Terug naar startpagina

 

Welke behandeling is zinvol

Vraag:

Bij een duif , welke ik heb laten onderzoeken, werd er een middel- tot hoge longontsteking vastgesteld, zonder bakteriele haard. waarschijnlijk een virus (geen influenza en chlamydiphila) ziekte!
sommige duiven hebben vieze neuzen, is dit naar waarschijnlijkheid ornithose of wat zou het kunnen zijn? Welke behandeling is zinvol?(De arts gaf advies om Ronamin(Ronidazol met Amitriptilin) voor 3-5 dagen te geven.
Hoe kan ik dit(ornithose?) evt voorbuigen?

Antwoord:

Ornithose is mogelijk , kan voortkomen uit tricho besmetting, is dit zo dan is Ronidazole een probaat middel, is tricho niet in het spel, dan zou ik liever puur de luchtwegen behandelen met ornithose middel, uitkomst hebt u na onderzoek van keeluitstrijk.
Verder zinvol om uw hok eens goed onder de loupe te nemen ivm ventilatie/tocht en vocht. Behandelen is alleen zinvol als oorzaak weggenomen wordt.

Update longontsteking vuile neuzen

Zoals de symptomen zich laten beschrijven is het Herpesvirus ook mogelijk .
En zou een dierenarts die gespecialiseerd is in postduiven geraadpleegd moeten worden.

Martijn: Nieuwsbrief van Dr Boskamp hierop nageslagen : Omdat het merendeel van de Herpesvirusinfectie toch nog steeds een redelijk mild verloop hebben, is de rol van dit virus vooral van belang in het geheel van het Ornithose-complex. Tegen het virus zelf is namelijk weinig of niets te beginnen. Hebben we te maken met een ernstige besmetting dan wordt preventief medicatie gegeven om de duiven te ondersteunen om op die manier te voorkomen dat ze aan bijkomende infecties te gronde gaan. Is er sprake van waardevolle duiven dan kan men trachten om middels het toedienen van Acyclovir gedurende een tiental dagen de ernst van de aandoening te temperen en de invloed van het virus enigszins te beteugelen. Wonderen moet men dan niet verwachten. Daarnaast kan men bij ernstig aangetaste duiven de individuele dieren ondersteunen met Marbocap en Synulox. Een vaccin tegen het Herpesvirus is er helaas ook nog niet, zodat we enkel kunnen trachten de gevolgen van secundaire (bijkomende) infecties te beteugelen.In geval van een herpesvirusinfectie kan het van nut zijn het hok te ontsmetten met Koudijs-droogontsmetter of met de Biologische vernevelaar. Mogelijk dat op deze manier de infectiedruk van het virus iets wordt vermindert doordat de hoeveelheid vrij zwevende virusdeeltjes wordt vermindert. Zoals eerder vermeld speelt het Herpesvirus voornamelijk zijn rol in het geheel van het Ornithose-complex. Omdat tegen enkele ziekteverwekkers die onderdeel zijn van het Ornithose-complex wel medicijnen bestaan is menig duivenliefhebber geneigd te denken dat er ook tegen het Herpesvirus medicinaal kan worden opgetreden. Dit is een hardnekkig misverstand dat soms tot nogal wat frustratie bij liefhebbers kan leiden. Het geven van medicijnen in geval van een overwegend Herpesbesmetting is zonder meer raadzaam om erger door bijkomende infecties te voorkomen. Maar het is en blijft een illusie te denken dat we de infectie met antibiotica kunnen genezen. De aandachtige lezer zal het nu wel duidelijk zijn dat het ook bij deze infectie vooral aankomt op preventie. Preventie houdt in dit geval ook weer in dat we moeten zorgen dat we de weerstand van de jonge duiven zo hoog mogelijk moeten zien te houden waardoor de duiven zelf zo veel mogelijk in staat zijn om zo snel mogelijk van de virusbesmetting te herstellen. Het is evenwel niet zo dat als we preventief weerstandsverhogende middelen geeft zoals de Boni-SGR dat men dan verzekerd is dat men gevrijwaard blijft van het Herpes-virus of andere virussen. Wel zorgt men op deze manier dat de duiven het juiste gereedschap in handen krijgen om zelf af te rekenen met deze aanvallers. Het herstel van deze besmettingen zal daardoor zeker bespoedigd worden zo blijkt in de praktijk.

vraag kan men stellen op oomentijn@hotmail.com.
 

 


 

 

 

 

 

 

Terug naar startpagina