NL 30  Be 40
  

LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

In Memoriam

Harie Maessen

* 3 11 1942 - + 30 9- 2021

Elke maandag en vrijdagmorgen, even voor 10 uur, zorgde ik er voor dat het poortje van mijn achtererf wagenwijd openstond. Omdat Harie Maessen dan op zijn scootmobiel op bezoek kwam. Het was traditie. Jaren lang en week in en week uit. Dan kletsen we over de duiven en bekeken de uitslagen van de pas gevlogen wedvlucht. Helaas kon men het niet meer hebben over zijn eigen resultaten. Noodgedwongen moest hij over enige jaren terug met zijn zo geliefde duivensport stoppen. Omdat hij erge klachten kreeg met zijn longen. Het is alweer een enige jaren geleden dat hij vage vermoeidheidsklachten kreeg en daarbij kortademig. Zijn conditie ging flink achteruit. Hij dacht: wat wordt ik vroeg oud zeg! Harie is altijd een stoere, sterke kerel geweest. Onverwoestbaar! En bij het grasmaaien van het gazon moest hij opeens meermalen stoppen. Omdat zijn krachten afnamen en zijn adem stokte. In het begin dacht hij aan ouderdomskwalen maar het werd van kwaad tot erger. Zo erg dat hij op een gegeven moment aan de zuurstof moest. Bij de longarts in het ziekenhuis werd hij een vaste klant. Van deze kreeg hij de nodige ondersteuning die hem telkens weer deden opluchten. Dat ging echter gepaard met de nodige medicijnen. De laatste tijd zag men hem puffen en steunen. Afgelopen maandag zou ik hem voor de laatste keer op bezoek krijgen. Toen zagen we dat hij een andere kleur in zijn gezicht had als gewend. Harie kon bijna niks meer. Hij kon niet eens meer naar het toilet lopen. We hadden met hem te doen. En dan krijg je n paar dagen later het bericht dat Harie het heden met het eeuwige heeft gewisseld. Dat bericht sloeg in als een bom. Hoewel we wisten hoe moeilijk hij het had werden we toch met stomheid geslagen. Voor onze duivenvereniging was Harie van grote waarde. Jarenlang nam hij de functie van secretaris waar. Hij was iemand die matig met zijn duiven presteerde, doch veel voor de vereniging deed, en nooit op de voorgrond trad. Als bestuurder zorgde hij er voor dat we elke week mee konden doen, prijzen spelen, in de belangstelling konden staan. Dat werd pas gemist toen hij om gezondheidsredenen er niet meer was. Er zal niet vergeten worden dat Harie altijd voor de club klaar stond zonder er wat voor terug te verlangen. Er mag gezegd worden dat Harie grote liefde aan de dag heeft gelegd voor de sport gedurende de vele jaren dat hij er zich aan heeft gewijd en waarbij hij tevens liet uitkomen met hoeveel eerlijkheid en trouw hij zijn taak opvatte en waarnam. Nu Harie er niet meer is valt er een gat in mijn vriendenrelatie. Een leemte die niet is op te vullen. Nooit meer een bezoek, nooit meer een telefoontje, nooit meer zijn stem. Ik zal dat gaan missen. Ik zal het voortaan moeten doen met herinneringen. Herinneringen die hem levend zullen houden. Nogmaals zeg ik het, de tijding dat mijn vriend Harie is overleden heeft me diep geschokt. En ik betuig zijn vrouw Gerda en kinderen en naaste nabestaanden dan ook mijn innig medeleven bij de zware slag die ze heeft getroffen. Hoe zijn ze te troosten? De meeste troost die zullen ze zeker putten uit de ontelbare mooie herinneringen die ze aan hem hebben. Hij was immers de grote schakel in hun bestaan die onbreekbaar geketend blijft in hun hart en ziel. Uitgaande van dit gegeven kan ik stellen dat dit een houvast voor hun allen is om het verschrikkelijke verdriet wat ze ten deel is gevallen aan te kunnen. In de kluwen van emoties die ze dezer dagen te verwerken krijgt daar neem ik, en ook zijn andere duivenvrienden, aan deel.
We wensen hun heel veel sterkte in de komende tijd en ze mogen er van overtuigd zijn dat onze gedachten dezer dagen naar hun uitgaan.

Pie.