Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 27 augustus 2021 | week 34

Voorwoord

Vliegprogramma 2022
Het is positief dat zich inmiddels velen roeren en hun mening geven over het concept vliegprogramma 2022. Het draagt allemaal bij aan de totstandkoming van het uiteindelijke Nationale Vliegprogramma. De uiteindelijke beslissingen worden genomen tijdens de NPO Ledenraad op 27 november aanstaande.  

De duivensport kenmerkt zich doordat wij allemaal baas zijn op eigen hok en vervolgens ook nog een voorkeur hebben voor één of meerdere spelsoorten. Dat niet alleen, maar de omstandigheden waaronder dit moet plaatsvinden zijn ook nog eens totaal verschillend. In het voorjaar hoor je iedereen, die er last van heeft, over de roofvogels en het feit dat werken en duiven trainen in het voorjaar niet samengaat. Ik denk terecht, het zijn de feiten.

Jonge duiven zijn nu hot, en iedereen heeft zo zijn/haar ideeën, die hebben vervolgens weer consequenties voor het ‘beste’ vliegprogramma. Kortom met al deze ingrediënten moet er een Nationaal Vliegprogramma gemaakt worden. Natuurlijk gaat dat lukken, wij hebben input van de afdelingsvoorzitters, reacties van leden, verder de polls van de laatste weken, die allemaal gingen over het Nationaal Vliegprogramma. De polls geven voor het bestuur een richting aan.

Aanstaande woensdag zal het NPO Bestuur het definitieve concept vaststellen dat naar de Ledenraad gaat. Er zal van alles over te melden zijn, maar één ding is zeker, het is er tijdig voor iedereen om zijn of haar inbreng via de verenigingen en afdelingen te geven. Volgende week dus in Op (de) Hoogte!
 
Wat mij verder opvalt, is dat er ook verhalen de ronde doen alsof in het eerste concept fors minder vluchten zijn opgenomen dan in het programma dat wij dit jaar hebben. Ik zet ze voor het gemak maar even naast elkaar, kunt u zelf de verschillen constateren.

Nationaal Vliegprogramma  2021 2022
Vitesse 6 7
Midfond 7 6
Dagfond 5 6
Marathon 5 5
Jonge duiven 8 + 3 8 + ?
Natour 5 5

Het verschil zit hem dus niet in het aantal vluchten. Waar nog wel bij op te merken valt dat het NPO Bestuur in gesprek gaat met het ZLU bestuur om te kijken wat er gezamenlijk te organiseren valt voor de Marathonspelers. Het vraagteken bij de Jonge duiven staat voor wat er door de afdelingen/rayons/CC’s wordt ingevuld vanaf mei om de jonge duiven op te leren op alle momenten dat het mogelijk is.
 
Grand Prix Nieuwe Oogst.
De duiven voor “De Talenten Klassieker” zijn inmiddels onderweg. Vorige week heb ik al aangegeven dat, als het lukt, elke afdeling de duiven inmiddels op voldoende afstand heeft. Dat is gelukkig gelukt. Het is helaas qua opbouw van de afstanden nog niet zo ver dat het in elke sector gelukt is om op dezelfde losplaats te komen. Hierdoor zijn er geen sectoruitslagen. Het is technisch is niet mogelijk; het is kiezen of alles op sector- of alles op afdelingsniveau. Het is niet anders, over twee weken hebben wij sectorvluchten voor de jonge garde. Iedereen veel succes op de eerste Grand Prix voor de jonge duiven.
 
Vogelgriep in Heeten
Al genoeg voor de kiezen gehad dit jaar, komt daar deze week nog bij het bericht dat er vogelgriep is vastgesteld in Heeten. Dit houdt in dat leden die binnen de tien kilometer zone wonen niet mogen deelnemen aan wedvluchten. Dit betreft meer dan 100 leden, en dit is voor deze leden dus ook direct het einde van het vliegseizoen 2021, want er geldt een periode van 30 dagen. Ontzettend vervelend, zonde dat het seizoen voor deze leden zo abrupt moet eindigen. Helaas is het niet anders.
 
Fijn weekend en geniet van uw duiven!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
 

Inhoudsopgave
 

 

Resultaat Poll van afgelopen week 


Op 20 augustus hebben we die stellingen gepubliceerd met het oog op het marathonspel. De reacties van de 788 liefhebbers die gereageerd hebben, ziet u hieronder in drie grafieken.
 
Stelling 1

NPO marathonvluchten worden vervlogen met middaglossing.


Stelling 2

De NPO moet een marathonprogramma aanbieden met ochtend- én middaglossingen.Stelling 3

De NPO en ZLU moeten samen een marathonprogramma aanbieden en vluchten combineren.


Conclusie
Hoewel het grootste deel van de liefhebbers die gereageerd hebben het (helemaal) eens is met de stellingen, zien we ook bij elke stelling een groep die er anders over denkt. Alle reden dus om komende periode met elkaar in gesprek te gaan en de verschillende opties te bekijken alvorens het voorstel voor seizoen 2022 voorgelegd wordt.
 

Poll week 34

 

Stelling 1:  
Op de vluchten met jonge duiven mogen geen oude duiven worden ingekorfd.

Stelling 2: 

Ik heb er geen bezwaar tegen dat Midfond-vluchten met wat meer afstand gezamenlijk met andere afdelingen worden vervoerd en gelost.

Stelling 3: 
Ik heb geen bezwaar tegen 2 of 3 vaste losplaatsen voor de Midfond-vluchten.

Stelling 4: 
Gelijke kansen voor iedereen om Nederland te vertegenwoordigen op de Olympiade. Daarom zijn de NPO kampioenschappen het geschikte selectiecriterium.


Geef uw mening
Via onderstaande button 'Geef uw mening' of QR-code kunt u antwoord geven op de vier stellingen van deze week.  

Hoe werkt het?
 • klik op de groene button onder dit artikel of op onderstaande QR-code:

   
 • beantwoord de stellingen door het antwoord van uw keuze aan te vinken (u kunt maximaal 1 vakje aankruisen per stelling)
 • klik op 'Verzenden'
Het resultaat
Het resultaat van deze poll kunt u in Op (de) Hoogte van 3 september aanstaande terugvinden.

 
Geef uw mening
 


WEDSTRIJDEN

Het weer voor komend weekend


Zaterdag 28 augustus:

In een NNO-elijke stroming wordt stabiele lucht aangevoerd die in de loop van de dag onderin wat onstabiel zal worden. Met name de O-elijke vlieglijnen hebben vanaf de vroege ochtend al half tot zwaar bewolkte condities, De W-kant start met aanmerkelijk betere condities met licht tot half bewollte luchten. Echter zal ook daar in de loop van de ochtend meer bewolking ontstaan. Oost van de lijn Veluwe - Orleans is een grote kans op nevel en lage stratus in de ochtenduren wat eveneens een verantwoorde vlucht op die routes zal belemmeren. Deze condities daar verbeteren pas in de loop van de ochtend. Op alle lijnen kan in de loop van de dag lokaal wat lichte buiige regen vallen, neerslaghoeveelheden zijn echter beperkt. Met een maximumtemperatuur van een graad of 19 blijft het aan de koele kant vergeleken met het langjarig gemiddelde.  
 

Zondag 29 augustus:

Vergelijkbare condities met zaterdag, echter zullen de nevel en stratuskansen over de genoemde O-kant kleinschaliger optreden. Het ZW-en van NL en B zijn in de vroege ochtend redelijk schoon van weersfenomenen en slechts weinig bewolking. Later zal dit echter net als de rest van het vlieggebied half tot zwaar bewolkt zijn met zo nu en dan wat lichte buiige regen. De wind is dan N tot NNW en overwegend matig gedurende de dag. De maximumtemperatuur komt gemiddeld niet verder dan een graad of 19. 


Bron: https://vluchtbegeleidingduiven.nl/ 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Concept Nationaal Vliegprogramma 2022


Het opstellen van een Nationaal vliegprogramma is enerzijds een kwestie van duidelijke keuzes maken, anderzijds ook een kwestie van passen en meten. Er zijn immers maar een beperkt aantal weekenden waar alles ingepast dient te worden. Ondanks dat we al vele jaren vliegprogramma’s opstellen worden we door ervaring ieder jaar ook weer wat wijzer. Zo hebben we in het eerste coronajaar 2020 ervaren dat wat later beginnen en wat langer doorspelen prima kan. En dit jaar leren we dat flexibiliteit belangrijk is bij aanhoudende lastige weersomstandigheden.

Kwesties uit het verleden zoals de roep om het aantal vluchten te beperken en de jonge duiven een goed opleidingsprogramma te bieden zijn uiteraard nog steeds actueel. En de diverse disciplines binnen de sport willen een attractief vliegprogramma voor hun favoriete spel. Al deze wensen en eisen vinden hun weg naar een concept vliegprogramma. Deze notitie geeft een toelichting op de gemaakte keuzes.

Drie weken later beginnen
Het weer in april kan zeer grillig zijn. Dit jaar is bijvoorbeeld de tweede vlucht afgelast. En eenieder zal zich vast vluchten in april herinneren met verre van optimale omstandigheden zoals kou en soms zelfs winterse omstandigheden. Door 3 weken later te beginnen ontlopen we dit grillige weer grotendeels. Er zijn meer voordelen aan wat later beginnen. Veel liefhebbers houden noodgedwongen vanwege roofvogels in de winterperiode hun duiven vast. Het is dan vaak een race tegen de klok om de duiven tijdig gereed en voldoende getraind te krijgen voor het nieuwe seizoen. We kunnen ervan uitgaan dat overlast door roofvogels niet zal verminderen in de toekomst, integendeel. De binnenkort te publiceren notitie over roofvogels overlast gaat daar verder op in. Een paar weken extra om de duiven gereed en voldoende getraind te krijgen maken dan een groot verschil. Een ander voordeel is dat de werkende liefhebber meer tijd krijgt om zijn of haar duiven goed in conditie te krijgen. Nu is dat door de korte dagen in februari en maart een lastige opgave. We doen al vaak een beroep op het aanpassingsvermogen van de werkende liefhebber bij het verplaatsen van vluchten naar bijvoorbeeld vrijdag. Deze handreiking van later beginnen naar de werkende liefhebber is in ieders belang want we hebben iedereen hard nodig. Tot slot is het ook goed op te merken dat we niets inleveren. We verschuiven enkel het programma en in 2020 hebben we ervaren dat dit prima kan.

Het Vitesse en Midfond spel
De grootste groep van de liefhebbers speelt het Vitesse en Midfond spel. De wens van deze liefhebbers is om elke week aansluitend te kunnen spelen. Dus elke week een Vitesse of Midfond vlucht. Het concept vliegprogramma biedt de V/MF speler elke week een vlucht met aansluitend de start van het jonge duivenprogramma. De eerste twee Midfond vluchten gaan uit van 1 nacht mand. Dat is het meest flexibel vroeg in het seizoen en het geeft Marathon spelers de mogelijkheid hun duiven af te richten met 1 nacht mand. Het concept vliegprogramma is een mooi programma voor de V/MF speler. Waar nog wel winst te behalen is bij de keuzes van de lossingstations. Laten we zo weinig mogelijk verschillende lossingstations inplannen. Het maakt het voorkomen van kruislossingen en beïnvloeding van concoursen zoveel makkelijker. Een ander punt waar nog winst te behalen is de invulling van de Grand Prix concoursen. Deze vluchten worden in afdelingsverband gespeeld. Maar laten we wel zoveel mogelijk in Sector verband of met meerdere afdelingen tegelijk lossen. We kunnen uit het verloop van deze gezamenlijke lossingen belangrijke informatie halen voor de toekomst. Regeren is immers ook vooruitzien.

Het Dagfond spel
Het concept vliegprogramma biedt de Dagfond spelers 6 vluchten waarvan 2 Nationaal, 2 Sector en 2 Afdeling. Een uitdagend programma waarin de Dagfond spelers volop aan hun trekken komen. De deelname zal gaandeweg het Dagfond programma teruglopen. Door de laatste 2 vluchten in Sector verband te vervliegen kan het vervoer efficiënt worden ingericht. Over de zin of onzin van Nationale en Sector vluchten op de Dagfond lopen de meningen uiteen. We weten dat de invloed van afstand, wind en andere meteorologische omstandigheden een invloed kunnen hebben op het verloop van concoursen. Het is ook duidelijk dat hoe groter het spelgebied, hoe meer deze invloeden zich kunnen laten gelden. Bij de dagfond vluchten wordt altijd in afdelingsverband gespeeld, hoewel voor de NPO kampioenschappen een tweedeling is toegestaan. Een uitbreiding naar Sector en/of Nationaal spel vergroot het spelgebied en daarmee de invloed van bovengenoemde factoren. Is dat een reden om er daarom dan maar vanaf te zien? Zeker niet omdat we om te beginnen niks inleveren; we spelen allemaal nog steeds in eigen afdeling, fondclub, regio etc. En het is gratis voor de liefhebber bovendien. Voegt spelen in de Sector en Nationaal verband op de Dagfond dan wat toe? Zeker wel. Uit ervaring weten we dat per vlucht het verloop kan variëren. We hebben in het verleden Nationale winnaars van Chateauroux gehad in Friesland en Limburg. En in Sector verband weten we ook uit ervaring dat de (kop)prijzen regelmatig goed verdeeld zijn over de Sector. Onze Belgische collega’s kennen veel meer Nationale vluchten en hebben dezelfde ervaring. Iedereen heeft dus kans. Dus waarom zouden we de duivensport het Sector en Nationale spel op de Dagfond willen onthouden? Het geeft de duivensport een positieve uitstraling en voegt spelplezier toe voor de liefhebbers.

Marathon spel
Het NPO Marathon spel met middaglossingen is opgezet rondom de klassiekers St. Vincent en Bergerac. De marathon vluchten zijn zo gekozen dat een duif om de drie weken gespeeld kan worden. Dax kent al jaren een matige deelname en is vervangen door een Sector vlucht. De Marathon speler kan gebruik maken van een ruim opleer programma binnen de eigen vereniging door de programmering van de rest van het vliegprogramma. Naast de NPO marathon vluchten zijn er ook 6 ZLU vluchten. De marathon liefhebber kan deelnemen aan maar liefst 11 marathon vluchten. De vraag is of dit houdbaar is en of het marathon spel niet te veel versnipperd is. De vraag stellen is hem beantwoorden. Om dit aan te pakken zullen we moeten denken in oplossingen en stappen moeten zetten. De eerste stap die het NPO bestuur voorstelt is een gezamenlijke NPO-ZLU vlucht vanuit Agen/Bordeaux met ochtendlossing in week 26 en een gezamenlijke NPO-ZLU vlucht uit Bergerac met middaglossing in week 30. Dat reduceert het aantal marathon vluchten van 11 naar 9. Nog veel maar we zullen ergens moeten beginnen. Waar een wil is, is een weg.

Jonge duiven spel
Het concept vliegprogramma voor de jonge duiven begint wat later rond 1 augustus. Dit komt door het later beginnen van het programma voor de oude duiven. Iets later beginnen geeft de jonge duiven ook meer tijd om kinderziekten te overwinnen. Door 1 week langer door te gaan in september is er een aantrekkelijk programma voor de jonge duiven spelers met daarin ook 2 Grand Prix vluchten. De maanden mei, juni en juli kunnen worden benut voor een opleer programma voor de jonge duiven. Om te komen tot een effectief opleer programma moet het denken om. Opleren als het kan, niet als het moet. Dus niet zoals voorheen 2 opleer vluchten voor aanvang van het jonge duiven programma maar een flexibel opleer programma in de maanden juni en juli. Het uitgangspunt daarbij is voorzichtigheid en opleren als het kan. De afdelingen kunnen daar vast een praktische oplossing voor bieden door bijvoorbeeld een aantal ophaalpunten in de afdeling aan te wijzen. Communicatie over het al of niet doorgaan van deze opleer vluchten moet geen probleem zijn met alle huidige communicatie middelen. Welke afdeling heeft hiervoor de beste ideeën?

Kampioenschappen
Voor nu zijn de NPO kampioenschappen niet ingrijpend gewijzigd. De komende discussie over eerlijk spel kan uiteraard wel grote impact hebben op de NPO kampioenschappen. Wel wordt voorgesteld om de kwalificatie voor de Olympiade 2024 te koppelen aan de NPO kampioenschappen. De Olympiade regels bieden veel meer vrijheid wat betreft kwalificatie. Zo worden er Nederlandse Midfond duiven naar de Olympiade gestuurd met prijzen die behaald zijn op de Eendaagse Fond. Of snelheidsduiven met (overwegend) Natour prijzen. Dat introduceert ongelijkheid afhankelijk van ligging en of aangeboden programma. Een simpeler en eerlijker manier van kwalificeren is als voorbeeld om voor de categorie Midfond de beste NPO Midfond duiven naar de Olympiade af te vaardigen etc. De FCI is akkoord met deze wijze van kwalificatie zolang de duiven voldoen aan de Olympiade eisen.

Werkbelasting vrijwilligers
Uitgangspunt bij het vliegprogramma is zoveel mogelijk inkorven in eigen verenging. Het concept vliegprogramma is zo opgezet dat voor het overgrote merendeel van de verenigingen er sprake is van 1 vlucht per weekend. Als een vereniging de NIC status heeft zal de belasting toenemen. We kennen verschillende NIC’s. Er zijn NIC’s die enkel de Nationale en Sector Dagfond vluchten inkorven. Andere NIC voegen het NPO Marathon programma toe en of het ZLU programma. De afdeling heeft de taak om NIC´s voor te stellen voor de verschillende disciplines. Dit alles uiteraard in samenspraak met en afhankelijk van de bereidheid van verenigingen de diverse taken op zich te nemen.
Uitgangspunten landelijk vliegprogramma en kampioenschappen
Resultaten polls vliegprogramma
 
 

LADIES LEAGUE 

Uitslag landelijke Ladies League M19 op coëfficiënten  


In het weekend van 15 mei 2021 was het dan zo ver! Op deze eerste Midfondvlucht van 2021 waren er extra prijzen te vervliegen onder de deelneemsters van de Ladies League.

De te winnen prijzen zijn Douglas-bonnen:

 • 1e plaats een bon ter waarde van €100,-
 • 2e plaats een bon ter waarde van € 75,-
 • 3e plaats een bon ter waarde van € 50,- 
 • 4e t/m 10e plaats een bon ter waarde van € 40,-
 • Plaatsen: 15-20-25-30-35-40-45-50-55-60- een bon ter waarde van € 40,-
 • Laatste plaats een Douglas bon ter waarde van € 35,-

Iedereen kan één Douglas bon winnen. Bij dubbelen gaat de bon een plaats naar beneden (bijvoorbeeld 50 naar 51). De waardebonnen van plek 1 t/m 3 zullen uitgereikt worden op de prijsuitreiking in november 2021. De anderen bonnen zullen ter zijner tijd thuis worden gestuurd. 

Naam Ladies League Plaats Ringnummer Coëfficiënt  
1.       J Vogelzang Heemskerk 2019-7008212 6.329 € 100,-
2.       Nicolette Dekker. Alkmaar 2019-7005438 12.658 € 75,-
3.       Estelle Koning Zandvoort 2020-7024988 18.987 € 50,-
4.       Corrie Manders Baarle Nassau 2019-7008060 19.230 € 45,-
5.       Joke Admiraal Eindhoven 2019-7002052 24.390 € 45,-
6.       Anita Beers Alkmaar 2019-7009609 25.316 € 45,-
7.       Gitta Twaalfhoven Uitgeest 2020-7024504 31.645 € 45,-
8.       Silvia van Zon Wijdewormer 2019-7006078 37.974 € 45,-
9.       Manuela Otto Bergen op Zoom 2019-7009515 38.461 € 45,-
10.   Lianne Bos Krommenie 2020-7020136 44.303 € 45,-
11.   Anouk van Zuijlen Rosmalen 2019-7001444 48.780  
12.   Corrie Thiele Velserbroek 2020-7025228 50.632  
13.   Kelly van Panhuis Wormer 2019-7007048 56.962  
14.   Corrie Manders Baarle Nassau 2019-7008061 57.692  
15.   Helma Crans Den Helder 2020-7020872 63.291 € 40,-
16.   Corrie Thiele Velserbroek 2020-7025815 69.620  
17.   Saskia vd Burgt Oss 2019-7002533 73.170  
18.   Jodi  Martens Ijmuiden 2020-7023039 75.949  
19.   Cindy Albers St Willebrord 2019-7004928 76.923  
20.   Willy Hasert Haarlem 2019-7003629 82.278 € 40,-
21.   Joke Kaman Wormerveer 2019-7006878 88.607  
22.   Michelle de Kramer Lutjebroek 2019-7003015 94.936  
23.   Irit-Sjanne Zevenbergsche Hoek 2020-7024524 96.153  
24.   Jose vd Steen St.Oedenrode 2019-7002638 97.560  
25.   Kelly Brugman Amsterdam 2019-7009873 101.265 € 40,-
26.   Aniek Overdevest Haarlem 2020-7022654 107.594  
27.   Silvia van Zon Wijdewormer 2019-7006077 113.924  
28.   Anja van Dongen Sprang-Capelle 2020-7021877 115.384  
29.   Annet Rodenburg Uitgeest 2020-7025940 120.253  
30.   Jose vd Steen St Oedenrode 2019-7002636 121.951 € 40,-
31.   Pity Guldemond-Winter Den Helder 2019-7010872 126.582  
32.   Corrie Thiele Velserbroek 2020-7025824 132.911  
33.   Anja van Dongen Sprang-Capelle 2020-7021894 134.615  
34.   Joke Kaman Wormerveer 2019-7006875 139.240  
35.   Corrie Thiele Velserbroek 2019-7000433 145.569 € 40,-
36.   Kelly Deneer Elsendorp 2019-7003035 146.341  
37.   Mary Duindam Velserbroek 2020-7021707 151.898  
38.   Annie van den Hout Made 2019-7001019 153.846  
39.   Mary Duindam Velserbroek 2020-7021701 158.227  
40.   Gitta Twaalfhoven Uitgeest 2020-7024500 164.556  
41.   Willemien van Boxmeer St.Oedenrode 2019-7003380 170.731 € 40,-
42.   Gitta Twaalfhoven Uitgeest 2019-7006749 170.886  
43.   Ciska van Brenkelen Zevenbergschen Hoek 2019-7000093 173.076  
44.   Anneke Versluijs Sint Pancras 2020-7022189 177.215  
45.   Helma Crans Den Helder 2020-7020859 183.544  
46.   Colinda Brugemann Assendelft 2019-7003273 189.873 € 40,-
47.   Irit-Sjanne Zevenbergschen Hoek 2019-7008172 192.307  
48.   Annemieke Lourenssen Berghem 2019-7008971 195.121  
49.   Jodi Martens Ijmuiden 2019-7005436 196.202  
50.   Gitta Twaalfhoven Uitgeest 2020-7024499 202.531  
51.   Jodi Martens Ijmuiden 2020-7023038 208.860 € 40,-
52.   Daphne Broekhoven Oosterhout 2020-7025884 211.538  
53.   Helga Vellinga Overveen 2019-7006156 215.189  
54.   Riek Linders Ysselsteyn 2019-7005540 219.512  
55.   Corrie Thielen Velserbroek 2019-7000435 221.518  
56.   Helga Vellinga Overveen 2020-7025384 227.848 € 40,-
57.   Miranda Hultermans Tilburg 2020-7023506 230.769  
58.   Colinda Brugemann Assendelft 2019-7003261 234.177  
59.   Leny Sirach Amsterdam 2019-7006030 240.506 € 40,-
60.   Jose vd Steem St.Oedenrode 2019-7002643 243.902  
61.   Jodi Martens Ijmuiden 2020-7023035 246.835  
62.   Manuela Otto Bergen op Zoom 2019-7009514 250.000  
63.   Helma Crans Den Helder 2019-7002802 253.164  
64.   Saskia vd Burgt Oss 2019-7002527 268.292 € 35,-

Iedereen van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs! Reclames zijn in te dienen tot een week na publicatie op mailadres: annettedokter@ziggo.nl

Terug naar inhoudsopgave

 


WEDSTRIJDEN

Chalons-Champagne jonge duiven: nieuwe liefde motiveert  


Door bestuur DAT

Na de dubbele winst op Dizy le Gros, weet de kersverse combinatie Falckenborg-Nijhof ook beslag te leggen op de 1e plaats van de wedvlucht uit Chalons. Het is de jonge duivin de 435 die de winst weet te pakken. Ze wordt op de deur gespeeld en was net voor het inkorven tegen een nieuwe liefde aan gelopen. Dit bracht dusdanig veel motivatie met zich mee, dat ze als snelste van het gehele concours werd afgevlagd. De 435 is een kleindochter van de bekende kweker Japio van Enrico Doldersum. Van moederskant stamt ze uit de Eijerkamp van Loon lijnen via Anton Koster uit Lochem.

Het concours kende een traag verloop, met name door de ZO-wind. Ook ditmaal was de verwachting dat er in Noord snellere duiven zouden vallen. Dus bleef het de hele middag billen knijpen, om te kijken of er zich nog iemand tussen zou wurmen. Uiteindelijk bleek ’s avonds na inzending van de laatste vereniging dat de 1e NPO een feit was! Een mooi begin van het jonge duiven seizoen binnen de DAT, nu wordt het kunst om deze lijn vast te houden
.

De hoofdprijzen waren niet voltekend en worden in contanten uitgekeerd naar rato van de inleg. Uitslag onder voorbehoud van reclames.
 
HP1 LED TV of Tablet Falckenborg-Nijhof, Beltrum 
HP2 Bon duivenvoer t.w.v. € 250 Rudie/Stan ten Thije, Hengevelde
HP3 Levensmiddelenbon t.w.v. € 135 Twan Bomers, Eibergen 
HP4 Dinerbon t.w.v. € 125 G. Wielens, St. Isidorushoeve
HP5 Vleesmand t.w.v. € 115 Wendy Eertink, Wierden 
HP6 Half varken t.w.v. € 90 Comb. A. Mulder & Zn, Markvelde
HP7 Vleesmand t.w.v. € 70 Gerjan Heerkes, Beerzerveld
HP8 Bon duivenvoer t.w.v. € 50 D. Beverdam, Enter
 
Spelregels DAT:
 • U neemt deel door op niveau 8 het aantal gezette duiven in te vullen.
 • Het aantal gezette duiven is minimaal gelijk aan het aantal gezette duiven in de CC (niveau 2). Uw concoursleider in de vereniging kan U eventueel helpen om deel te nemen aan de DAT concoursen.
 • Per liefhebber kan maar 1 hoofdprijs en of extra prijs worden gewonnen.
 • De hoofdprijzen zijn niet gegarandeerd en gaan per vlucht af naar rato van de totale inleg.
 • Als de hoofdprijzen overtekend zijn worden extra prijzen uitgekeerd.
 • Er wordt altijd gespeeld in afdelingsverband. DAT vervliegt op Dagfond en Jong 10 onaangewezen (1:10 verfijnd), 10 aangewezen (2 beste van bovenste 3 aangewezen) en 5 duifkampioenschappen.
 • Alle vluchten tellen, we kennen geen aftrekvluchten. 
Uitslag DAT-vlucht Chalons - Champagne
 

LADIES LEAGUE

Ladies League Samenspel Zuid-Hollandse Eilanden

Door Sonja Hagens

Op donderdag 19 augustus werden er 159 jonge duiven ingekorfd door 20 dames/meisjes voor de vlucht vanuit Morlincourt. Deze vlucht telt ook mee voor de RCN TOPPERSHOEDJE GRAND PRIX.

De duiven werden op zaterdagochtend om 08.15 uur in Morlincourt losgelaten om vervolgens weer terug te keren naar hun eigen hokken.
Een zwakke zuidoosten wind, dus dan weet je al dat de duiven als eerste aan de kust zullen vallen. Het duurde zo dus even voordat de oostkant van Flakkee hun eerste duiven terug zagen komen op de hokken.
 
Terug naar de kust, want de eerste duif met roze ring om, werd geklokt om 11.16.15 uur bij Corrie Kievit-Klepper. Corrie is de 71-jarige moeder van Aren Kievit en zij helpt haar zoon waar het kan met de duiven. Haar zwarte doffertje met ringnummer NL21-7053621 arriveerde met een snelheid van ruim 1414 meter/minuut op een afstand van bijna 258 km. De vader van de “621” komt uit het soort van Jan Bakelaar en Mevr. Heeren uit Roosendaal en de moeder komt ook van Jan Bakelaar x soort wijlen Henk Kleijn.

De duiven worden voorzien van vier-seizoenen voer, gemengd met voer van de firma Zoontjes, en als het kan gaan de duiven er 2x per dag gezamenlijk uit om te trainen. Moeder en zoon genieten zo dan ook allebei van de thuiskomst van de duiven. Behalve de eerste prijs in de Ladies league wint Corrie ook de 6e prijs in het gehele Samenspel Zuid-Hollandse Eilanden van 2.100 duiven. Van harte gefeliciteerd Corrie en Aren!
 

De tweede- én derde prijs zijn voor voor Lia en Silvana uit Ouddorp. De ereprijzen zijn deze vlucht als volgt verdeeld:
Prijs   1:  Corrie Kievit-Klepper - Ouddorp           Rituals bon t.w.v. 20,00
Prijs 14:  Babeth & Yveth           - Oudenhoorn    Bon Tuincentrum Torreman Rockanje t.wv. 20,00
Prijs 28:  Marlien v.d. Bos          - Middelharnis   Bon Bakkerij van helden M’harnis  t.w.v. 20,00
Prijs 40:  Marja de Rijke             - Oostvoorne     Bon Paleander M’harnis t.w.v. 20,00
 
Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd!

Terug naar inhoudsopgave

Uitslag Ladies League Morlincourt
Tussenstand Grand Prix Ladies League
 

NPO BESTUUR

Sport stimuleren én het goede doel steunen met de NPO Pluim

Goede ideeën zijn waardevol en maken onze sport leuker en aantrekkelijker. Van klein tot groot, we horen jullie ideeën graag via de digitale NPO Ideeënbox. Alle ideeën en initiatieven die duivensport mooier maken op gebied van wedstrijden, dierenwelzijn, samenwerking, ontwikkelingen, bijeenkomsten, contacten zijn welkom. 

De NPO Pluim is bedoeld voor iedereen die de duivensport een warm hart toe draagt. Het gaat om ideeën die bijdragen aan de sport en de sport verbeteren of aantrekkelijker maken. Ideeën kunnen worden ingestuurd naar idee@duivensportbond.nl. Alle inzendingen worden bekeken en beoordeeld door het NPO Bestuur. De drie meest aansprekende ideeën worden vermeld in Op (de) Hoogte en op de website én het winnende idee van de maand wordt opgepakt om verder uit te werken / te realiseren. 

Terug naar inhoudsopgave

Digitale ideeënbox 'NPO Pluim'
 

WEDSTRIJDEN

Kalender NPO Grand Prix 

 


WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 


Terug naar inhoudsopgave

Wie lost waar
 

Samenwerken bij opvangen van duiven

 

Door Gerard en Jelly Baarda

Onlangs is van mij een duif opgevangen in Midden Beemster. Wij erheen, man vroeg of ik nog een duif wilde meenemen uit Ameland, ik zei "uiteraard, geen probleem". Man zei dat hij die duif bij de dierenambulance had (zonder te betalen...!) , dit deed hij al verscheidene jaren. Zo hoort het dus: wij als duivenliefhebbers helpen elkaar als duiven ergens stranden...

Samen met Jelly (mijn vrouw) hebben we een bezoek gebracht aan de dierenambulance in Emmeloord , waar dus onze duif zat. Beide ons verhaal gedaan, en vertelt dus hoe het ook kan .... Man vond het geweldig hoe ik mee dacht aan oplossingen, Dus hij rekende geen onkosten en ik bood aan dat mocht er weer een melding zijn van een postduif, een liefhebber uit regio Emmeloord de duif zou halen. Ik ben in contact met een lid aldaar en hij vond het ook een goed idee.

Conclusie, laten we elke dierenambulance een aanspreekpunt geven, in de eigen regio. Zo komt er voor elke gestrande postduif bij een particulier. waar de dierenambulance een melding van krijgt, een oplossing. Dit drukt enorm de kosten en ergernis voor de eigenaar.
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Bonnenverkopen van start

 

De eerste bonnenverkopen gaan binnenkort van start. In Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van de verkopen die zijn doorgegeven.
 • Najaars duivenmarkt Onze Sport, Haaksbergen, verkoop start 3 september en loopt af op 17 september 
Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar info@duivensportbond.nl dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH.
Najaars Duivenmarkt Onze Sport Haaksbergen | 3 - 17 september
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 25 augustus 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar info@duivensportbond.nl en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar info@duivensportbond.nl. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via info@duivensportbond.nl.

Geplande activiteiten 
 • Najaars duivenmarkt PV Onze Sport, Ten Vaarwerkstraat 53 te Haaksbergen op 19 september 2021. Meer informatie over de Najaars duivenmarkt leest u hier.
 
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

Data om niet te vergeten


September

11 september 2021 - einde vliegseizoen
 

November

13 en 20  november 2021 - huldiging kampioenen 2020 en 2021
27 november 2021 - NPO Ledenraad
 

NPO BUREAU

Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar info@duivensportbond.nl. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 
Meer weten? Klik op onderstaande button.
Adverteren in Op (de) Hoogte