Voorwoord

Vliegprogramma 2022
De twee stellingen in de poll van afgelopen week geven aan dat enerzijds een meerderheid de stellingen van later beginnen met het vliegprogramma en de jonge duiven ondersteunt, anderzijds is er een flinke groep die een andere mening heeft. Niet dat de uitkomst van een poll direct een gegeven is waar het bestuur blindelings vanuit gaat, maar het geeft wel een richting aan.


De start van het vliegseizoen levert in het voorjaar dus als het zover is, telkens vele reacties op van onze leden. Ze zijn tweeledig, de werkende leden hebben nog weinig tijd gehad om de duiven voldoende te laten trainen. Er is in de wintertijd domweg weinig gelegenheid om de duiven te laten trainen als je thuiskomt van het werk, dat is een feit. Als wij er met elkaar aan willen werken om toekomstbestendig te zijn, moeten wij vooral denken aan mogelijkheden die er zijn en een positie innemen, kortom keuzes maken en niet alleen bespreken en weer doorgaan op de gebaande paden.

Uitstralen dat er over nagedacht is en dat wij werkende leden willen behouden en mogelijke nieuwe leden enthousiast willen maken, betekent ook dat we geen hindernissen moeten inbouwen die niet nodig zijn. Als ik dan denk aan meest gehoorde klacht die er is, dan is dat, dat er veel te veel vluchten zijn. Wat je er ook van vindt, in deze tijd van specialisatie, het is een opmerking van onze bestaande leden, dus van binnen uit, en dat zorgt niet voor aantrekkingskracht voor onze duivensport. Overigens is er in het huidige concept vliegprogramma nog geen sprake van minder vluchten.

Dan zult u denken, weet onze voorzitter dan helemaal niet dat er veel hinder wordt ondervonden van roofvogels. Jazeker ben ik daarvan op de hoogte. Ik heb er al regelmatig over geschreven en de polls die er over gehouden zijn geven ook een duidelijk beeld. Hoe je het ook went of keert, later beginnen met het vliegseizoen geeft mogelijkheden om later te starten met trainen van de duiven. Hierdoor - en dat staat als een paal boven water - zullen er minder duiven door roofvogels gepakt worden. Nog veel later beginnen zou nog minder verliezen opleveren, maar op enig moment zul je van start moeten gaan. De liefhebbers die weinig last hebben van roofvogels zullen begrip moeten opbrengen voor de situatie.
 
Het starten met het jonge duiven programma is er een van andere orde. Twee, drie of vier weken later starten in het voorjaar zorgt ervoor dat wij uiteindelijk allemaal op hetzelfde moment beginnen. Presteren, genieten van de duiven noem maar op, én ook samen met de leden van de vereniging zorgen voor gezelligheid en een uurtje samen zijn en de vlucht evalueren zullen wij maar zeggen. Zoals het nu bij veel verenigingen met jonge duiven gaat, is dat de ‘specialisten’ en leden die het toch maar proberen begin juli starten met het jonge duivenspel. Velen vallen na de eerste wedvlucht al weer af. De rest wacht tot half augustus wanneer de Natour begint. Eigenlijk krijg je hierdoor een splitsing in de vereniging en komen sommige verenigingen ook al dicht bij de grens van minimaal 5 deelnemende leden. Dan heb ik het over een bijkomstigheid, de sfeer in de vereniging, maar die is uiteraard niet onbelangrijk. Het punt waar het bij de jonge duiven over gaat dat zijn de verliezen die ook dit jaar op diverse plekken weer geleden zijn. Je kunt zo een flink aantal redenen opnoemen die relevant zijn bij het voorkomen van verliezen van jonge duiven.

Door alle onderzoeken en gesprekken met bijvoorbeeld onze WOWD is een ding zeker, er is geen knop waar wij aan kunnen draaien om deze verliezen te voorkomen. Eén ding weten wij wel zeker, in het najaar gaan er gemiddeld minder duiven verloren in de opleiding en bij de wedvluchten. Dus waarom niet allemaal later starten en met alle leden deelnemen aan dezelfde wedvluchten met jonge duiven. Wij moeten iets proberen en ook aan de buitenwacht aangeven dat wij er alles aan doen om zoveel mogelijk, zo mogelijk alle duiven, weer veilig naar huis te laten komen. Niets doen is geen optie!!

Als het zou lukken snijdt het mes aan twee kanten, minder verliezen en met de gehele vereniging deelnemen aan het jonge duivenspel. Wij kunnen er nu nog zelf over beslissen. Eigenlijk nog een luxe positie, laten wij er gebruik van maken.
 
Huldigingen Kampioenen 2020 en 2021
Er zijn steeds meer kampioenen van dit jaar bekend. Wekelijkse tussenstanden die bij Compuclub te volgen zijn, zorgen voor spanning tot aan het einde toe. Iedereen die nu al zeker is van een kampioenschap wil ik daar graag hartelijk mee feliciteren!!!

Onze landelijke kampioenen verdienen natuurlijk aandacht en waardering voor de topprestaties die ze geleverd hebben. Je hoort niet zomaar bij de beste 10 van Nederland. Door corona zijn de kampioenen van 2020 nog niet gehuldigd, dus dat gaan wij in het najaar doen is de planning, uiteraard als Corona het toelaat. Natuurlijk gaan wij de sterren van 2021 ook huldigen. Voor deze huldigingen hebben wij twee data vastgesteld, 13 en 20 november. Zet deze data vast in uw agenda. De huldigingen zullen overdag plaatsvinden. Binnenkort volgt nadere informatie.
 
Ik wens iedereen een fijn weekend en geniet van het thuiskomen van de duiven!

Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 

Resultaat Poll van afgelopen week 


Op 6 augustus hebben we uw mening gevraagd met het oog op het vliegseizoen 2022. De resultaten ziet u hieronder in twee grafieken.

Conclusie
Er is goed gereageerd op beide stellingen. In totaal hebben 799 lezers de moeite genomen hun mening te delen. Voor beide polls geldt dat er wisselend gedacht wordt over de in de poll voorgestelde startmomenten voor het Nationale Vliegprogramma en het Jonge Duiven programma. Alle reden dus om in de komende periode met elkaar in gesprek te gaan om tijdens de Ledenraad in november een weloverwogen besluit te nemen.

 

 

Poll van deze week 


Stelling 1: Ik geef de voorkeur aan 5 of 6 Dagfondvluchten. 
Stelling 2: Voor de Vitesse- en Midfond-spelers is er elke week een vlucht gepland.
                  Dat is wat ik wil. 


Ook deze week weer een poll met twee stellingen. Via onderstaande button 'Geef uw mening' of QR-code kunt u antwoord geven op de vragen van deze week. Wanneer een type spel voor u niet van toepassing is, kies dan bij de betreffende stelling voor de optie 'geen mening'. 

Hoe werkt het?

 • klik op de groene button onder dit artikel of op onderstaande QR-code:

   
 • beantwoord de stellingen door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen per stelling)
 • klik op 'Verzenden'

Het resultaat
Het resultaat van deze polls kunt u in Op (de) Hoogte van 20 augustus aanstaande terugvinden.

 

Geef uw mening
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor zaterdag 14 augustus

Zaterdag 14 augustus: Een meest W-elijke zwakke stroming voert relatief vochtige lucht aan. Dit vertaalt zich vooralsnog in het binnenland boven België en Z-Nederland in nevelige condities met lokaal zelfs wat mistkansen. Met dit scenario zal op de vlieglijnen met daar het losgebied of vroege doorkomst een vroege lossing niet tot de mogelijkheden behoren. De W-elijke lijnen en vluchten die verder Frankrijk in starten lijken die condities met een vroege lossing bij passage voldoende verbeterd. De wind is zwak en variabel in de ochtend en zal gedurende de dag op de lijnen matig zijn en varieren tussen ZW en NW.  De bewolking is met name boven B en NL half tot zwaar bewolkt op overwegend voldoende hoogte (muv de ochtendperikelen zoals genoemd), boven Frankrijk is van significante bewolking geen sprake.


Bron: https://vluchtbegeleidingduiven.nl

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Concept Nationaal Vliegprogramma 2022: 


Het opstellen van een Nationaal vliegprogramma is enerzijds een kwestie van duidelijke keuzes maken, anderzijds ook een kwestie van passen en meten. Er zijn immers maar een beperkt aantal weekenden waar alles ingepast dient te worden. Ondanks dat we al vele jaren vliegprogramma’s opstellen worden we door ervaring ieder jaar ook weer wat wijzer. Zo hebben we in het eerste coronajaar 2020 ervaren dat wat later beginnen en wat langer doorspelen prima kan. En dit jaar leren we dat flexibiliteit belangrijk is bij aanhoudende lastige weersomstandigheden.

Kwesties uit het verleden zoals de roep om het aantal vluchten te beperken en de jonge duiven een goed opleidingsprogramma te bieden zijn uiteraard nog steeds actueel. En de diverse disciplines binnen de sport willen een attractief vliegprogramma voor hun favoriete spel. Al deze wensen en eisen vinden hun weg naar een concept vliegprogramma. Deze notitie geeft een toelichting op de gemaakte keuzes.

Drie weken later beginnen
Het weer in april kan zeer grillig zijn. Dit jaar is bijvoorbeeld de tweede vlucht afgelast. En eenieder zal zich vast vluchten in april herinneren met verre van optimale omstandigheden zoals kou en soms zelfs winterse omstandigheden. Door 3 weken later te beginnen ontlopen we dit grillige weer grotendeels. Er zijn meer voordelen aan wat later beginnen. Veel liefhebbers houden noodgedwongen vanwege roofvogels in de winterperiode hun duiven vast. Het is dan vaak een race tegen de klok om de duiven tijdig gereed en voldoende getraind te krijgen voor het nieuwe seizoen. We kunnen ervan uitgaan dat overlast door roofvogels niet zal verminderen in de toekomst, integendeel. De binnenkort te publiceren notitie over roofvogels overlast gaat daar verder op in. Een paar weken extra om de duiven gereed en voldoende getraind te krijgen maken dan een groot verschil. Een ander voordeel is dat de werkende liefhebber meer tijd krijgt om zijn of haar duiven goed in conditie te krijgen. Nu is dat door de korte dagen in februari en maart een lastige opgave. We doen al vaak een beroep op het aanpassingsvermogen van de werkende liefhebber bij het verplaatsen van vluchten naar bijvoorbeeld vrijdag. Deze handreiking van later beginnen naar de werkende liefhebber is in ieders belang want we hebben iedereen hard nodig. Tot slot is het ook goed op te merken dat we niets inleveren. We verschuiven enkel het programma en in 2020 hebben we ervaren dat dit prima kan.

Het Vitesse en Midfond spel
De grootste groep van de liefhebbers speelt het Vitesse en Midfond spel. De wens van deze liefhebbers is om elke week aansluitend te kunnen spelen. Dus elke week een Vitesse of Midfond vlucht. Het concept vliegprogramma biedt de V/MF speler elke week een vlucht met aansluitend de start van het jonge duivenprogramma. De eerste twee Midfond vluchten gaan uit van 1 nacht mand. Dat is het meest flexibel vroeg in het seizoen en het geeft Marathon spelers de mogelijkheid hun duiven af te richten met 1 nacht mand. Het concept vliegprogramma is een mooi programma voor de V/MF speler. Waar nog wel winst te behalen is bij de keuzes van de lossingstations. Laten we zo weinig mogelijk verschillende lossingstations inplannen. Het maakt het voorkomen van kruislossingen en beïnvloeding van concoursen zoveel makkelijker. Een ander punt waar nog winst te behalen is de invulling van de Grand Prix concoursen. Deze vluchten worden in afdelingsverband gespeeld. Maar laten we wel zoveel mogelijk in Sector verband of met meerdere afdelingen tegelijk lossen. We kunnen uit het verloop van deze gezamenlijke lossingen belangrijke informatie halen voor de toekomst. Regeren is immers ook vooruitzien.

Het Dagfond spel
Het concept vliegprogramma biedt de Dagfond spelers 6 vluchten waarvan 2 Nationaal, 2 Sector en 2 Afdeling. Een uitdagend programma waarin de Dagfond spelers volop aan hun trekken komen. De deelname zal gaandeweg het Dagfond programma teruglopen. Door de laatste 2 vluchten in Sector verband te vervliegen kan het vervoer efficiënt worden ingericht. Over de zin of onzin van Nationale en Sector vluchten op de Dagfond lopen de meningen uiteen. We weten dat de invloed van afstand, wind en andere meteorologische omstandigheden een invloed kunnen hebben op het verloop van concoursen. Het is ook duidelijk dat hoe groter het spelgebied, hoe meer deze invloeden zich kunnen laten gelden. Bij de dagfond vluchten wordt altijd in afdelingsverband gespeeld, hoewel voor de NPO kampioenschappen een tweedeling is toegestaan. Een uitbreiding naar Sector en/of Nationaal spel vergroot het spelgebied en daarmee de invloed van bovengenoemde factoren. Is dat een reden om er daarom dan maar vanaf te zien? Zeker niet omdat we om te beginnen niks inleveren; we spelen allemaal nog steeds in eigen afdeling, fondclub, regio etc. En het is gratis voor de liefhebber bovendien. Voegt spelen in de Sector en Nationaal verband op de Dagfond dan wat toe? Zeker wel. Uit ervaring weten we dat per vlucht het verloop kan variëren. We hebben in het verleden Nationale winnaars van Chateauroux gehad in Friesland en Limburg. En in Sector verband weten we ook uit ervaring dat de (kop)prijzen regelmatig goed verdeeld zijn over de Sector. Onze Belgische collega’s kennen veel meer Nationale vluchten en hebben dezelfde ervaring. Iedereen heeft dus kans. Dus waarom zouden we de duivensport het Sector en Nationale spel op de Dagfond willen onthouden? Het geeft de duivensport een positieve uitstraling en voegt spelplezier toe voor de liefhebbers.

Marathon spel
Het NPO Marathon spel met middaglossingen is opgezet rondom de klassiekers St. Vincent en Bergerac. De marathon vluchten zijn zo gekozen dat een duif om de drie weken gespeeld kan worden. Dax kent al jaren een matige deelname en is vervangen door een Sector vlucht. De Marathon speler kan gebruik maken van een ruim opleer programma binnen de eigen vereniging door de programmering van de rest van het vliegprogramma. Naast de NPO marathon vluchten zijn er ook 6 ZLU vluchten. De marathon liefhebber kan deelnemen aan maar liefst 11 marathon vluchten. De vraag is of dit houdbaar is en of het marathon spel niet te veel versnipperd is. De vraag stellen is hem beantwoorden. Om dit aan te pakken zullen we moeten denken in oplossingen en stappen moeten zetten. De eerste stap die het NPO bestuur voorstelt is een gezamenlijke NPO-ZLU vlucht vanuit Agen/Bordeaux met ochtendlossing in week 26 en een gezamenlijke NPO-ZLU vlucht uit Bergerac met middaglossing in week 30. Dat reduceert het aantal marathon vluchten van 11 naar 9. Nog veel maar we zullen ergens moeten beginnen. Waar een wil is, is een weg.

Jonge duiven spel
Het concept vliegprogramma voor de jonge duiven begint wat later rond 1 augustus. Dit komt door het later beginnen van het programma voor de oude duiven. Iets later beginnen geeft de jonge duiven ook meer tijd om kinderziekten te overwinnen. Door 1 week langer door te gaan in september is er een aantrekkelijk programma voor de jonge duiven spelers met daarin ook 2 Grand Prix vluchten. De maanden mei, juni en juli kunnen worden benut voor een opleer programma voor de jonge duiven. Om te komen tot een effectief opleer programma moet het denken om. Opleren als het kan, niet als het moet. Dus niet zoals voorheen 2 opleer vluchten voor aanvang van het jonge duiven programma maar een flexibel opleer programma in de maanden juni en juli. Het uitgangspunt daarbij is voorzichtigheid en opleren als het kan. De afdelingen kunnen daar vast een praktische oplossing voor bieden door bijvoorbeeld een aantal ophaalpunten in de afdeling aan te wijzen. Communicatie over het al of niet doorgaan van deze opleer vluchten moet geen probleem zijn met alle huidige communicatie middelen. Welke afdeling heeft hiervoor de beste ideeën?

Kampioenschappen
Voor nu zijn de NPO kampioenschappen niet ingrijpend gewijzigd. De komende discussie over eerlijk spel kan uiteraard wel grote impact hebben op de NPO kampioenschappen. Wel wordt voorgesteld om de kwalificatie voor de Olympiade 2024 te koppelen aan de NPO kampioenschappen. De Olympiade regels bieden veel meer vrijheid wat betreft kwalificatie. Zo worden er Nederlandse Midfond duiven naar de Olympiade gestuurd met prijzen die behaald zijn op de Eendaagse Fond. Of snelheidsduiven met (overwegend) Natour prijzen. Dat introduceert ongelijkheid afhankelijk van ligging en of aangeboden programma. Een simpeler en eerlijker manier van kwalificeren is als voorbeeld om voor de categorie Midfond de beste NPO Midfond duiven naar de Olympiade af te vaardigen etc. De FCI is akkoord met deze wijze van kwalificatie zolang de duiven voldoen aan de Olympiade eisen.

Werkbelasting vrijwilligers
Uitgangspunt bij het vliegprogramma is zoveel mogelijk inkorven in eigen verenging. Het concept vliegprogramma is zo opgezet dat voor het overgrote merendeel van de verenigingen er sprake is van 1 vlucht per weekend. Als een vereniging de NIC status heeft zal de belasting toenemen. We kennen verschillende NIC’s. Er zijn NIC’s die enkel de Nationale en Sector Dagfond vluchten inkorven. Andere NIC voegen het NPO Marathon programma toe en of het ZLU programma. De afdeling heeft de taak om NIC´s voor te stellen voor de verschillende disciplines. Dit alles uiteraard in samenspraak met en afhankelijk van de bereidheid van verenigingen de diverse taken op zich te nemen.

Uitgangspunten landelijk vliegprogramma en kampioenschappen
Resultaten polls vliegprogramma
 

IN DE MEDIA

Steenwijker Courant: Mannes en Bouke de Boer winnen de GP NoordWestGroepKlik op onderstaande button om het gehele artikel - dat de Steenwijker Courant publiceerde naar aanleiding van de winst van Mannes en Bouke de Boer - te lezen.

Mannes en Bouke de Boer winnen de GP NoordWestGroep
 

LADIES LEAGUE 

Shanti de Haan wint opnieuw vlucht Ladies League Kring 3/Afdeling 6 

Door Linda Jansen en Gitta Twaalfhoven

De vierde vlucht van de jonge duiven competitie van de Ladies League is zaterdag 7 augustus 2021 vanuit Lennik vervlogen. De winnares, Shanti de Haan, wint voor de tweede keer een vlucht. Zij schreef ook de eerste vlucht op haar naam.


Deze vierde vlucht was de laatste vlucht in deze competitie, Komende week maken wij de Asduif bekend en is er meer informatie bekend voor de prijsuitreiking.
 
Het is leuk te vermelden dat er in deze competitie 22 van d 34 deelneemsters een prijs hebben gewonnen!

 

Terug naar inhoudsopgave

Uitslag Ladies League vlucht Kring 3/Afdeling 6 Noord-Holland
 

NPO BESTUUR

Winnaar Grand Prix Bergerac (S1)


Vorige week publiceerden we al de foto's van de winnaars van Grand Prix Bergerac van sector 2, 3 en 4. De winnaar van deze Grans Prix van sector 1 had u nog van ons tegoed. Afgelopen week bezocht het NPO Bestuur Jo Verboven uit Made en overhandigde hem de felicitaties en het bijbehorende bloemetje.

Nogmaals gefeliciteerd met deze mooie prestaties namens het NPO Bestuur! 
 


 
Winnaar sector 1: Jo Verboven
Uitslagen Grand Prix Bergerac
 

NPO BUREAU

Antwoord op veelgestelde vragen


Wekelijks komen er vele vragen binnen bij de medewerkers op het NPO Bureau. We delen een aantal veelgestelde vragen via ODH, want wellicht leven deze vragen bij meer van de lezers/liefhebbers. Ook op de website is een speciale pagina met veelgestelde vragen en uiteraard een antwoord op de vraag. Via de button onder dit bericht komt u direct op de webpagina.

Mijn duif zit bij een dierenambulance. Moet ik de kosten betalen? 
Ja. De dierenambulance of andere opvang maakt kosten voor de duif. Men heeft de duif bij een particulier opgehaald, omdat die niet weet wat met de duif te doen. Zolang de duif op uw naam is geregistreerd, bent u de eigenaar en bent u verantwoordelijk voor de duif. Hierbij horen ook de kosten die voor uw duif zijn gemaakt.
 
Moet een dierenambulance duiven ophalen?
De dierenambulance heeft als taak dieren in nood op te halen. Is er een eigenaar bekend van het betreffende dier, dan kunnen zij de kosten hiervoor verhalen op de eigenaar van de duif. Met een aantal dierenambulances is de afspraak gemaakt dat zij geen geringde duiven ophalen, maar dat zij doorverwijzen naar de NPO. Helaas hebben wij niet de mogelijkheid om alle dierenopvangadressen op te sporen, omdat daar geen overkoepelende organisatie van is en dus niet alles is ondergebracht onder één noemer.

 

Terug naar inhoudsopgave

Antwoord op veelgestelde vragen
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 


Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 12 augustus 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar info@duivensportbond.nl en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via info@duivensportbond.nl.

Geplande activiteiten 

 • Najaars duivenmarkt PV Onze Sport, Ten Vaarwerkstraat 53 te Haaksbergen op 19 september 2021. Meer informatie over de Najaars duivenmarkt leest u hier.

 

Geplande activiteiten en vergaderingen
 
   

Data om niet te vergeten


September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

13 en 20  november 2021 - huldiging kampioenen 2020 en 2021
27 november 2021 - NPO Ledenraad

NPO BUREAU

Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte