Terug naar startpagina

 


Chipclips -Pinokkio en de NPO

Stekeligheden (1)

Vele van ons kennen het sprookjes nog wel. De houten pop Pinokkio waar de neus van groeide als hij jokte.
Zo heb ik ook het verhaal van, het niet kunnen leveren van de vaste voetring met de vleugeltjes voor de chipclips,
 maar vooral het vervolg hierop, ervaren.
Vele van ons zijn gebruiker van de zgn. chipclip en hadden deze ook weer voor het seizoen 2018 besteld. Door de (te) late informatie van de leverancier was het niet mogelijk om deze speciale vaste voetring te leveren. De oorzaak zou zijn dat de zgn. spuitmal niet meer aan de juiste normen voldeed. Ik ga er maar even vanuit dat dit ook in januari van dat jaar bekend was en dat men niet met deze mededeling komt in november als de bestellingen al geplaatst zijn.
Voor diegene die nieuwe clips hadden besteld is er terugroep actie geweest zodat men hier,
zonder extra kosten, de normale chipring voor kreeg.
Voor alle andere gebruikers van de chipclip zou er een “nood”ring komen waar de clip in kon worden geschoven. De NPO verzond ( lijkt op verzinnen) zelfs een foto van het voorbeeld. Dit voorbeeld was totaal onbruikbaar en de tijd om een andere “nood”ring te ontwikkelen was binnen die periode veel te laat. Dit wist men bij de NPO, maar men hield dit gewoon willens en wetens vol ( Pinoccio)
Helaas heeft de NPO met de beslissing, om de chipclip eerder uit de handel te nemen dan voorgenomen(voor 2019), de honderden gebruikers met een financiële kater laten zitten.
Was er eerder al meerdere jaren € 35.000 ( ruim € 100.000) afgeschreven ( afschrijven is een mooi woord voor verlies nemen) aan niet verkoopbare chipringen/clips, nu heeft men de liefhebbers opnieuw met een strop laten zitten.
WEGGOOIEN is de enige mogelijkheid, dus weer kapitaalvernietiging. Ook hier moeten wij weer het verlies van tienduizenden euro’s slikken.
Dit kan en mag toch niet zo door gaan.

Stekeligheden 2 komt er aan en zal gaan over de eventuele aanpassingen van onze systemen.
M.A.Allessie
m.a.allessie@planet.nl

Update
Ik ben het met de heer Allesie eens over de ringen met clipjes dit jaar kregen wij als liefhebbers gewone ringen terwijl er van de friesefond wel ringen waren waar clipjes aan konden rara hoe kan dit dan wel en bij de gewone ringen niet ??? Ook vindt ik dat het NPO dan de oude clipjes moet innemen als er geen vleugelringen meer komen en deze moeten omruilen voor gewone chipringen , maar dat zal er wel weer niet van komen ben ik bang ze doen daar toch wat hun het beste uitkomt en dat is NIET voor de liefhebber opkomen met de kleine beurs groot telt maar alleen daar .
Moos
 
 
 

 


 

 

 

vragen-Antoorden via info@duivenmarktplaats.nl

Oudere vragen klik hier....


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Terug naar startpagina