NL 30€  Be 40 €
  

LET OP
Overtuig Je of alles goed is.... Bij twijfel niet kopen... Maak duidelijke afspraken over leveringen... gezondheid ..en staat van het gekochte item....
Let extra op als er vooruit betalingen moeten worden gedaan voor verzending van een item....voorkom ongewenste verrassingen...
Ga item halen of onder rembours....

 

 

PV de Vredesbode Veldhoven bestaat 100 jaar.
De postduivenvereniging in Veldhoven heeft nog ongeveer vijfenzestig leden.
Vijfentwintig jaar geleden had de Gecombineerde Luchtbode Veldhoven 54 leden; nu – na samengaan met de Vredesduif Zeelst –
 is dat maar een klein verschil met het huidige ledenbestand. In 2019 is nog een flinke groep van de opgeheven Lichtstad de Vredesbode komen versterken.
Jammer deze teruggang want volgens wijlen duivenmelker Engel Klein en 49 jaar (!!!) secretaris van de duivenclub:
 ”Duivensport is een mooie sport, de mooiste sport die er is.”
Op zaterdag 2 oktober van 15.00 tot 18.00 uur is er een receptie en op zondag 3 oktober van 14.00 tot 19.00 uur feest
voor leden en genodigden in Gemeenschapshuis de Leenhoef, Steenselseweg 8A in Knegsel.
In eerste instantie waren deze activiteiten gepland in de eigen accommodatie maar omdat de corona perikelen niet geheel verdwenen
 zijn is besloten om gebruik te maken van de Leenhoef in Knegsel.
Op vrijdag 8 oktober om 19.30uur is er een forumavond ook definitief gepland in Gemeenschapshuis de Leenhoef, Steenselseweg 8A in Knegsel.
De eigenaar van sportblad De Duif, Jan Hermans (in zijn jeugdjaren ook actief bij onze duivenvereniging) heeft voor een crème de la crème forum gezorgd:
de toppers Willem de Bruijn en Arjan Beens zullen hun visie geven over de duivensport en de zeer ervaren
Dirk Leekes presentator / duivenmelker is de forumleider.
Dirk verstaat het vak als geen ander en zal het forum uitgebreid aan de tand voelen.
Ook ter gelegenheid van dit jubileum worden bonnen van gerenommeerde en goed spelende liefhebbers aangeboden.
Speelt U Vitesse, Midfond, Dagfond of Overnachtfond dan treft U hier prachtige bonnen aan van toppers in het duivenspel.
Aan u de gelegenheid om een of meerderen van deze bonnen te bemachtigen.
De bonnen worden van 20 september tot 7 oktober op de site van “GPS – Auctions” geplaatst
en na het forum zal op 8 oktober nog de eindverkoop plaatsvinden.
U bent dus al in de gelegenheid om bij GPS uw bieding uit te brengen.
( https://www.gps-auctions.com/Home  )
Ook U kunt op deze forumavond aanwezig zijn; gratis toegang; van harte welkom!
Wel pogen wij de richtlijnen van de overheid (1,5 m afstand?; misschien bezitten van een bewijs negatieve test? of;
misschien bezitten van een bewijs dat je tweemaal gevaccineerd bent?) in acht te nemen.
Op 20 september hoopt het kabinet de anderhalve meter los te laten; wat er verder gevraagd wordt is nu nog onbekend.
Ook: verplicht vooraf aan te melden: tel 040 – 2052315; of; email naar: a.van.buul4@kpnplanet.nl
Hierbij doorgeven de namen van de bezoekers en het telefoonnummer waaronder bereikbaar.
Dus: aanwezigheid bij deze forumavond alleen toegestaan na aanmelding; wegens planningen aanmelding vóór 27 september !
Na de eindverkoop zullen er in “een aanwezigheids tombola” nog een vijftal bonnen verloot worden van goed presterende liefhebbers
 van de eigen vereniging, de Vredesbode.
De forumavond is dus definitief gepland: in Gemeenschapshuis de Leenhoef, Steenselseweg 8A, 5511 AG Knegsel.
De jubileumcommissie
Vredesbode Veldhoven.