bij de winnaars van de Grand Prix Issoudun om hen te feliciteren en een bloemetje te overhandigen. Nogmaals gefeliciteerd met deze mooie prestaties namens het NPO Bestuur!

 
Nationaal winnaar - J. Oosterbosch                            Winnaar sector 2 - Comb. van Leeuwen & Zn       

 
Winnaar sector 3 - J. Poelstra & Zonen                    Winnaar sector 4 - F. Wilpstra  
 


                                                                                                                                        Terug naar inhoudsopgave

Uitslagen Grand Prix Issoudun 3 juli 2021
 

WEDSTRIJDEN
 

Uitslagen marathonvlucht Agen/Cahors (Bressols)
 

De uitslagen van de marathonvlucht Agen/Cahors (Bressols) zijn bekend. Via onderstaande button kunt u de uitslagen raadplegen. Het NPO Bestuur feliciteert alle winnaars met hun fantastische prestaties!

 

Terug naar inhoudsopgave

Uitslagen Agen/Cahors (Bressols)
 

WEDSTRIJDEN
 

Lossing Dax vrijdag 9 juli 
 

Vandaag (vrijdag 9 juli) om 12.00 uur zijn de duiven van de vlucht Dax gelost. Hieronder vindt u een mooie video van de lossing: 

Terug naar inhoudsopgave

 
 

IN DE MEDIA 
 

Verslaggever Jesse uit Rijssen groeide op tussen duiven, maar is de postduivensport nog te redden?
 

In de Tubantia stond deze week een artikel over de duivensport. Hun verslaggever Jesse Seppenwoolde groeide op tussen de duiven en is op zoek gegaan naar antwoorden. 
Bron: Tubantia 

Terug naar inhoudsopgave

Lees hier het volledige artikel
 

IN DE MEDIA 
 

Golden Classic Marathon 2021 - P.V. De Luchtbode Hendrik-Ido-Ambacht 


Door team Golden Classic Marathon 

Wegens COVID-beperkingen hebben we dit jaar moeten kiezen voor andere opzet. Het kweker-speler systeem kon niet doorgaan. We hebben bedacht dat iedere fond liefhebber vóór aanvang vliegseizoen maximaal 4 jaarlingen mag aanwijzen om mee te doen met deze race, de kosten bedragen € 50 per duif en de gehele inleg minus aftrek van kosten wordt vervlogen op Agen ZLU en Nationaal Bergerac. Er zijn in totaal 225 duiven in geschreven, de 1e 5 deelnemende duiven winnen een geldprijs.

Henk Verheij uit Hendrik-Ido Ambacht is de trotse winnaar van de 1e Golden Classic Marathon 2021 van het jaarlingenconcours vanuit Agen ZLU op 2 juli. Zijn blauwbonte doffer, 0-1510139 “Golden Blue” werd ’s morgens om 07.00 uur gelost met een variabele wind. Met groot geweld viel hij om 20.09 op de klep, goed voor de 27e ZLU tegen maar liefst 6760 jaarlingen. Van de 4 aangewezen duiven had Henk alleen deze blauwbonte kanjer nog over. Zijn nestzus waarmee hij gepaard is zorgde voor een dijk van een motivatie onder een rij broedhokken op de vloer van het hok. De vader van ‘Golden Blue’ komt uit een zoon van de Orion (Jellema) met een dochter van de Nachtvlieger (Koster-Sommeling). De moeder is een zuiver witte duivin ingeteelt naar ‘Snowman’ van mevr. Roobol. Henk wil graag witte marathonduiven kweken, vandaar deze koppeling, heeft u witte fond duiven of weet u iemand? Graag even een berichtje.

Aan de Roestuin speelt familie Verheij al jaren op de zware fond, na een uitstapje met de duiven op nest toch weer terug naar het systeem van dubbel weduwschap. Dit jaar hebben de vliegduiven geen jongen grootgebracht. De duiven trainen met behulp van ‘The Flying Pigeon Trainer’, een met helium gevulde ballon aan een hengel van 6 m’. Het werkt heel goed, de duiven trainen prima en de roofvogel wordt op afstand gehouden. Zodra de ballon wordt gestreken knallen de duiven het hok in, ze weten dat er een versnapering ligt. Als voorbereiding worden de duiven na een medische keuring en de nodige entingen volgens methode Versele-Laga opgevoerd, G+/Champion+/Energy+. De kweekduiven zitten bij sportvriend Theo Streefkerk in Ameide.

De prijsverdeling is als volgt:
1. Henk Verheij Hendrik-Ido-Ambacht € 2.000
2. Kees Niesten Uitgeest € 1.000
3. Gerard Griffioen Zevenhuizen € 500
4. Gero Dijk Alblasserdam € 250
5. Frank Oosterhof Hoogvliet € 250

Op 30 juli krijgen alle deelnemers nog een kans voor de Nationale vlucht vanuit Bergerac, er is weer een prijzenpot van € 4.000. Allemaal heel veel succes en vooral plezier met de duiven.

Team Golden Classic Marathon, 
Gerard Simons, Arie Plooij, Cees Heester, Walter Verheij, Peter van Sint Maartensdijk, Ineke van der Rhee, Henk Verheij E-mail: Henk@famverheij.nl Tel: 0610971951

Zie ook onze site http://marathonclassic.deluchtbode.nl/Op de foto de winnende blauwbonte doffer 'Golden Blue' 
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

De vaste voetringen voor 2022 moeten in juli worden besteld. Wanneer moeten die zijn betaald?
De factuur voor deze ringen wordt in oktober verstuurd. Bij de verenigingen die een machtiging hebben afgegeven, wordt het bedrag ook in oktober afgeschreven.

Ik krijg een melding van een opgevangen duif, maar de duif is niet meer van mij. Wat nu?
Zolang een duif op uw naam staat, blijft u verantwoordelijk voor de duif. U dient dan voor een oplossing te zorgen en mag de melder niet laten zitten met de duif. Haal de duif op, laat hem ophalen of geef de gegevens door van een vereniging of liefhebber uit de buurt van de melder. Deze gegevens kunnen ook bij ons opgevraagd worden.

Ik wil chipringen nabestellen. Zijn er genoeg chipringen op voorraad?
De chipringen zijn voldoende op voorraad. Op de Mega-ringen na, deze zijn eind juli weer leverbaar.

Ik ben ringenadministrateur. Wanneer kan ik de vaste voetringen voor 2022 bestellen?
In juli, dus aankomende maand, kunnen de vaste voetringen voor het nieuwe jaar worden besteld. Zodra bekend is wanneer de bestellijn open gaat, maken wij dit kenbaar aan de ringenadministrateurs van de verenigingen. Ook op onze site en in de nieuwsbrief wordt dit vermeld. De ringenadministrateurs kunnen nu reeds inventariseren hoeveel ringen de leden nodig hebben.
 
Kunnen er nog ringen van 2021 worden nabesteld?
Ja, nabestellingen kunnen nog gewoon worden gedaan.
 
De combinatie is opgeheven, maar er staan nog duiven op dit lidnummer. Hoe krijg ik ze op mijn naam?
U kunt met de eigendomsbewijzen naar de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging gaan. Hij of zij kan ze op uw naam overschrijven. Eventueel kunnen beide leden van deze combinatie een mail sturen naar de NPO waarin men aangeeft welke ringen op wiens naam overgeschreven dienen te worden: info@duivensportbond.nl

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 


Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 

NPO BUREAU

Leuk filmpje van de Schreuder Sisters


Iris en Lieke (Schreuder Sisters) zijn helemaal begeesterd met hun duiven, zoals jullie ongetwijfeld weten. Zo hebben ze hun lievelingsduif Haudoin-Duifke geleerd de trap op te lopen!

Terug naar inhoudsopgave

 
 

NPO BUREAU

Eigendomsbewijzen maken een lange reis 


Vorig jaar, mei 2020, heeft een lid Belgische eigendomsbewijzen opgestuurd ter overschrijving. Na een aantal weken nam hij contact met ons op omdat hij ze niet teruggestuurd kreeg. Na onderzoek bleek dat de envelop niet bij ons was aangekomen. Vervolgens hadden we een verzoek aan de Belgische Bond gedaan duplicaten te verstrekken van de betreffende ringnummers. Deze heeft hij ook toegestuurd gekregen. Wat schetst onze verbazing: afgelopen maand, juni, ‘valt de envelop alsnog op de mat!’. De eigendomsbewijzen zijn ruim een jaar onderweg geweest!

Terug naar inhoudsopgave

 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar info@duivensportbond.nl en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 

 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 7 juli 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website publiceren we normaal gesproken activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via info@duivensportbond.nl.

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland vanwege corona.

 
   

Data om niet te vergeten


September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

27 november 2021 - NPO Ledenraad
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

NPO BUREAU

Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte